NRK Meny
Normal

– Grov krenkelse på menneskerettigheter

Reineiere vil i samråd med Samerådet anmelde Norge for brudd på folkeretten om man tillater gruvedrift i Kvalsund.

Gruveprosjekt Kvalsund

I Kvalsund kommune ønsker gruveselskapet Nussir å starte opp kobbergruve. Reindrifta har gått imot - og vil opprettholde innsigelsen dersom selskapet ikke kommer opp med gode nok avbøtende tiltak.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Reineiere som tilhører Fiettar reinbeitedistrikt, vil gå rettens vei om man tillater gruvedrift i Kvalsund kommune, uten at reindrifta får en reell kompensasjon.

I en pressemelding skriver både Samerådet og reinbeitedistriktet at de har merket seg Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) beslutning om å tillate gruvedrift i kommunen, midt i hjertet av Fiettars tradisjonelle reinbeiteområde, og at de anser beslutningen for å bryte med folkeretten.

  • Les mer:

Nussirs gruveplaner i Kvalsund er kontroversielle, og har skapt sterke motreaksjoner. Sametinget har brukt innsigelsretten i denne saken, havforskere, miljøvernere, fiskere og reineiere, samt turistnæringen har også gått imot planene. Sist helg møtte 500 personer opp for å demonstrere foran Stortinget.

– En siste sjanse for gruveselskapet

Departementet har imidlertid satt som vilkår for iverksettelse av gruvedrift at gruveselskapet Nussir ASA og reindrifta i området sammen kommer frem til avbøtende tiltak.

Fiettar og Samerådet tolker departementet slik at om man i fellesskap ikke kommer frem til avbøtende tiltak, så kan heller ikke gruvedrift i området tillates. Noe annet vil være en grov krenkelse av Fiettar-reineiernes grunnleggende menneskerettigheter, heter det i pressemeldingen.

– Vi vil uttrykke vilje til å sammen finne en løsning, og vi skal gi Nussir ASA et siste forsøk til å fremlegge hva de har å tilby i form av avbøtende tiltak, sier Ragnhild Marit Sara, talsperson for Fiettar.

Vanskelig å se for seg løsning

Sara presiserer imidlertid at reinbeitedistriktet har vært i kontakt med gruveselskapet mange ganger tidligere, og sier at reineierne vanskelig kan se for seg hvilke nye tiltak selskapet vil presentere som vil kunne avbøte konsekvensene for reindrifta.

– Gruven vil ødelegge både kalvingsland, og trekk- og flyttlei for reinen. Under alle omstendigheter forutsettes det at om man ikke finner reelle avbøtende tiltak, så slår departementets beslutning fast om at gruvedrift ikke tillates, sier Sara.

Reineiere i det berørte reinbeitedistriktet mener at Nussirs gruveplaner fører til at de mister både sommer- og høstbeiter, og viktige kalvingsområder.

Samerådet klar til å ta saken videre

Også Samerådet går ut ifra at departementet ikke vil tillate gruvedrift dersom reindrifta og gruveselskapet ikke klarer å komme til enighet.

Men dersom reindrifta blir overkjørt i saken til tross for vilkåret fra KMD, så vil også de melde inn Norge for brudd på folkeretten til internasjonale menneskerettighetsorganer.

Leder Mattias Åhrén i Samerådets menneskerettighetsavdeling sier at saken handler om grunnleggende menneskerettigheter og eventuelle brudd av dem.

– Dette handler om rettigheter knyttet til eiendomsrett, retten til egen kultur og retten til å få prøvd sin sak i domstolen. Vi vil om det blir nødvendig, assistere Fiettar med å ta saken til internasjonale arenaer, som ulike FN-organer og Europadomstolen for menneskerettigheter, sier Åhrén.

NRK Sápmi har ikke fått administrerende direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir ASA i tale i dag for en kommentar til saken.