Slik vandrer stemmen din

Stemmene til stortingsvalget er talte og klare – men det er ikke stemmene til sametingvalget. Her ser du hvordan stemmeseddelen din til sametingsvalget vandrer i systemet.

Valgliste til stortingsvalget og til sametingsvalget

Valgseddel til Sametinget, artikkelen omhandler hvordan stemmen din registreres.

Foto: Åse Pulk/NRK

NRK fortalte på tirsdag at stemmene som Steinkjer kommune har ansvaret for ikke vil være klare før førstkommende mandag – én uke etter valget.

Valgstyret i Steinkjer har ansvaret for endelig opptelling av stemmene fra 67 kommuner. I tillegg til Steinkjer, har disse kommunene 30 eller flere stemmeberettigede til Sametingsvalget i Sørsamisk valgkrets 7: Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Snåsa, Rana, Røyrvik, Røros, Trondheim og Steinkjer.

Kommunene som Steinkjer har ansvaret for spenner seg altså fra fylket Nordland i nord, til Hedmark i sør.

Fra stemmekommune til tilhørskommune

I alle kommunene i oversikten er det mulig å forhåndsstemme. Forhåndsstemmen sendes så av kommunen man stemte i, til den kommunen du hører til, eventuelt til den kommunen som har valgstyret som har ansvaret for å telle stemmen din.

Andre kommuner som har ansvaret for å telle stemmene til kommuner med få sametingsvelgere er: Oslo, Narvik, og Tana.

Er du for eksempel student i Tromsø, men har folkeregistrert adresse i Tana, så skal du kunne forhåndsstemme i Tromsø, og Tromsø kommune har ansvaret for å sende stemmen din videre til Tana kommune. Ifølge valgloven må nemlig forhåndsstemmer ha kommet til til valgstyret innen klokken 21 på valgdagen.

Noen forhåndstemmer kom for sent til Tanas valgstyre, og er derfor ugyldige, og må ifølge loven makuleres.

Resultatet rapporteres til departementet

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmene skjer på selve valgdagen. Valgforskriften har regler for når denne opptellingen kan starte.

Stemmene rapporteres inn gjennom Kommunal- og regionaldepartementets felles valgadministrasjonssystem. Dette systemet er det samme som det som brukes til stortingsvalget, og er tilpasset sametingsvalget.

Tallene som rapporteres inn kommer frem på www.valgresultat.no.

Prinsipper for opptellingen:


  1. Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling.
  2. Opptellingen foretas særskilt for stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt på valgtinget.
  3. All opptelling skal skje under tilsyn av enten samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret.

Senest fire timer før stemming avsluttes

Den foreløpige opptellingen av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før stemmegivningen er avsluttet ved samtlige stemmesteder i valgkretsen.

I kommuner med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall skal samevalgstyret så snart opptellingen er avsluttet, innrapportere det foreløpige resultatet til opptellingsvalgstyret i kretsen.

Mens i kommuner med færre enn 30 stemmeberettige skal stemmene sendes til valgstyret, siden det ikke er lov til å telle stemmer i kommuner med så få stemmeberettigede.

Valgstyret foretar endelig opptelling

Den endelige opptellingen skjer hos opptellingsvalgstyret. Opptellingen og valgoppgjøret skjer samlet for hele kretsen.

Dersom opptellingsvalgstyret finner feil ved samevalgstyrets avgjørelser om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger eller stemmesedler, eller feil i samevalgstyrets opptelling, skal feilene rettes.

For eksempel i Ávjovárre valgkrets 2 så foregår den foreløpige opptellingen av stemmene i kommunen de er avgitt, det vil si i Kautokeino, Porsanger og i Karasjok.

Dette skjedde i denne omgang natt til tirdag.

Deretter er det Karasjok kommune som foretar en endelig opptelling av stemmene fra alle de tre kommunene i valgkrets 2.

Samme gjelder for den endelige tellingen i alle valgkretsene, altså at valgstyret i hver valgkrets foretar den endelige opptellingen for sin krets.