Biskopen: – Ingen planer om samisk statskupp

Ytringene i debatten om samisk språkforvaltning i Tromsø har rasistiske undertoner, mener biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme.

Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølaas konstaterer at det er rasistiske undertoner i debatten om samisk språk i byen utenfor bispegården.

Foto: Kenneth Hætta / Den norske kirke

– Måten ytringene fremmes på har sterke rasistiske undertoner i seg, sier biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland bispedømme.

– Hvordan da?

– Man henger ut det samiske og nærmest ser på det samiske som en plage.

Vanskelig forsoning

– Er det et rasismeproblem i Tromsø?

– Ja, altså, jeg har ikke merket så mye til rasisme, men det dukker opp, og i Finnmark også, når slike spørsmålsstillinger kommer opp. Som tegningen, for eksempel - det er ingen god sak for å fremme forsoning og samarbeid.

Gøran Lind

Leder Gøran Lind i Tromsø sameforening forteller at denne tegningen kom i posten torsdag, og at foreningen har gått til politianmeldelse.

Foto: Kenneth Hætta

Lørdag 5. november blir det demonstrasjon i Tromsø sentrum der samene vil vrenge koftene i avsky mot at den nye politiske ledelsene i kommunen vil trekke søknaden om innlemmelse i språkforvaltningsområdet.

Det samiske er ikke farlig

– Hva vil du oppfordre til, både hva gjelder de som vrenger koftene og de om føler at det samiske blir tredd nedover hodet på dem? Hvordan skal de møtes og leve sammen?

– Ja, det samiske er for det første ikke farlig. Jeg tenker at det er samtalen, samlivet og forståelsen som er viktig for å bli trygg på hverandre, for å si det slik. Det er ingen som ønsker å gjøre noe samisk statskupp i Tromsø. Det er snakk om å være synlig i miljøet og ha rammer for sin egen identitet som er gode nok.

– Jeg tenker at en demonstrasjon er en lovlig, demokratisk måte å gi uttrykk for det man står for. De virkemidlene som man bruker, enten det er plakater eller symbolhandlinger, taler eller aviser - det er en demokratisk rettighet som man har, og det skulle bare mangle at man ikke skulle bruke den.

Tenk over konsekvensene

– Jeg vil oppfordre politikerne til å tenke gjennom konsekvensene av det som skjer nå, sier biskop Per Oskar Kjølaas.

– Det er klart at det er skuffelse for den samiske befolkningen som hadde håpet at Tromsø skulle bli innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet.

Tromsø sett fra fjellheisen

Spørsmålet om Tromsø skal innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet har ført til splid.

Foto: Håkon Iversen

Biskopen mener det er leit at spørsmålet om innlemmelse i det samiske språkforvaltningsområdet har blitt en kampsak.

– Jeg er utrygg på måten dette er blitt fremmet på. Man snakker hele tiden om at man ikke har oversikt over de økononmiske konsekvensene. Vel, greit, men da får man sette seg ned og utrede de økonomiske konsekvensene, slik at vi som er vanlige borgere vet at vedtak fattes på trygt grunnlag.

Skal ikke koste penger

– Jeg håper at partene kan komme i en dialogsituasjon med hverandre. I kirka er samisk kirkeliv og samisk kultur et prioritert spørsmål og et satningsområde. Det er klart at det koster penger. Men det skal man være villig til å bruke. Samiske saker i det hele tatt skal være synlig. Det forsøker vi som kirke å holde fram, og jeg synes også at politikere skulle gå foran som et godt eksempel.

– Man får inntrykk av at det er greit at det samiske er der, men at det ikke skal bli for synlig, og helst ikke koste penger.