Hopp til innhold

De smiler, men oppnådde likevel ikke helt enighet om kongekrabbefisket

Regjeringen og Sametinget ble kun delvis enige om kongekrabbefisket. Mens fiskere Vest-Finnmark kan juble, må fiskere i øst belage seg på større konkurranse.

Ronny Berg og Silje Karine Muotka i Sametingets vandrehall

GOD TONE: Både statssekretær Ronny Berg (Frp) og sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) betegner tonen på konsultasjonsmøtet som god.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det var i går at Sametinget og regjeringa hadde konsultasjonsmøte om neste års krabbefiske.

– Et konstruktivt møte, svarer statssekretær Ronny Berg (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det samme mener også sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). Men helt fornøyd er hun likevel ikke.

Olav Lavik Dikkanen foran sin båt på brygga i Nesseby

DELVIS FORNØYD: – Det er bra at regjeringen ikke vil øke aktivitetskravet. Men ikke så bra når flere slipper til i kvoteregulert område, si er fisker Olav Lavik Dikkanen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er heller ikke fjordfisker Olav Lavik Dikkanen fra Nesseby i Øst-Finnmark.

Kongekrabbefisket har motivert Olav Lavik Dikkanen til å investere 1,5 million kroner til kjøp av egen fiskebåt. Men inntekten kan bli mye mindre enn det han hadde forutsett dersom regjeringen får det slik den vil.

Kan plutselig få 250 nye konkurrenter

Regjeringa vil at også båter fra Vest-Finnmark skal få lov til å fiske kongekrabbe i kvoteregulert område som er øst for Nordkapp.

Nye beregninger fra Fiskeridirektoratet viser at minst 250 båter fra Vest-Finnmark er kvalifisert til å få full krabbekvote i Øst-Finnmark dersom dagens aktivitetskrav blir beholdt.

– Dette er dårlig politikk som skaper stor uklarhet og uforutsigbarhet, mener Dikkanen.

Kongekrabbefisket i kvoteregulert område er hittil blitt forbeholdt fiskere i Øst-Finnmark som en kompensasjon for tapt torske- og seifiske som følge av kongekrabbens invasjon til fjordene i Øst-Finnmark.

– Fiskere fra Vest-Finnmark blir ikke på samme måte plaget av krabbens herjinger som fjordfiskerne i øst. Hvorfor skal de da få kongekrabbekvote i Øst-Finnmark, undrer Dikkanen på.

Får mindre inntekt

Men regjeringen mener at Finnmark må sees som ett fylke samla sett i denne sammenheng.

– I tillegg har det aldri vært intensjon å gjøre krabbefiske til noen hovedinntektskilde, forklarer statssekretær Ronny Berg.

Han innser at flere båter kan føre til mindre inntekt fra kongekrabbefisket.

– Dette var ikke med i mine beregninger da jeg investerte i ny båt, svarer Dikkanen.

Inntekten blir mindre fordi den totale kvoten må fordeles på flere båter.

– Kan gi negative ringvirkninger i øst

Full kvote i år har gitt cirka 700.000 kroner i inntekt.

Med nye båter fra Vest-Finnmark, vil denne bli redusert med minst 1/3 viser beregninger som Sametinget har gjort.

Sametingsråd Silje Karine Muotka frykter for konsekvensene.

– Mindre inntekt og større konkurranse om kongekrabbekvote kan føre til at mange rett og slett gir opp. Dette kan igjen gi negative ringvirkninger for lokalsamfunnene i Øst-Finnmark, svarer sametingsråd Silje Karine Muotka.

Vil ikke øke aktivitetskravet

Totalt sett er hun likevel fornøyd med konsultasjonsmøtet i Karasjok. For resultatet kunne ha blitt adskillig verre.

Ifølge dagens regler må man året før ha omsatt torsk, sei, laks eller annen fisk for minst 100.000 kroner. Regjeringen vil ikke øke dette kravet slik mange har til orde.

– Bra, svarer Muotka og krysser fingrene for at heller ikke Stortinget går inn for å øke aktivitetskravet.

Korte nyheter

 • - Må effektivisere våre møter

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der. - Vi ser en realnedgang på sametingets budsjett neste år, men vi kan ikke la dette gå utover arbeidet med samisk språk og kultur, men ta dette over vår egen politiske drift, mener Sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket. Hør Larsen her:

  Det nest største partiet på Sametinget, Nordkalottfolket, mener man må effektivisere møtene på Sametinget og spare penger der.
 • - Vi er kjempefornøyd

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem. - Her får vi en økning neste år på 22 millioner kroner til Sametinget, som jeg er kjempefornøyd med, sier Wilhelmsen. Hør intervjuet her:

  Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget er kjempefornøyd med budsjettforslaget regjeringen har lagt frem.
 • Stuora váikkuhusat ruoššabealde sámi studeanttaide

  Olgoriikka studenttat gártet máksit go galget studeantan Norggas. Dát ii guoskka studeanttaide geat bohtet EØS-riikkain dahje Sveitsas. Dát boahtá ovdan stádabušeahttaárvalusas maid ráđđehus almmuhii otne. Norga lea okta dain moatti riikkain máilmmis gos olgoriikkastudeanttat eai leat dárbbašan máksit. – Mun in doarjjo dán, ja dás leat stuora váikkuhusat Sámi Allaskuvlla rekrutteremii ruoššabealde Sámis ja riikkain mat eai leat EU/ EØS siskkobealde. Dan dadjá Sámi Allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

  Samisk høgskole
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK