NRK Meny
Normal

Ønsker Narvik som samekommune

Sameforeningene i Tysfjord, Ballangen, Bjerkvik og Hinnøy og omegn krever at det nye Narvik kommune søker om innlemming i samisk språkforvaltningsområde.

Ingolf Kavdahl

Ingolf Kvandahl, leder i Ballangen sameforening ønsker nord- og lulesamisk likestilles i den nye storkommunen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Sameforeningene har denne uka sendt brev til fellesnemnda for kommunesammenslåing av kommunene Narvik, Ballangen og østre del av Tysfjord.

Lule- og nordsamisk må likestilles

Sameforeningene viser til felles kommunestyremøte i Narvik den 22. august 2017, hvor kommunesammenslåing av østre del av Tysfjord kommune, Ballangen kommune og Narvik kommune var tema.

Fra Tysfjords side ble det krevd at samer med tilhørighet til lulesamisk språkområde måtte beholde de rettigheter de per i dag har, gjennom at Tysfjord kommune er innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. Dette ble positivt mottatt, ifølge sameforeningene.

– Vi ønsker at hele storkommunen blir innlemmet samisk språkforvaltningsområde. Den nye kommunen vil da være bedre rustet til å ivareta, fremme og utvikle både nordsamisk- og lulesamisk språk og kultur, sier leder i Ballangen sameforening, Ingolf Kvandahl, til NRK.

Ahkanjarga - Narvik

Narvik er skiltet på norsk og nordsamisk.

Foto: Mathis Eira / NRK

Frykter forskjellsbehandling

Sameforeningene er bekymret for forskjellsbehandling av den samiske befolkningen i den nye storkommunen, der lulesamisk språkområde har rettigheter som den øvrige samiske befolkningen ikke får ta del i. Dette vil være en hemsko for kommunens plikt til å ivareta, tilrettelegge og utvikle samisk språk og kultur i henhold til å være del av samisk språkforvaltningsområde.

Den samiske befolkningen i nordkommunen (Ballangen og Narvik), bor spredt. Likevel finner man kjerneområder for den samiske bosettingen blant annet i Ballangsmark, Kjeldebotnmark, Håkvikdal, Beisfjord, Bjerkvik og Vassdal. Disse tilhører nordsamisk språkområde, der noen har samisk som førstespråk og noen som andrespråk.

Økende interesse for samisk språk

Foreningene merker en økende interesse for samisk språk. Ikke bare aktiviteter som stimulerer til økt bruk av samisk språk, men også av personer som ønsker å ta tilbake sitt tapte språk og kultur, skriver sameforeningene.

Ved å gå inn for en søknad om at hele storkommunen kommer inn under samisk språkforvaltningsområde, vil kommunen også signalisere at det er positivt med samisk språk og kultur. Samisk språk og kultur skal ikke bare synes, men også høres i den nye kommunen, skriver sameforeningene i brevet.

Kommunen vil avvente

Rune Edvardsen

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap).

Foto: Sander Andersen / NRK

Ordfører i Narvik mener det er for tidlig å si om den nye storkommunen vil følge anmodningen fra sameforeningene.

– Det er for tidlig å si noe om det. Vi må vente litt lenger ut i prosessen og vite hva dette innebærer. Vi skal undersøke og holde saken varm, sier ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap).