Elle (22) skal få Tromsø-folk til å like samer

Tromsø idrettslag (TIL) leder arbeidet med å synliggjøre samisk språk og kultur i Tromsø. Elle Nystad skal lede prosjektet.

Elle Nystad

GLAD I DET SAMISKE: Prosjektleder Elle Nystad gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å promotere samisk språk og kultur i Tromsø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det samiske språket skal være mer synlig på steder der folk befinner seg. Det vil si i det offentlige rom, forklarer prosjektleder Nystad til NRK.

Prosjektet «RomsaDál – TromsøNu» hadde avspark torsdag ettermiddag. Da fortalte prosjektlederen og prosjektkoordinatoren Tom Høgli hva tromsøværingene har i vente.

Tromsø ishall - Romssa jiekŋahálla

ET GODT EKSEMPEL: I Tromsø er allerede mange offentlige bygninger skiltet på samisk og norsk. En av disse er Tromsø ishall - Romssa jiekŋahálla.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Målet er at tromsøværingene blir mer kjent med det samiske språket og kulturen. Det vil forhåpentligvis føre til at de blir mer glad i det samiske.

– Jeg vil blant annet hjelpe forskjellige aktører med å oversette tekster fra norsk til samisk. Jeg kan også tenke meg at butikkansatte skal kunne lære seg å si god dag på samisk. Eller kanskje takk eller andre hyggelige fraser på samisk, sier Nystad.

Forebygge samehets

Etter noen uheldige hendelser i Tromsø ble det på sosiale medier i slutten av 2020 satt i gang et opprop mot samehets. Oppropet gikk under #doarváidál eller #noknu.

TIL ønsker å bygge videre på den oppmerksomheten denne kampanjen fikk.

Tom Høgli

ENGASJERT: TILs samfunnskontakt Tom Høgli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Med RomsaDál ønsker vi å bidra til enda mer stolthet rundt samisk språk, kultur og identitet. Det er en forlengelse av #doarváidál. Vi vil ha med så mange som mulig i Tromsø by på dette, sier Tom Høgli.

Tunge aktører som kommunen, universitetet og Redd Barna har allerede sagt ja til å delta i kampanjen.

Folk i næringsliv, organisasjoner og idrettslag har muligheten til å melde seg på.

– Vi håper fortsatt på en masse innspill på hvordan vi kan gjøre dette på best mulig måte, sier den tidligere landslagsspilleren i fotball.

– En samisk by

Kommunestyremedlem Pål Julius Skogholt (SV) mener det er naturlig for Tromsø kommune å slå et slag for det samiske.

Pål Julius Skogholt

INKLUDERENDE BY: Pål Julius Skogholt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Tromsøysund kommune var under folketellingen i 1930 den kommunen i landet med flest samer. Tromsø er fortsatt den kommunen i landet der det bor flest samer, påpeker Skogholt.

Dette bekrefter også oversikten i Sametingets valgmanntall.

Tromsø er en by på nærmere 80.000 innbyggere. Mange av disse har sin opprinnelse fra forskjellige land i verden.

Kommunen har en uttalt målsetting om å være en inkluderende by.

– Inkludering handler om å være stolt over mangfoldet blant oss. Det handler om å ikke bli redd for det som er annerledes. Og det handler om å ikke føle seg truet av det som er annerledes, påpeker Skogholt.

– Et eksempel til etterfølgelse

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) bor i Tromsø og er en av initiativtakerne til kampanjen #doarváidál.

Runar Myrnes Balto

ET GODT EKSEMPEL: Sametingsråd Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han er stolt over hvordan byens innbyggere har fulgt opp de uheldige hendelsene med samehets.

– Dette er et eksempel til etterfølgelse. Andre byer og kommuner har mye og lære av Tromsø, fastslår Myrnes Balto.

Han har fått bekjempelse av samehets som sitt fagområde i det nye sametingsrådet.

– Jeg vil ta erfaringene fra Tromsø med i dette arbeidet, forteller Myrnes Balto.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.