La ned grunnstein etter 34 år lang kamp

SNÅSA (NRK): Saemien Sijte-museets gjenstander har vært bortgjemt i en mørk kjeller på grunn av mugg i bygget. Nå kan de ansatte endelig ta skattene frem i lyset i nytt museum.

Poserer med grunnsteinen.

ENDELIG: Etter 34 år er byggingen av det nye museet endelig realisert. Fra venstre: byggherredirektør Marius Tunstad, museumsdirektør Birgitta Fossum, sametingspresident Aili Keskitalo og kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

– Det føles veldig godt, det er nesten sånn at man ikke tror det. Det er vanskelig å beskrive egentlig. Det er så mye vi får muligheten til å gjøre med det nye museet.

Det sier Birgitta Fossum. Hun er museumsdirektør for det sørsamiske museet i Snåsa.

Det nye bygget er rett rundt hjørnet hvis man legger de 34 årene til grunn. Det er forventet at det nye museet blir ferdigstilt i løpet av desember 2021.

Men kampen begynte allerede på begynnelsen av 80-tallet. Da ønsket Saemien Sijte seg et nytt, verdig bygg.

Det sørsamiske museet og kultursenteret har et ansvar for å bevare den sørsamiske kulturen og språket.

Nå tror Fossum at den sørsamiske historien nærmest kan omskrives takket være det nye museet.

– Vi kan endelig få dokumentert og skrevet om den sørsamiske historien, dette har en betydning for mange. De føler en stolthet, man kan styrke den sørsamiske identitet, sier Fossum til NRK under grunnsteinsnedleggingen.

Birgitta Fossum under grunnsteinnedleggelse ved nye Saemien Sijte

RØRT: Det var en rørt museumsdirektør Birgitta Fossum, som takket alle som har jobbet for et nytt museum i over tre tiår.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Mugg har ødelagt for viktig samisk utstilling

Tirsdag ble grunnsteinen for det nye kapittelet for museet lagt av kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

– Dette vil være noe av de største tingene jeg kan gjøre som kulturminister, sa Raja før han fikk hjelp til å legge ned grunnsteinen.

Kultur og likestillingsminister Abid Raja.

GLISTE BREDT: Abid Raja måtte få en hjelpende hånd for å legge grunnsteinen. Etter litt om og men fikk kultur- og likestillingsministeren lagt siste finish.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Veien til denne grunnsteinsnedleggingen har vært lang og kronglete.

Museet har vært rammet av blant annet mugg, lekkasjer og dårlig inneklima. Dette har ført til at en del av museets gjenstander ligger i en NATO-bunker, langt unna museet.

Saemien Sijtes kunsthistoriske utstillingen ble lagt ned for 14 år siden. Dermed har det gitt begrensninger for hva museet kan tilby av utstillinger og tjenester.

Birgitta Fossum og Anna Liisa Jåma

BUNKERS: Flere meter under jordens overflate ligger de sørsamiske utstillingsobjektene ved denne NATO-bunkeren. Slik blir objektene beskyttet mot mugg og fukt i det gamle bygget.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Når de nye dørene åpnes for omverden, åpnes det også for flere muligheter for museet.

– Vi kan endelig få tilbake våre kulturskatter fra Oslo som vi har fått tilbakeført gjennom Bååstede, sier museumsdirektør Fossum og fortsetter:

– Jeg tror det kommer å ha mye å si for stolthet og bygging av identitet, ikke minst for kommende generasjoner.

Illustrasjon av inngang av Saemien sijte museum 2020.

I NY DRAKT: Slik blir inngangen til nye Saemien Sijte å se ut.

Illustrasjon: fūr arkitekter

– Gir oss muligheten til å forstå mer om historien vår

Det var gjennom statsbudsjettet for 2018 at museet kunne juble. Det var nemlig da det ble klart at regjeringen ville prioritere å føre opp det nye museet. Over 115 millioner ble lagt til side for at museet skulle bli en realitet.

Nå tror unge sørsamer at dette kommer til å bli en stor hjelper for å vise frem deres kultur.

– Det nye bygget gir oss muligheten til å forstå mer om historien vår.

Det sier Maria Gunilla Påve Wilks som er født og oppvokst i Snåsa. Hun tror at det nye Saemien Sijte-bygget kommer til å ha mye å si for identitet og kulturforståelsen for de unge.

– Det er utrolig viktig at det samiske blir mer synliggjort i området. Det tror jeg vil resultere i at det samiske blir mer normalisert i samfunnet, og det gjør noe med identiteten vår også, sier Wilks.

– Den sørsamiske kulturen fortjener virkelig et museum som har det utstillingsvinduet som gir et verdig bilde av kulturen, sier Fossum.

 • Se hva museumsdirektøren sa etter seremonien:
Birgitta Fossum under grunnsteinnedleggelse ved nye Saemien Sijte

Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med verdensværet.

Korte nyheter

 • Rektorvirggáj Hábmerin fáladum

  Ingrid Kintel (33) Divtasvuonas Hábmerin la rektorvirgev fáladum Ájluovta skåvlån Hábmerin. Kintel la dálla åhpadiddjevirgen sæmmi skåvlån. Åvdutjis la giellaguovdátja jådediddjen Árranin barggam. Gålmås lidjin dán virggáj åhtsåm. Sån guhti l ájn virgen rektorin danna, Britt Karin Hansen, hæjtta dán máno maññegietjen, ja álggá virggáj sadjásasj rektorin Stangnes joarkkaskåvlån Hársttágin. Jus Kintel rektorvirgev válddá, de álggá nav ruvva gå la praktihkalattjat vejulasj.

  Ingrid Katrine Kintel er tilbudt stillingen som rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune
  Foto: Privat
 • Govvačájáhus rahppon Oslos

  Oslos rahppui otne govvačájáhus «Árbi - Arv». Govaide leat čállon oanehaš cealkagat sámegillii mat leat jorgaluvvon dárogillii. Gieldda- ja guovlluministtar Bjørn Arild Gram ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka dat rabaiga čájáhusa otne. Mihttu čájáhusain lea čalmmustahttit sámegiela gávpogis ja čájáhus lea maid oassin sámi giellavahku čalmmustahttimis.

  Čájáhusas leat 12 gova mat ovdal leat čájehuvvon earret eará Álttás ja maiddái olggobealde Opera viesu Oslos. Dál leat govat lahka ođđa Munchmusea, báikkis mii gohčoduvvo Stasjonsallmenningen Bjørvikas.

  Fotoutstilling Árbi - Arv. Utstillingen er ved Munchmuseet i Bjørvika.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Lær samisk ved Munchmuseet

  I forbindelse med markeringen av samisk språkuke ble fotoutstillingen «Árbi - Arv» åpnet i Oslo i dag. Det var kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) som stod for åpningen.

  Utstillingen består av 12 bilder fra Finnmark, med enkle samiske setninger og norsk oversettelse på. Gram og Muotka håper de inspirerer folk til å lære seg noen enkle samiske ord. Utstillingen er i Stasjonsallmenningen i Bjørvika, ikke langt fra Munchmuseet. Samisk språkuke markeres samtidig i Norge, Sverige og Finland.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Bjørn Arild Gram (Sp).
  Foto: Mette Ballovara / NRK