– Dette er en fare for demokratiet

Ordfører Frank Ingilæ i Tana kommune i Finnmark har i dag fått en hel bunke med forhåndsstemmer fra hele landet. De må nå forkastes.

Frank Ingilæ

Ordfører Frank Ingilæ (Ap) synes det er trasig at forhåndsstemmene ikke når fram til kommunen i tide. Stemmene blir nå makulert uten å bli telt opp.

Foto: Privat

– Vi har fått forhåndsstemmer fra hele landet i dag. Det er en hel bunke med konvolutter med det som ser ut som ganske mange forhåndsstemmer, sier ordføreren i Tana kommune.

Ingilæ har ikke åpnet konvoluttene ennå. Stemmene kommer fra Trondheim, Tromsø og fra resten av landet. Dette er altså tanaværinger som bor andre steder i landet som har forhåndsstemt.

Stemmene vil nå bli makulert, uten å bli telt opp. Ifølge valgloven må nemlig forhåndsstemmer ha kommet til til valgstyret innen klokken 21 på valgdagen.

– De skal ikke telles med når de kommer for seint.

– Hva synes du om det?

– Det er fryktelig trasig, sier ordføreren.

Kan ha betydning

Tanabru, Tana bru

Det er stemmer fra tanaværinger som har forhåndsstemt andre steder i landet som nå ikke kommer med i valget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han mener at disse stemmene kunne spilt en rolle.

– Jeg tror ikke det vill hatt noe å si på stortingsvalget. Men på sametingsvalget kan det stå mellom én og to stemmer mellom de som er representert. Da er det etter min mening en fare for demokratiet.

Han har opplevd lignende tidligere.

– Slik er det hvert år, men i år var det ganske mange. Det må vi undersøke hva som har skjedd. Jeg tror det er andre kommuner som også har samme problem, sier han.

– Trist for dem som har stemt

Ordføreren er usikker på hvordan man skal unngå at dette kan skje igjen.

– Kanskje må man forskyve tiden mellom forhåndsstemmingen og valget, slik at det får tid til å nå fram. Et annet alternativ er jo elektroniske valg.

Han er usikker på om feilen ligger hos Posten eller hos de enkelte kommunene og innsendingsrutinene deres.

– Det er uansett trist for dem som har stemt i overbevisning om at deres stemmer blir talt med.

Varsler evaluering

Kommunal- og regionaldepartementet er enig i at makulering av stemmer er uheldig.

I en epost til NRK forklarer kommunikasjonsrådgiver Kristell K. Herland at valgloven ble endret i 2002. Tidligere var fristen innen utgangen av tirsdag etter valgdagen, men hensynet til et raskt valgresultat ble prioritert.

– Forslaget fikk bred støtte i høringsrunden, vises det til.

Departementet viser også til at kommunene har fått informasjon om forsendelsestidene til Posten, nettopp for å få stemmene fram i tide.

– Etter valgforskriften skal kommunene påse at stemmer sendes som A-post eller raskere, skriver Herland.

Uansett lover departementet en evaluering av ordningen nå etter valget.