Forstår Tromsø-samenes frustrasjon

Ordfører Bjørn Inge Mo (Ap) har selv vært med på å kjempe for å innlemme Kåfjord i forvaltningsområdet for samisk språk.

Ordfører Bjørn Inge Mo

Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Mo har full forståelse for koftevrengerne i Tromsø.

Foto: NRK

– Vi vet jo alle, som har jobbet med urfolkskultur og minoritetskultur, at den stigmatiseringen som har foregått gjennom mange tiår henger igjen i veggene og i folkedypet. Derfor er jeg ikke så veldig overrasket over det som nå skjer i Tromsø, sier Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Mo (43).

Mo var en av de unge menneskene i Kåfjord som engasjerte seg da det ble foreslått at Kåfjord kommune skulle innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Til tross for hard motstand og en støyende debatt i det offentlige rom, klarte samene å vinne frem med sitt krav.

1. januar 1992 ble Kåfjord kommune - Gáivuona suohkan, som en av seks kommuner i Finnmark og Nord-Troms, innlemmet i forvaltnigsområdet for samisk språk.

Stor diskusjon i Tromsø

Mye av debatten i Kåfjord på den tiden foregikk i leserbrevspaltene i lokale og regionale aviser. Harmen blant de som ikke nådde frem med sine synspunkter var lenge stor.

Etter at de første tospråklige samisk-norske skilten kom opp i Kåfjord ble disse beskutt eller overmalt, men lensmannen klarte aldri å finne de(n) som sto bak ugjerningene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

skutt skilt, ramponert skilt, gáivuona suohkan

Et istykkerskutt Gáivuona suohkan-skilt er havnet på Tromsø museum. På bildet er konservatorene Terje Brantenberg og Ivar Bjørklund (t.h.).

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Nå har «striden» forflyttet seg til Tromsø. Først sa kommunen ja , til store protester fra de som er i mot og stor jubel for de som er for. Så ble det borgerlig flertall etter høstens valg, og da vedtok det nye byrådet at søknaden skal trekkes.

Nå er det motstanderne som jubler, mens den andre siden fortviler. Derfor vil samene i Tromsø arrangere en protest i morgen, der alle som sympatiserer med dem anmodes om å vrenge kofta, ytterjakker, frakker eller det som måtte være av vrengbare ytterplagg.

Kåfjord-ordføreren har full forståelse for morgendagens samiske protest.

– Det er et uttrykk for en protest, en fortvilelse og en avmakt i forhold til det å kunne synliggjøre og å ta vare på sitt eget språk og sin egen kultur, sier Bjørn Inge Mo.