Er redd for å bli fornorsket på nytt

– Jeg er redd for at vi mister tjenester på samisk når vi blir slått sammen med en norsk kommune, sier Nils O. Nilsen fra Kjøpsvik i Tysfjord.

Nils O. Nilsen

FRYKTER: Nils O. Nilsen håper at samisk språk- og kultur ikke forsvinner i nye Narvik storkommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

Han forventer at nye Narvik kommune tar ansvar og styrker det samiske etter sammenslåingen.

– Hvis de ikke gjør det, så krever jeg at regjeringen og Stortinget gjør det, sier Nilsen.

For ham er det ingen tvil om at samiske tjenester må være lovpålagte hvis de ikke skal forsvinne. I dagens Tysfjord er det samiske likestilt med det norske.

Usikkerhet blant samer

Om litt over en måned deles Tysfjord kommune i to. De som bor i Kjøpsvik blir en del av Narvik kommune, som altså ikke hører inn under samisk språkforvaltningsområde.

De andre blir en del av nye Hamarøy kommune, og beholder således det samiske slik det er i dag i Tysfjord.

Det store spørsmålet er om Kjøpsvik i Tysfjord blir norsk etter sammenslåingen med Ballangen og Narvik i 2020, eller kanskje blir den nye Narvik kommune samisk.

Ordfører vil finne en foreløpig løsning

Ordfører Rune Edvardsen i nye Narvik kommune lover å se på saken.

Rune Edvardsen

LØSNINGSORIENTERT: Ordfører Rune Edvardsen vil se på hvordan man kan ta vare på det samiske i kommunen.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Det vi gjør i første omgang, det er at vi søker departementet om penger for å videreføre det sånn som det er i dag og ett år framover, sier Edvardsen.

Etterpå vil han ha en utredning om hva som er best, at hele eller deler av kommunen blir samisk forvaltningsområde.

Han vil også finne ut hva slags behov den nye kommunen har når det gjelder det samiske.

Hva slags endringer kan de fra Kjøpsvik vente seg etter nyttår?

– Fra nyttår og forhåpentligvis ett år framover blir det ingen endring, lover ordføreren.

Andre vil også at Narvik blir samisk

– Kommunen må ta ansvar for det samiske, hittil har det liksom vært nesten som på lykke og fromme, sier Ingolf Kvandahl fra Ballangen.

Ingolf Kvandahl

SØKNAD: Ingolf Kvandahl mener at Narvik snarest må søke pm å bli samekommune.

Foto: Mathis Eira / NRK

Han er en av mange samer som allerede for to år siden tok opp saken for første gang.

Og de mener bestemt at eneste løsningen er å bli en samekommune.

– Viktigste grunnen til det er at de fra Kjøpsvik ikke skal miste de rettighetene de har i dag, understreker Kvandahl.

Den engasjerte forkjemperen sier også at det kanskje ikke er så lett å bli godkjent som samekommune akkurat nå, fordi de holder på å lage nye ordninger for byene.

Men søknaden må sendes nå. Så kanskje i 2021 kan det være en realitet.