I dag skal flere valgkretser være klar med sine tall – 72 stemmer er uregistrert

Torsdag foregikk fintelling av stemmene i de fleste valgkretser til sametingsvalget, av stemmene var det minst 72 som ikke er registrert.

Stemmegivning i Kautokeino

Stemmene fra Kautokeino til sametingsvalget er ikke klare. (Bildet er av stemmegivning i Kautokeino.)

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

Stemmene fra Karasjok og Porsanger er nå fintelt. I går skulle konvoluttene fra Kautokeino åpnes – der 72 stemmer fortsatt er uregistrert.

– Alle stemmene er ikke registrert. 72 stemmer fikk vi ikke registrert her i Kautokeino, for de må registreres i den endelige rapporteringen som gjøres i Karasjok, bekrefter valgstyreleder i Kautokeino, Klemet Erland Hætta.

Stemmene må telles i Karasjok

Grunnen til at de ikke er registrert er at Kautokeino, som ikke er opptellingsvalgstyret i Ávjovárri, ikke hadde tilgang til å registrere de 72 stemmene som foreløpige.

Dermed måtte stemmene sendes til Karasjok, som har ansvaret for Ávjovárri valgkrets (Karasjok, Kautokeino og Porsanger), altså opptellingsvalgstyret.

Ordfører Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta bekrefter at det er stemmer fra Kautokeino til sametingsvalget som ikke er registrert. (Bildet er tatt i en annen anledning.)

Foto: Liv Inger Somby

Kun opptellingsvalgstyret kan innrapportere endelig opptelling til systemet stemmene registreres i. Dette systemet kalles EVA. Mens valgstyret i Kautokeino kun har adgang til å registrere foreløpige stemmer.

Forhåndsstemmer skal telles før valgdagstemmene.

– Men 20 forhåndsstemmer skal spares til like før valgurnene stenger, i tilfelle det kommer inn én forhåndsstemme, forteller valgansvarlig i Kautokeino, Maia Hætta.


Dette er for å opprettholde velgerens rett til å være anonym.

Det kom inn 27 forhåndsstemmer

I Kautokeino kom det inn 27 forhåndsstemmer like før kl. 21. Disse forhåndsstemmene fikk dem ikke registrert, siden de skal registreres før kl. 21. Dermed var det 47 stemmer som ikke kunne telles.

I tillegg var det 9 stemmer det var tvil om, og 16 fremmedstemmer. I Kautokeino er det tre kretser, og dersom man er registrert i en annen krets enn den man stemmer i, så må det dobbeltsjekkes at man ikke er registrert som å ha stemt i kretsen man tilhører.

Språkkonsulent Maia Hætta

Valgansvarlig i Kautokeino Maia Hætta mener kommuner med over 30 stemmeberettige bør kunne registrere endelig stemmetelling. (Bildet er fra en annen anledning.)

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Derfor gjenstår det 72 stemmer. Om det hadde vært mulig å innrapportere de, så ville alle stemmene kommet med, forklarer Hætta.

Ønsker å kunne innrapportere endelig opptelling

Hun legger til at det er annerledes for stortingsvalget, der kommunen selv står for endelig rapportering.

– Slik jeg ser det så bør kommuner som har flere enn 30 stemmeberettige til sametingsvalget kunne innrapportere endelig telling, slik som man gjør til stortingsvalget.

Karasjok valgstyret visste ikke om de 72 stemmene

I Karasjok er det Kirsten Appfjell som er valgstyreleder. Hun bekrefter at stemmene fra Karasjok og Porsanger er fintelt. I skrivende stund åpnes stemmene fra Kautokeino.

Hun hadde ikke hørt om de 72 stemmene som ikke er innrapportert.

– Nei det vil overraske meg om det er noen stemmer som ikke er telt.

Alle stemmene fra Porsanger og Karasjok skal ha vært med i den foreløpige tellingen. Appfjell bekrefter at det er noen små avvik fra den endelige tellingen av stemmene fra Karasjok fra den foreløpige tellingen.

Sametinget kjente ikke til saken

Sametinget skrev på Twitter i går at valgresultatet til Sametinget var klart 20 timer etter at valgurnene stengte.

På spørsmål fra NRK om de 72 stemmene fra Kautokeino var klare svarte rådgiver i Sametinget Roy Amundsen, via e-post, at han ikke kjente til den konkrete saken.

valgresultat.no oppføres samtlige sametingsvalgkrester med «Et lite antall stemmer gjenstår».

Endelige tall snart klare

Torsdag ble de fleste endelige stemmetellingene fullført, altså fintellingen.

Valgstyreleder i Tana, som er ansvarlig for Østre-valgkrets, Frank Ingilæ, bekreftet at de var ferdig med fintellingen da NRK ringte. Der var det 87 stemmer som ikke var registrert fra før av.

– Det er noen små justeringer, men ingen endring på mandatfordeling, forteller Ingilæ via telefon til NRK.

Frank Ingilæ i fylkestingssalen

Valgstyreleder i Tana, Frank Ingilæ,forteller at det ikke er noen endringer i mandatfordelingen i Østre-valgkrets. De fleste valgkretsene rapporterer inn endelig valgresultat i dag. (Bildet er fra en annen anledning.)

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tallene fra Østre-valgkrets er de eneste som så langt er lagt ut som fullstendig klare på valgresultat.no. Se mandatfordelingen her.

Valgstyreleder i Alta, ansvarlig for Nordre-valgkrets bekrefter at alt er telt i deres valgkrets, og der er ingen endringer.

I Gáisi valgkrets, fortalte valgansvarlig Rikke Marker at de holdt på med å ferdigstille den endelige tellingen på torsdag.

I Sørsamisk valgkrets må de som NRK tidligere har fortalt vente til alle stemmene er kommet fram for å få endelig resultat. Dette skal gjennomføres på mandag.

– Alle stemmene er registrert i foreløpig telling, det er kun endelig telling som gjenstår, forteller Kari Aarnes i valgstyret.

Sør-Norge valgkrets er foreløpig ikke klare med sine tall. På epost til NRK skriver informasjonsrådgiver i bystyrets sekretariat Ingvild Åsgård:

«Oslo har opptellingsansvar for Sør Norge krets. Vi har ikke mottatt fullstendig oppgjør enda, ettersom de resterende kommuner hadde frist til i går, onsdag, med å sende oss sitt foreløpige oppgjør. Det er ikke satt noen frist for når dette skal være oss i hende. Når vi mottar dette fra de ulike kommunene vil det bli behandlet løpende.»

Dermed bør tallene fra både Ávjovárri og Gáisi komme i løpet av fredag.

NRK fikk ikke kontakt med ordføreren eller de andre i valgstyret for Vesthavet valgkrets.