NRK Meny
Normal

Oppdaget de noe de aldri hadde ventet å finne 250 meter over havet

På søndag bestemmer to reindriftssame-brødre Lars Mihkkal og Bertil J. Sara seg for å samle reinsdyrene på kysten. Etter å ha kløvet over en knaus oppdager de noen rustne jerngjenstander.

Rester av tysk forsyningsbåt undersøkes av mann i rødt om vinteren

Terrenget de befinner seg i er utilgjengelig med kjøretøy. De er ute til fots, ved Finnvik ca. 250 meter over Ofotfjorden, ikke langt unna Frostisen.

Mens de står på knausen og skal til å kike etter reinen, så bestemmer de seg for å utforske gjenstandene nærmere.

– Vi funderte på hva slags jerngjenstander dette kan være. Vi gikk videre, og fant flere og flere av gjenstandene, forteller Lars Mihkkal Sara via telefon til NRK.

4-5 meters langt jernrør oppe i fjellet

Igjen tar de frem kikkerten, men denne gangen ser de ikke etter rein, men etter enda flere gjenstander.

– Etter å ha gått enda lenger fant vi til slutt et svært jernrør.

Røret er 4-5 meter langt og veier flere tonn. De knipser noen bilder og undersøker jerngjenstandene.

Gåturen gir god matlyst.

Undersøker hva det kan være

Lars Mihkkal Sara har konkludert med at det må være rester fra 2. verdenskrig. Under matpausen finner han frem telefonen og begynner å google området de er i.

– Da fant jeg en artikkel om at det har vært en tysk forsyningsbåt her da tyskerne i april 1940 tok Narvik.

Lars Mihkkal Sara

Reindriftssamen Lars Mihkkal Sara er fjellvant, og synes det er spennende at man forsatt kan finne rester fra historien i skog og mark.

Foto: Lars Mihkkal Sara

Fem engelske jagere angrep de tyske krigsskipene i Ofotfjorden. Et av disse skipene er det 155 meter lange forsyningsskipet «Rauenfels».

– De engelske jagerne sprengte forsyningsskipet, og vi befant jo oss 200-300 meter over Ofotfjorden, og 500 meter fra strandkanten, så vi konkluderte med at det må ha vært litt av en eksplosjon!

Krigsrester gir turmotivasjon

Restene de kom over er ikke ukjente for lokalbefolkningen, men sannsynligvis ikke så ofte besøkt siden de ligger utilgjengelig til.

Fjellvante Sara synes ikke det gjør noe at man fortsatt kommer over vrakrester her og der mens man vandrer på fjellet.

– Jeg er selv veldig interessert i historie, og det er spennende å se rester fra blant annet krigen. Disse restene har jo ligget der i over 70 år, så der ligger de fint. I tillegg er det jo en god motivasjon for å ta seg en tur, så man har man noe å se på turen.

Tidligere minedykker bekrefter

Orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter, Wiggo Korsvik, bekrefter at det er Rauenfels brødrene Sara har funnet.

kapteinløytnant Wiggo Korsvik

Orlogskaptein Wiggo Korsvik sier at de store restene som reindriftssamene fant nok stammer fra angrepet den 10. april 1940. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: NRK

– Rauenfels var fullastet med forsyninger i form av mat og ammunisjon, så på slutten av 70-tallet var minedykkere der for å få sprengt bort resten av vraket på sjøbunnen, forteller Korsvik, som selv er tidligere minedykker.

Det var fortsatt store mengder med bomber igjen i skipet.

– Så vannsøylen stod 750 meter opp i været, og kunne sees helt fra Narvik.

Vrakdelene som reindriftssamene fant mener han stammer fra den første sprengingen av skipet i 1940.

Dersom slike vrakrester skal ryddes bort, er det staten som har ansvaret for det.