Sameforening melder grov samehets

Tromsø sameforening politianmelder et brev der samene kobles til Hitler og nazismen.

Trusselbrev mot koftevrenging

Slik ser det samiske flagget ut med hakekors.

Gøran Lind

Gøran Lind.

Foto: Aile Javo

Brevet, som har ukjent avsender, inneholder en tegning av sameflagget med hakekors og Hitler i samekofte. Ved siden av den koftekledde Hitler-tegningen er det skrevet «ROMSSA !» og under tegningen skriver tegneren at den samiske koftevreningningen vil besvares med at motparten vrenger sine endetarmsåpninger.

Sameforeningens leder, Gøran Lind oppfatter det som et trusselbrev og anmelder derfor saken.

– Dette brevet kom til postboksen til Tromsø Sameforening i dag - samehetsen i Tromsø har nådd nye høyder, sa Lind til NRK på torsdag.

En betent diskusjon

Skal Tromsø kommune søke om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk ? Det er nettopp det denne diskusjonen dreier seg om.

I juni vedtok flertallet i kommunestyret i Tromsø at byen skulle søke om å få bli med i forvaltningsområdet for samisk språk, noe som ville ha betydd at samisk og norsk blitt likestilte språk i Tromsø.

Trusselbrev mot koftevreningning

Saken skapte stor debatt i Tromsø i forkant og etter vedtaket om innlemmelse. Men da de borgerlige fikk flertall etter kommunevalget i høst og dannet byråd, valgte de raskt å trekke søknaden.

Samene i Tromsø reagerer kraftig på at den nye politiske ledelsen i byen har bestemt seg for å trekke søknaden om å få «bli samisk». På lørdag holdes det en demonstrasjon i byen der alle som sympatiserer med samenes standpunkt oppfordres til å vrenge kofta, ytterjakker, frakker eller det som måtte være av vrengbare ytterplagg.

Diskusjonen om samiske saker i Nord-Norge har i flere år hatt en tendens til å ta av og å bikke over til det høyst usaklige og til et heller vulgært nivå. Brevet til Tromsø sameforening er ikke den første uttalelsen i den samepolitiske debatten i landsdelen der det samiske kobles til både Hitler, kjønnsorganer og den mest illeluktende delen av kroppen.

Den nåværende varaordføreren i Porsanger kommune, Thorvald Aspenes (FrP), gikk i 2009 ut med et utspill i avisa Ságat der han sammenlignet den nye sameretten og sametingspresident Egil Olli både med Vidkun Quisling og Adolf Hitler.

Han har senere gått ut offentlig og beklaget sitt utspill.

Ánde Somby og Kari Helene Partapuoli

1. amanuensis Ánde Somby og leder Kari Helene Partapuoli i Antirasistisk senter deltok i Svarte Natta-panelet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Også nettdebattene, både i regionale og nordnorske medier og i riksmedia, hetses samene på det groveste. Kritikerne mener at avisene er altfor sletthendte når det gjelder hva som kan godtas av yrtinger og hva som ikke godtas.

Det var også tema da nordnorske journalister i oktober møttes til mediekonferansen Svarte Natta.

– Når avisene gjør seg til ytringsfrihetens frontkjempere, ved å tillate en ren rasistisk nettdebatt så gjør de oss alle en bjørnetjeneste, og de er med på å påvirke samepolitiskespørsmål og innvandrerspørsmål i en negativ retning, sier leder ved Antirasistisk senter, Kari Helene Partapuoli.

– Vurderer å flytte fra Tromsø

Den samiske bloggeren Lill Tove Veimæl (32) mener hetsen av samer i Tromsø er blitt så sterk at hun knapt orker å bli boende i byen .

Samisk språklov

Lill Tove Veimæl og Ánde Somby ser på nettdebatter der samer omtales negativt.

Foto: NRK

– Fra debatten startet og fram til nå, er det som om jeg har nådd et metningspunkt. Derfor valgte jeg å få ut frustrasjonen, forklarer Veimæl.

I bloggen sin skriver Veimæl et innlegg, der hun henvender seg direkte til alle borgerne av Tromsø:

«Kjære, Tromsø. Kjære alle dere som påberoper dere meninger om samer og samiske forhold uten å ha kunnskapen dere trenger for å mene noe så bastant som dere gjør. Dere skal vite en ting: jeg er drittlei dere. Jeg er drittlei av å møte konstant motstand på grunn av bakgrunnen min. Jeg er drittlei av å hele tiden måtte forsvare kulturen min, forsvare de tiltak som iverksettes for å redde og bevare et truet språk og jeg er drittlei av å diskutere med mennesker som kun er opptatte av å bekrefte sine fordommer og ikke med å utvide kunnskapshorisonten sin. Jeg er rett og slett drittlei.»

Den unge bloggeren er skuffet både over nivået i den offentlige samedebatten og Tromsø kommunes kuvending i saken om forvaltningsområdet for samisk språk.

– Det første det nye byrådet gjør, er å stoppe prosessen, og så blir det en ny debatt rundt det. Det er sårt at prosessen er stoppet, men alt rundt er også belastende. Den byen jeg er så glad i, ikke lenger er samme by, sier Veimæl.