Hopp til innhold

Dette bør du vite ved grensepassering

Her er innreisereglene til Norge, Finland og Sverige.

Riksgrenseskilt på finskegrensen.

GRENSEN: Riksgrenseskilt på finskegrensen.

Foto: FRODE GRØNMO / NRK

Det er ikke lett å ha oversikt over hvilke regler som gjelder for grenseovergang akkurat nå.

Fra og med i dag må du sette deg inn i nye regler for innreise til Finland og Sverige.

Vi har samlet sammen informasjon om dette.

Innreise til Norge

I Norge gjelder de samme reglene som har vært den siste tiden.

 • Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere, meldes det på regjeringen.no. Unntaket er barn under 16 år.
 • Alle som reiser inn til Norge skal teste seg ved ankomst til landet, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Unntaket er barn under 12 år.
 • Testen skal i utgangspunktet gjøres på teststasjon ved grenseovergangsstedet i Norge. Dersom det ikke lar seg gjøre er den reisende pliktig til å ta testen på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst til Norge.
 • Hvis du ikke er fullvaksinert må du i karantene dersom du kommer fra et område som er grått, rødt eller mørkerødt.
Hurtigtest for covid 19.

SELVTEST: Hvis du ikke har tilgang på teststasjon, er du pliktig til å ta en selvtest innen 24 timer etter å ha ankommet Norge.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Les også: Anbefaler massetesting av barn og ansatte før skolestart – kommuneoverlege kritisk

Innreise til Finland

Den finske regjeringen har nå fastsatt nye restriksjoner.

Dette er på grunn av den raske spredningen av den nye virusvarianten.

 • Fra 28. desember har Finland gjeninnført grensekontroll i trafikken mellom Finland og alle Schengen-land. Dette gjelder frem til 16. januar 2022.
 • Reisende som kommer til Finland må vise koronasertifikat på at de er fullvaksinerte, eller dokumentasjon på at de har hatt covid-19 for mindre enn seks måneder siden.
 • Reisende må i tillegg vise frem sertifikat for negativ covid-19 test som er under 48 timer gammel.
 • Grensebeboere i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger kan fremvise koronasertifikat, eller dokumentasjon på at de har hatt covid-19 for mindre enn seks måneder siden, eller vise frem en negativ covid-19-test, som ikke er mer enn 7 dager gammel.
 • Kravet gjelder for personer født i 2005 eller tidligere, men fra 1. januar 2022 gjelder kravet også for personer født i 2006 eller tidligere.

Innreise til Sverige

Sverige fikk nye regler for grenseovergang den 28. desember.

Nye innreiseregler til Sverige.

INNREISEFORBUD: For reiser til Sverige fra utlandet gjelder et innreiseforbud til og med 31. januar 2022.

Foto: Morten Andersen/NRK
 • Personer som skal inn til Sverige må ha negativ covidtest som ikke er eldre enn 48 timer.
 • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt koronatest. Der må det stå hvem som har testet seg, dato, og hva slags test det er. Testen må utføres av helsepersonell.
 • Hjemmetester godkjennes ikke.

Les også: Ingrid ble stoppet på svenskegrensen: Hadde tatt feil type koronatest

Begrense smitte

Svein Arne Midtli ved Storskog grensestasjon i Øst-Finnmark ber folk opptre på en slik måte at det begrenser smitten.

Svein Arne Midtli, avsnittsleder ved Storskog grensestasjon.

GRENSESTASJON: Ber folk om å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Foto: Erik Andreassen / NRK

Dette kan man blant annet gjøre ved å sette seg inn i det regelverket som gjelder for det landet de skal besøke.

Før hjemreise til Norge er det viktig at den reisende setter seg inn i regelverket, som er gjeldende på aktuelt tidspunkt, sier Midtli.

Svein Arne Midtli ved Storskog grensestasjon

Les også: Moderna sier tredje dose øker kroppens antistoffer 37 ganger

Korte nyheter

 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK
 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.