– Utrolig at dette kan skje i 2013

Opptelling av stemmene i Sørsamisk valgkrets til sametingsvalget, blir ikke ferdig før tidligst mandag 16. september.

Stemmeavgivning

Sametingsvalg resultater kommer neste uke

Foto: Åse Pulk/NRK

Steinkjer kommune som er ansvarlig for å telle opp stemmene fra sørsamekretsen fra de kommunene med mindre en 30 manntallsførte i valgkrets 6. Dette medfører at man må vente med å telle sametingsstemmer til de har gjennomført valgstyremøte, og det er ikke før mandag 16.09.

EJ

Ellinor Jåma 1.-kandidat i Åarjel-Saemiej Gielh

Foto: Lasse Kvernmo / NRK

– Jeg kan ikke fatte og forstå at man ikke får telt alle stemmer dagen etter valget. Det er uhørt at man må vente nesten en uke ekstra før man får telt opp stemmene, sier Åarjel-Saemiej Gielh førstekandidat Ellinor Jåma.

Ellinor Marita Jåma mener det er helt katastrofe, det er uverdig for velgerne og for dem som har stilt til valg. Jåma er rystet over at de ikke får telt stemme før, hun mener at når man lever i 2013 så skulle man tro at man også i sametingsvalget får resultatene litt tidligere enn én uke etter valget.

Prioritering

Det er vanskelig for Jåma å si hva er grunnen til at det tar så lang tid. Det kan være årsaker som hun ikke vet.

Valget var mandag, og da mener Jåma at resultatene skal komme tirsdag. Hun mener også at man må prioritere et ekstra valgstyremøte, så alle stemmer blir telt fortest mulig.

– Hvorfor det skjer er det vanskelig å si, men det første som slår meg er at sametingsvalget ikke er så viktig, og at det blir nedprioritert, sier Jåma.

– Posten hefter

Kari Aarnes

Kari Aarnes i opptellingsvalgstyret

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Kari Aarnes i valgstyret til Steinkjer kommune, kan fortelle at det er en naturlig forklaring på hvorfor valgstyret ikke har møte før mandag neste uke.

– Det tar tid før stemmene kommer inn til opptellingsvalgstyret for endelig valgoppgjør. Stemmene skal sendes med post og det tar tid før alle stemmer er kommet, sier Aarnes.

Hun forteller også at valgstyret ikke hadde mulighet til å samles fredag og torsdag hadde blitt for tidlig siden resultatene ikke har kommet.

– Det er kanskje riktig med kritikk, men det skal også sies at man ikke kan gjennomføre en jobb uten å ha tilgang til materialet de skal behandle, sier Aarnes.

Kommer med forslag

Ordfører i Kautokeino kommune, Klemet Erland Hætta kom i dag med forslag til å effektivisere sametingsvalget. Han har to punkter som han mener at skal gjøre valget mer effektivt, og da spesielt i Ávjovárri valgkrets, som Kautokeino tilhører.

  • Gi de tre kommunene lov å gjennomføre endelig valgoppgjør hver for seg, i dag må det sendes til Karasjok.
  • Kutt ut bruk av konvolutt og innfør bruk av stempel

– Ett forslag vil være å gjennomføre endelige valgopptelling i de tre forskjellige kommunene, nemlig Kautokeino, Karasjok og Porsanger slik at valg oppgjørets endelige telling kan skje samme natta i de tre plassene. Da slipper man å frakte de resterende stemmene til Karasjok som er da hovedbasen for opptellingen, forteller Hætta.

Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino kommune, Klemet Erland Hætta.

Foto: Roger Manndal / NRK

Hætta mener det er mye logikk i forslagene som han kommer med. For eksempel hvorfor skal man telle tre kommuner samtidig når man har mulighet til å telle hver for seg og få resultater fortere.

– Ett annet forslag som man burde innføre i Ávjovarre valgkrets, er at man har samme type valgavvikling mellom stortings- og sametingsvalget, at man innfører stempelordning også i sametingsvalget og kutter ut konvoluttordningen, sier Hætta.

– Må tenke nytt

Hætta sier at i dagens ordning er det mye rot, og han mener at man burde tørre å tenke nytt. Han mener også at det medfører usikkerhet blant velgere når det ikke er samme ordning som på stortingsvalget. Det er også tidkrevende å gjøre det på den gamle måten.

– Man trenger ikke å ha samme opptellingsprosedyre i alle valgkretser, men at man tilpasser opptellingsmåten til den aktuelle valgkrets, sier Hætta.

Ellinor Marita Jåma mener at uansett forslag som forbedrer dagens telleprosedyre er aktuelt.

– Det er på høy tid å se på alternativer for å få til bedre system hvor man får se valgresultatene så fort som mulig, sier Ellinor Jåma.