Hopp til innhold

Slik er reglene for forhåndsstemming

Det har vært en del rot når det gjelder forhåndsstemmer til sametingsvalget.

Sametinget
Foto: Sergey Gavrilov / NRK Sápmi

Ordfører Frank Ingilæ i Tana kommune i Finnmark fikk i går en hel bunke med forhåndsstemmer fra hele landet. Disse stemmene har ikke blitt telt og blir kanskje kastet.

Avdelingsdirektør Máret Guhttor i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

NSR-SáB, Máret Guhttor

Foto: Åse Pulk / NRK

Dette har det kommet flere reaksjoner på.

Máret Guhttor i NSR-SáB valgliste i Østre valgkrets, mener det er feil å kaste forhåndsstemmene som kommet til Tana.

– Av den enkle grunn så er ikke det i samsvar med valgforskriftene, sier Máret Guhttor.

Det er vanskelig for Guhttor å si hvilke konsekvenser det får at stemmene ikke blir telt, men det er meget negativt for folk som med god samvittighet har gitt sin forhåndsstemme, også skal de finne ut at stemmen ikke blir telt på grunn av rot.

Slik er regelverket

I følge Avdelingsdirektør Kristin Ryan i Same- og minoritetspolitisk avdeling, så er reglene litt komplisert. Det må skilles på opptelling i kommuner over og under 30 i samemanntallet.

Slik er regelverket:

  • I kommuner med færre enn 30 i manntallet: Her skal stemmene sendes til opptellingsvalgstyret for både foreløpig og endelig opptelling. Ingen av disse stemmene telles i kommunene. De skal videresendes opptellingsvalgstyret etter hvert som de kommer inn, jf. samevalgforskriften § 63. Stemmene skal etter samevalgforskriften § 56 være opptellingsvalgstyret i kretsen i hende innen kl. 21 valgdagen.
  • I kommuner med flere enn 30 i manntallet: Her foretar samevalgstyret i kommunen foreløpig opptelling av både forhånds- og valgtingsstemmer. (De skal telle de stemmene de har fått inn innen kl. 21 valgdagen). Deretter skal samevalgstyret sende stemmene til opptellingsvalgstyret i kretsen for endelig opptelling der. Fristen for videresending er onsdag kl. 15 etter valgdagen, jf. forskriften § 63.

Mulig å klage

Det er også regler for klage som står i forskriftene om valget på sametinget.

– Man skal kunne klage om man mener det har skjedd feil, sier Kristin Ryan.

Ryan forteller også at det er regler for oppbevaring av valgmateriell, disse forhåndsstemmene skal ikke kastes, men de skal oppbevares slik reglene sier det.

Korte nyheter