Hopp til innhold

Samer vrenger koftene i protest

Protesterer mot at Tromsø ikke vil «bli samisk».

Vrengt kofte

Det å vrenge kofta er en gammel samisk måte å vise uenighet på.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Max Mackhe

Max Mackhe er initiativtaker til demonstrasjonen i Tromsø.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

I juni bestemte flertallet i kommunestyret i Tromsø at byen skulle søke om å få bli med i forvaltningsområde for samisk språk.

Hadde byen blitt innlemmet i forvaltningsområdet, ville samisk og norsk blitt likestilte språk i Tromsø. Byen måtte også ha gjort en rekke andre tilpasninger, blant annet krav til morsmålsopplæring (se faktaboks til høyre i denne nettsaken).

Saken skapte svært stor debatt i Tromsø i forkant og etter vedtaket om innlemmelse. Men da de borgerlige fikk flertall etter kommunevalget i høst og dannet byråd, valgte de raskt å trekke søknaden.

Samene i Tromsø reagerer kraftig på at den nye politiske ledelsen i byen har bestemt seg for å trekke søknaden om å få «bli samisk».

Nå planlegger de å demonstrere med vrengte samekofter og protestfaner.

– Det er rystende

I spissen står samiske Max Mackhe. Han flyttet til Tromsø på grunn av at byen har et stort og godt samisk miljø.

– Den politiske ledelsen i Tromsø setter pris på at koftekledde samer trekker turister. Men man vil ikke ha et levende samisk språk og kulturliv her. Det er rystende at man ikke får være seg selv, sier Machke til NRK.

Ifølge Tromsø Museum har det vært omfattende samisk bosetting i Tromsø-området siden 1200-1300-tallet, men området har også vært bosatt av andre.

I 1794 ble Tromsø by – en norsk by, hevder motstanderne av Tromsø skal bli en del forvaltningsområde for samisk språk.

Vel 70.000 innbyggere bor i Tromsø, men ingen vet hvor mange av dem som er samer. Rundt 1000 av dem har valgt å melde seg inn i samemanntallet. Det er likevel å anta at flere tromsøværinger tilfredsstiller kravet for å stå i manntallet.

I Tromsø er det allerede samisk skilting både i Tinghuset, på Alfheim stadion og på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Avviser samefiendtlighet

Tromsøs nye byråd for næring, kultur og idrett, Jonas Stein Eilertsen (V), avviser at Tromsø er samefiendtlig når man nå trekker søknaden om å bli en del av det samiske språkområdet.

– Det er to grunner til at vi trekker søknaden. Den ene er at det er usikkert hvor mye en innlemmelse i forvaltningsområdet ville ha kostet oss. Den andre grunnen går på det prinsipielle. Vi ønsker mindre statlig styring, sier Eilertsen NRK.

5. november blir det demonstrasjon i Tromsø sentrum der samene vil vrenge koftene i avsky.

– Det å vrenge samekoftene er en måte å vise vår misnøye, sier Mackhe.