Hopp til innhold

Kan ha «knekt» språkkoden – sørsamiske publiseringer økt med 90 prosent

Flere bøker blir oversatt til sørsamisk. Det tenner håpet om å redde det alvorlig truede språket.

Puslespill av sørsamiske bøker.

BOKSKRED: På sju år har antall bøker på sørsamisk økt med nesten 90 prosent. Det er en god miks med bøker, alt fra tegneserier til skjønnlitteratur.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK sapmi

2/11: I en tidligere versjon av denne saken sto det at bøker fra suksesserien «Game of Thrones» kan redde det sørsamiske språket. Dette er ikke riktig. Boken som har blitt oversatt til sørsamisk er skrevet av «Game of Thrones»-forfatteren George R. R. Martin, men er ikke en del av samme bokserie.

– Det er jo mye artigere å lese bøker på sitt eget morsmål. Da jeg var liten fantes det ikke mange bøker på sørsamisk. Jeg var nødt til å lese bøker på norsk.

Det sier 16 år gamle Hilma Dunfjeld Mølnvik som alltid har vært glad i å lese bøker, men bøker på hennes morsmål har vært begrenset.

Hilma Dunfjeld Mølnvik

GLAD: Hilma Dunfjeld Mølnvik (16) gleder seg over at det kommer flere bøker på morsmålet sitt.

Foto: Ina-Theres Sparrok

Men det er det endring på nå. Et skred av bøker og magasiner, oversatt til sørsamisk, har nå kommet.

Siden 2013 har antall sørsamiske publiseringer økt med 90 prosent. Det viser tall fra Sametingets bibliotek som NRK har fått tilgang til.

Den sørsamiske suksessen er mye takket være et samarbeid mellom Trøndelag fylkesbibliotek og de samiske språksentrene Gïelem Nastedh og Gïeleaernie. Samarbeidet startet i 2013.

Bokskredet gleder den leseivrige 16-åringen som tror det kan ha stor betydning for den kommende generasjonen.

– Nå får samiske barn mulighet til å lese bøker tidligere, før de begynner på skolen. Da kan de blir bedre på språket, som da vil si at det blir lettere når de begynner på skolen, sier Mølnvik.

Bilde av sørsamiske tegneserier

ÅRETS BØKER: Disse er tre av 13 bøker som har blir publisert i 2020.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK Sapmi

Kan ha «knekt» språkkoden

Sørsamisk er blant de språkene i verden som klassifiseres som alvorlig truet, viser Unescos liste over truede språk. Man anslår at det er under 1000 mennesker som behersker språket.

Frem til nå er det blitt publisert over 100 bøker og tekster til sørsamisk.

Bøkene oversettes til lesehester som har enhver smak. Man finner alt fra kjente Disney-filmer som Frost, klassikere som Donald Duck og boka til suksessforfatteren bak «Game of Thrones», på det truede språket.

– Bøkene blir veldig godt tatt imot, vi får gode tilbakemeldinger. Arbeidet med å oversette eksisterende bøker resulterer også at vi får produsert mange flere bøker.

Det sier Hanne-Lena Wilks, daglig leder ved det sørsamiske språksenteret Gïelem Nastedh. Hun tror oversetting av bøkene kan være viktig for å redde språket.

Hanne-Lena Wilks viser bøker fra språkuka 2020.

Hanne-Lena Wilks, daglig leder ved Gïelem Nastedh. Viste stolt frem de fire nye sørsamiske bøkene som ble presentert denne uka.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK Sápmi

– Det er et viktig bidrag til arbeidet med å ta tilbake språket. Man har behov for mange ulike tekster i forskjellige temaer for å utvikle ordforrådet. Også tror jeg det gir en viss status også at vi har bøker på vårt eget språk, forklarer hun.

I forbindelse med den nasjonale samiske språkuken «Giellaváhkku», publiserte Gielem nastedh fire nye bøker. Språkuken arrangeres for å synliggjøre samisk språk og kultur.

Sámi giellavahkku 2020

HELE LANDET: Kartgrafikken viser antall og lokalisering av aktiviteter under den samiske språkuken, Giellaváhkku.

Foto: Skjermdump / giellavahkku.no

Kjemper for synliggjøring av språket

Hilma er også en engasjert språkforkjemper. Hun er en av ni ungdommer som er med i Gïeleviehkie. Språkprosjektet der de blant annet via underholdende innlegg på Instagram synliggjør sørsamisk.

Sev om hun er glad for oppblomstringen av sørsamiske bøker har hun et ønske til oversetterne.

– Jeg har lest alle ungdomsbøkene som er på sørsamisk, men det er ikke så mange av de enda. Det er veldig artig å lese på mitt eget språk, så jeg håper at det kommer flere ungdomsbøker etter hvert.

Bilde av sørsamiske tegneserier

Korte nyheter

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK
 • Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji fuolastuvvon

  Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji lea fuolastuvvon oahpaheddjiid bargoheaitaga konsekveanssaide, čállá NTB. Okta áššiin maid loktejit lea ahte muhtin oahppit leat massán fálaldaga erenomášoahpahussii.

  – Eat áiggu maide oaivvildit bargoheaitaga birra, muhto mii oaidnit ahte lea dárbu jienádit nuoraid ja mánáid ovddas. Konsekveanssat bargoheaitagis mii bođii maŋŋel guovtti koronajagiin dovdo buot nuorain ja mánáin geat leat skuvlafálaldaga haga, dadjá stáhtahálddašeaddji Elisabeth Vik Aspaker.

  Buot stáhtahálddašeaddjit galge ovdal dii 12 odne buktit raporta Oahpahusdirektoráhtii mas bargoheaitaga váikkuhusat bohtet ovdan.