Mener det er galskap å la hundretalls båter fra vest fiske krabbe i øst

Minst 170 fartøy fra Vest-Finnmark er kvalifisert til full kongekrabbekvote, hvis de tillates å fiske i østfylket. – Det vil ramme samfunn i Øst-Finnmark, mener fjordfisker.

Edgar Olsen haler opp kongekrabbe

KRITISK: – Jeg fatter ikke hvorfor man ønsker å ødelegge noe som har skapt stor optimisme i Øst-Finnmark. Inntektsgrunnlaget for småbåtfiskere kan bli radert bort, dersom de blir tvunget til å konkurrere med de store fra Vest-Finnmark, mener fisker Edgar Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen

Beregningene er foretatt av Fiskeridirektoratet. Men Edgar Olsen tror at innsiget av båter fra vest til øst vil bli enda større hvis de gjør alvor av ber regjeringen om å endre reglene .

– Jeg håper at myndighetene lar fornuften seire i denne saka, svarer Olsen.

Det kommersielle kongekrabbefisket er per i dag forbeholdt fiskere som er blitt plaget av krabbeinvasjonen. Olsen mener at fiskere i Vest-Finnmark ikke er like mye plaget av kongekrabben slik fiskere i Øst-Finnmark er.

– Kanskje litt i Måsøy, men ifølge Havforskningsinstituttet er krabbeplagen her bare 10 prosent i forhold til Varangerområdet, forklarer Olsen.

– Lytt til forskerne og ikke politikere

Grensen for kvoteregulert område går i dag ved 26 grader øst, ved Nordkapp. I dag er det imidlertid bare båter registrert i Øst-Finnmark som får delta.

Spesielt fiskere fra Måsøy synes det er urimelig at de ikke får delta i det kommersielle krabbefisket. Stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (H) Oskar J. Grimstad (Frp) har gitt full støtte. Det samme har også Fiskarlaget Nord gjort.

Olsen mener at det i reguleringssaker er viktig å lytte til råd fra forskere fremfor politikere.

– Man kan ikke bare tildele kvoter i øst og vest, bare for å bli en populær politiker. Slik kan vi ikke ha det, svarer Olsen.

For å få full kongekrabbe, må man foregående år samtidig ha omsatt også annen fisk for minst 100.000 kroner. Direktoratet har i sitt høringsdokumentet antydet at kravet kan bli forhøyet til 500.000 kroner, noe som har skapt storm av protester fra småbåtfiskere.

Fisker Edgar Olsen, Nesseby

Dersom aktivitetskravet blir satt til 500.000 kroner, vil kun fem båter i Nesseby være kvalifisert til full krabbekvote. – Det vil ikke være nok til å opprettholde mottaksanlegget som vi har rustet opp i den siste tiden, mener Edgar Olsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Antall båter i øst og vest

Ifølge Fiskeridirektoratet er det per i dag cirka 240 merkeregistrerte fartøy i Vest-Finnmark mellom 6 – 14,99 meter.

– Da vi så på omsatt fangst av annen fisk enn kongekrabbe fra disse i oktober 2016, vil cirka 170 kvalifisere seg til hel kvote med dagens omsetningskrav på 100 000 kr.

Cirka 100 hadde fisket for mer enn 500 000 kr i oktober, forteller seniorrådgiver Guro Gjelsvik i Fiskeridirektoratet.

I Øst-Finnmark er det per i dag 607 fartøy som har adgang til å delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket.

Per oktober hadde 434 fartøy omsatt annen fisk for minst 100.000 kroner, mens kun 207 fartøy hadde oppnådd grensen på 500.000 kroner.

– Store båter presser ut de små

Edgar Olsen mener at tallene dokumenterer at det er småfartøyene i Øst-Finnmark som blir de store taperne.

–De blir satt på land for at store båter fra Vest-Finnmark skal få slippe til. De små kommer kun til å ha plager med krabbe, noe som er blodig urettferdig. I neste omgang kan dette også gå utover fiskeindustrien i Øst-Finnmark, advarer Olsen.