Sametinget redd for miljøet

– Ingen gruvedrift i Nussir selv om reguleringsplan er godkjent, sier sametinget.

Jan Tore Sanner og Silje Karine Muotka.

Disse to er uenige om gruvedrift i Kvalsund, Jan Tore Sanner og Silje Karine Muotka.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametingsråd Silje Karine Muotka er redd for miljøet og reindriftens fremtid i Kvalsund etter at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjente reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark.

Nussirsjef Øystein Rushfeldt beskriver dagens ja fra regjeringen som et gjennombrudd for gruveprosjektet i Kvalsund.

Muotka skuffet

– Jeg er ikke overrasket, men likevel skuffet over at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gir tillatelse til en reguleringsplan for en virksomhet med begrenset samfunnsmessig nytte samtidig som en slik gruve vil ha store negative konsekvenser for miljø, fiske og reindrift, sier Muotka.

I sin godkjennelse av reguleringsplanen legger kommunalministeren til grunn at ingen gruveaktivitet kan skje før det er oppnådd enighet med reindriftsnæringen om avbøtende tiltak. I tillegg til dette må planene godkjennes av Miljødirektoratet og det må gis driftskonsesjon fra mineralmyndighetene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Repparfjord

Bildet viser typisk landskapsødeleggelse fra en gruvedrift. I bunnen av krateret ses dumpet borekaks fra oljeutvinning (Repparfjord).

Foto: Per Inge Oestmoen

– Må oppnå enighet

– Kravet om at Nussir ASA må oppnå enighet med reindriftsnæringen om sitt tiltak er likevel positivt, forutsatt at en gruvevirksomhet ikke starter om slik enighet ikke oppnås, understreker Muotka.

Det er viktig at reindrifta ikke føler at de blir presset til å godta noe de ikke kan leve med, sier Muotka. Når dette er sagt finner hun det underlig at statsråd Jan Tore Sanner slik skyver fra seg et folkerettslig ansvar for å sikre grunnlaget for de som lever av reindrifta til et gruveselskap.

Saken viser hvor store vanskeligheter regjeringen har med selv å gjennomføre folkerettslige forpliktelser i konkrete saker, mener Muotka.

– Jeg mener det er galt og uforsvarlig å tillate en gruvedrift som planlagt i Nussir og Ulveryggen. Jeg vil derfor fortsette å arbeide for at en slik virksomhet ikke blir realisert, og det skal gås flere myndighetsrunder både etter forurensingsloven, vannforskriften og mineralloven, avslutter Muotka.