Hopp til innhold

Delingen av Tysfjord er avgjort – ene kommunen sikres millioninntekter

Myndighetene har bestemt seg for hvor grensa skal gå når Tysfjord deles. Kraftverk og oppdrett havner i den minste av de to nye kommunene som deler Tysfjord seg imellom.

Ferga i Tysfjorden

Det er nå avgjort hvor fjordkommunen Tysfjord deles mellom nye Narvik og nye Hamarøy kommuner.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi vet alle at Tysfjord har en helt spesiell situasjon og en helt spesiell forhistorie, og jeg har vært opptatt av at vi lager en grense mellom de to nye kommunene som legger til rette for sterke og robuste kommuner.

Det sier kommunalminister Monica Mæland til NRK, og understreker at hun har vært veldig opptatt av at begge kommunene nå kan legge til rette for å være bærekraftige.

– Dette handler jo egentlig om inntekter fra næringsvirksomhet. I den vurderingen så er det altså min vurdering at den grensen vi nå fastsetter blir mer riktig for begge kommunene.

Sterke reaksjoner

Den endelige delingen av Tysfjord skjer etter alternativ D som Fylkesmannen fremmet (se kart lenger ned i artikkelen). Det vil si at framtidige kraftinntekter fra vannkraftverket og kommende vindkraftanlegg i Sørfjorden i Tysfjord havner i kommende Hamarøy kommune.

Tysfjordordføreren reagerer sterkt på delingen, og truer med å legge ned sitt verv i Fellesnemda.

Ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen.

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen liker dårlig at kommunenen hans ble delt på den måten.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det blir særedeles vanskelig å fortsette. Dette lager arr i kommunen som tar generasjoner før det gror. Jeg kan forstå statsrådens ressonement, dersom man legger godvilja til. Men her er åpenbart noe som er feil. Jeg kan vanskelig forstå hvordan man kan drive dette videre når man trykker på slike fundamentale ting; gjøre feil mot inndelingsloven.

Fornøyd

Tysfjord blir delt etter det forslaget som Felleslista i Tysfjord og Sametinget foreslo. Det vil si inn Tysfjorden på nordsida av Hulløya, inn Mannfjorden til Mannfjordmåsken. Derfra nordover slik at nye Hamarøy får vannkraftverket i Sørfjorden, og det kommende vindkraftverket på Sørfjordfjellet.

Opposisjonspolitiker, Felleslistas Filip Mikkelsen i Tysfjord, er glad for at regjeringen har fulgt forslaget deres om grensedraging.

Filip Mikkelsen

Felleslistas Filip Mikkelsen er fornøyd med å ha blitt hørt, og ser på regjeringens avgjørelse som måloppfyllende.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Dette er mindretallets forslag i kommunestyret, og vi er fornøyde fordi dette fyller målene om kommunereformen som skal skape robuste kommuner, særlig økonomisk, men også på andre måter.

Fremtidige inntekter

1. januar 2020 deles Tysfjord kommune. Den ene delen slås sammen med Hamarøy i sør, mens den andre delen slås sammen med Narvik og Ballangen i nord.

Kort fortalt vil grensen sørge for at både vannkraftverk, vindkraftverk og alt av oppdrettsanlegg i dagens Tysfjord havner i den minste av de to nye kommunene: Hamarøy.

Den blå streken på dette kartet viser hvor grensa skal gå:

PowerPoint-presentasjon

Alternativ D, som var Felleslistas og Sametingets forslag, fikk gjenomslag hos departementet.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

De andre strekene på kartet er ulike forslag som Fylkesmannen i Nordland vurderte på oppdrag fra departementet.

I januar oppsummerte Fylkesmannen det nå vedtatte grenseforslaget slik:

 • Forslaget vil medføre at Nordkraft AS sitt vannkraftverk i Sørfjorden blir liggende i nye Hamarøy. Det samme vil gjelde dersom godkjente planer for vindkraftverk på Sørfjordfjellet bli realisert.
 • Forslaget er begrunnet i de føringer som er lagt i forbindelse med Stortingets behandling av delingssaken, ressursgrunnlaget for nye Hamarøy versus nye Narvik og historisk samisk bruk av områdene.
 • Det er også vist til at det er rimelig å kompensere for at Nordkraft AS i 2002 flyttet sin virksomhet fra Storjord i Tysfjord til Narvik.
 • Forslaget vil gi en relativt skjev arealfordeling i favør av nye Hamarøy. Indre Tysfjord og Sørfjorden er ut fra geografi og kommunikasjon nærmere knyttet til Kjøpsvik og nye Narvik kommune.

Korte nyheter

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.

 • Juolludit ruđa earret eará ođđa sámegiel dihtorspellui

  Sámediggeráđđi lea juolludan ruđa golmma doibmii:

  * 300.000 ruvnno jorgalit Boares testameantta julevsámegillii

  * 300.000 ruvnno jorgalit dihtorspealu davvisámegillii

  * 102.700 ruvnno UiT Norgga árktalaš universitehta studeanttaid oahppomátkái

  Nu čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Servodagas eat leat sámegielat nu oidnosis digitála arenain gos mánát ja nuorat leat. Gielaid boahttevaš árvvu hárrái lea dehálaš ahte prográmmat, spealut ja applikašuvnnat gávdnojit sámegillii. Dan dihte háliida sámediggeráđđi doarjut dákkár prošeavttaid, dadjá sámediggeráđđelahttu Mikkel Eskil Mikkelsen.