Hopp til innhold

Elle (22) skal få Tromsø-folk til å like samer

Tromsø idrettslag (TIL) leder arbeidet med å synliggjøre samisk språk og kultur i Tromsø. Elle Nystad skal lede prosjektet.

Elle Nystad

GLAD I DET SAMISKE: Prosjektleder Elle Nystad gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å promotere samisk språk og kultur i Tromsø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det samiske språket skal være mer synlig på steder der folk befinner seg. Det vil si i det offentlige rom, forklarer prosjektleder Nystad til NRK.

Prosjektet «RomsaDál – TromsøNu» hadde avspark torsdag ettermiddag. Da fortalte prosjektlederen og prosjektkoordinatoren Tom Høgli hva tromsøværingene har i vente.

Tromsø ishall - Romssa jiekŋahálla

ET GODT EKSEMPEL: I Tromsø er allerede mange offentlige bygninger skiltet på samisk og norsk. En av disse er Tromsø ishall - Romssa jiekŋahálla.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Målet er at tromsøværingene blir mer kjent med det samiske språket og kulturen. Det vil forhåpentligvis føre til at de blir mer glad i det samiske.

– Jeg vil blant annet hjelpe forskjellige aktører med å oversette tekster fra norsk til samisk. Jeg kan også tenke meg at butikkansatte skal kunne lære seg å si god dag på samisk. Eller kanskje takk eller andre hyggelige fraser på samisk, sier Nystad.

Forebygge samehets

Etter noen uheldige hendelser i Tromsø ble det på sosiale medier i slutten av 2020 satt i gang et opprop mot samehets. Oppropet gikk under #doarváidál eller #noknu.

TIL ønsker å bygge videre på den oppmerksomheten denne kampanjen fikk.

Tom Høgli

ENGASJERT: TILs samfunnskontakt Tom Høgli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Med RomsaDál ønsker vi å bidra til enda mer stolthet rundt samisk språk, kultur og identitet. Det er en forlengelse av #doarváidál. Vi vil ha med så mange som mulig i Tromsø by på dette, sier Tom Høgli.

Tunge aktører som kommunen, universitetet og Redd Barna har allerede sagt ja til å delta i kampanjen.

Folk i næringsliv, organisasjoner og idrettslag har muligheten til å melde seg på.

– Vi håper fortsatt på en masse innspill på hvordan vi kan gjøre dette på best mulig måte, sier den tidligere landslagsspilleren i fotball.

– En samisk by

Kommunestyremedlem Pål Julius Skogholt (SV) mener det er naturlig for Tromsø kommune å slå et slag for det samiske.

Pål Julius Skogholt

INKLUDERENDE BY: Pål Julius Skogholt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Tromsøysund kommune var under folketellingen i 1930 den kommunen i landet med flest samer. Tromsø er fortsatt den kommunen i landet der det bor flest samer, påpeker Skogholt.

Dette bekrefter også oversikten i Sametingets valgmanntall.

Tromsø er en by på nærmere 80.000 innbyggere. Mange av disse har sin opprinnelse fra forskjellige land i verden.

Kommunen har en uttalt målsetting om å være en inkluderende by.

– Inkludering handler om å være stolt over mangfoldet blant oss. Det handler om å ikke bli redd for det som er annerledes. Og det handler om å ikke føle seg truet av det som er annerledes, påpeker Skogholt.

– Et eksempel til etterfølgelse

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) bor i Tromsø og er en av initiativtakerne til kampanjen #doarváidál.

Runar Myrnes Balto

ET GODT EKSEMPEL: Sametingsråd Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han er stolt over hvordan byens innbyggere har fulgt opp de uheldige hendelsene med samehets.

– Dette er et eksempel til etterfølgelse. Andre byer og kommuner har mye og lære av Tromsø, fastslår Myrnes Balto.

Han har fått bekjempelse av samehets som sitt fagområde i det nye sametingsrådet.

– Jeg vil ta erfaringene fra Tromsø med i dette arbeidet, forteller Myrnes Balto.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK