Hopp til innhold

Det er flere samer i Tromsø enn i Karasjok

Sametingets valgmanntall viser at antallet samer i byene er fordoblet på ti år.

Storgata i Tromsø

Byer som Tromsø trekker til seg stadig flere samer. Nå er det flere i Sametingets valgmanntall i «Nordens paris» enn i samekommunen Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Flere og flere samer flytter til byene, viser Sametingets valgmanntall. Antallet samer i de store byene i Norge er fordoblet, mens økningen av stemmeberettigede i valgmanntallet i tradisjonelle samekommuner omtrent har stoppet opp.

Dette kan være med på å bidra til en ny retning i samepolitikken.

Same på Storgata i Tromsø

Koftekledde samer er helt vanlig i bybildet i Tromsø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg vil tro at det etter hvert kommer til å påvirke valgdebatten og den samepolitiske debatten i det hele tatt. Jo flere som flytter til byene og kommer inn i urbane strøk, dess mer kommer dette inn i spenningsfeltet mellom modernitet og tradisjon. Dette vil også føre til at samene i byene vil komme med sterkere krav på enkelte deler av samepolitikken, sier statsviter Eva Josefsen.

Hun jobber i dag ved UiT, Campus Alta

Antall stemmeberettigede

Kommune

2008

2017

Oslo

534

848

Karasjok

1314

1393

Kautokeino

1536

1572

Tromsø

842

1404

Alta

788

1321

Bodø

43

224

Trondheim

105

259

Bergen

53

137

Tallenes tale er klar. Det blir stadig flere samer i byene, mens antallet samer i de tradisjonelle samekommunene ikke øker noe særlig. Kilde: Sametinget

Overrasket ordfører

I byene Oslo, Tromsø, Alta, Bodø, Trondheim og Bergen var det i 2008 registrert tilsammen 2365 stemmeberettigede. Da var det 2850 i Sametingets valgmanntall i kommunene Karasjok og Kautokeino.

I 2017 er antallet samer i de nevnte byene økt til 4193, mens tallet i de to kommunene i Indre-Finnmark ligger på 2965. Det vil si at det bor flere samer i de store norske byene enn i de to samekommunene.

Ordføreren i Tromsø, Kristin Røymo (Ap), er overrasket når hun får se tallene.

– Det viktigste for oss når vi har en så stor andel samer som bor i Tromsø er at vi tar det ansvaret som vi må ta for de store spørsmålene knyttet til språk og kultur. Det betyr at vi er nøtt til å ha flere samiske barnehageplasser og vi må arbeide for å utvikle de samiske møteplassene, sier Røymo til NRK.

Kristin Røymo

Ordfører Kristin Røymo sier det er viktig at byene er klare til forpliktelsene som følger med rekordmange samer som blir urbane.

Foto: Eirik Hind Sveen

Kila Anti har flyttet fra Karasjok til Tromsø. Hun gleder seg til NRK Sápmis og Ávvirs valgdebatt i morgen kveld og hun håper politikerne åpner øynene opp for bysamenes behov.

– Vi trenger flere samiske barnehageplasser utenfor de samiske kjerneområdene slik at det samiske språket og kulturen skal bevares og utvikles, sier Anti.

Kila Anti, Iver Anti Eriksen og Daniel Eriksen.

Kila Anti med sønnen Iver og samboeren Daniel Eriksen. Familien har allerede ventet på barnehageplass i over et år.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover