NRK Meny
Normal

Ap: – Dette er en melding for avvikling av kystsamfunn

– Sjømatindustrimeldinga fra regjeringen er et angrep på fiskerisamfunnene langs kysten vår, og stadfestar inntrykket av en sentraliseringsregjering, mener stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap).

Ingrid Heggø blar i dokument

Aps fiskeripolitisk talsmann, Ingrid Heggø, mener at mange kystsamfunn kan ha usikker fremtid dersom regjeringas sjømatindustrimelding blir vedtatt av Stortinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Arbeiderpartiets fiskeripolitisk talsmann, Ingrid Heggø, har ikke mye godt å si om regjeringens stortingsmelding om sjømatindustrien .

Selv om det mest kontroversielle forslaget fra det såkalte Tveteråsutvalget - har forsvunnet på vegen , frykter Heggø likevel for islandske tilstander langs den norske kysten dersom regjeringens forslag blir vedtatt av Stortinget.

Regjeringen vil beholde deltakerloven, men vil fjerne de tre pliktene leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt.

– Samlet sett er dette en seier for trålernæringen, som i stor grad selv kan bestemme hvor fisken skal leveres og bearbeides, mener Heggø.

Det er spesielt forslaget om å fjerne den såkalte aktivitetsplikten hun reagerer mot.

– Da er man i full fart med å gjøre det samme som Island, nemlig å samle fiskeriene på få hender, og ha få levende lokalsamfunn igjen på kysten, argumenterer Heggø.

Tårlerne får friere tøyler

Stortingsmeldingen som fiskeriminister Elisabet Aspaker la fram på fredag, vil la Røkkes og andres trålere slippe de tre pliktene som tvinger dem til å levere fisk til spesielle anlegg og fiskevær.

Heggø er enig med de som hevder at dette er en krigserklæring mot kysten .

– Forslaget er i realiteten et direkte angrep på samfunnskontrakten som trålernæringen i sin tid inngikk med kommunene, mener Heggø..

Etter hennes mening blir det nå i realiteten opp til trålerne å bestemme hvor fisken skal landes og bearbeides.

– Det kan føre til enda mer av fisken bli sendt til utlandet for bearbeiding, frykter Heggø.

– Kommisjon for avvikling

Istedenfor skal det settes ned en kommisjon med sikte på å avvikle aktivitetsplikten.

– Det kan bety at en rekke kommuner går glipp av fisk som trålerne skulle levere for å skape aktivitet i kommunen. I stedet foreslår Aspaker at trålerne betaler ut kommunene som mister den verdifulle fisker-rettigheten.

Heggø mener dette er som å gå baklengs inn i fremtiden. Hun vil ha et videre mandat enn det regjeringen legger opp.

– Mandatet som nå ligger på bordet, er kun for å avvikle, det vil si at rederiene skal kunne kjøpe seg ut av kontrakten som de har gjort med lokalsamfunnet. Når man gjør dette uten konsekvensanalyse, så er man i full fart å gjøre det samme som på Island, nemlig å samle virksomheten på få hender og ha få levende samfunn igjen langs kysten.