Regjeringen sier ja til omstridt gruveprosjekt

Tross kraftige miljøprotester sier regjeringen nå ja til Nussirs gruveplaner i Kvalsund.

Utsikt fra Nussir i Kvalsund

Her ønsker gruveselskapet Nussir utvinne kobber. Regjeringen sier nå ja til det omstridte prosjektet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Gruveselskapet har lenge ventet på en godkjenning fra myndighetene for å kunne gå videre med sine gruveplaner i Kvalsund i Finnmark. Nå bekrefter Kommunal- og moderniseringsdepartementet at arbeidet nå kan fortsette.

– Positivt for Finnmark

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier ja til Nussirs gruveplaner i Kvalsund.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I en pressemelding begrunner de blant annet dette med at det er viktig å utnytte de gode mineralforekomstene i området, og at gruva vil gi vekst og utvikling i Kvalsund.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for mineralnæringen og dette er et av de største prosjektene i Norge på svært lang tid. Det er ingen tvil om at dette prosjektet vil skape store positive ringvirkninger, ikke bare for Kvalsund, men også for Finnmark, uttaler kommunalminister Jan Tore Sanner til NRK.

Kontroversielt prosjekt

Gruveprosjektet har vært kontroversielt. Miljøverninteresser har kritisert planene om å dumpe gruveavfall ut i Repparfjorden, og reineierne i området mener gruva vil stjele av deres beiteland.

Kommunalministeren mener likevel de positive effektene av gruva trumfer disse hensynene.

– Vi har foretatt en helhetsvurdering. De innsigelsene som har vært har vært knyttet til reindriften. Der legger vi til grunn at gruveselskapet sammen med reindriftsnæringen kommer frem til avbøtende tiltak, sier Jan Tore Sanner.

Sterke reaksjoner

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, raser mot regjeringens ja til gruveutslipp i Repparfjorden.

Foto: Ketil Kern / NRK

Reaksjonene på regjeringens beslutning lar ikke vente på seg. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom varsler nå at de vil holde en demonstrasjon mot beslutningen i Oslo 29. mars.

– Klima- og miljøminister Tine Sundtoft må stoppe denne galskapen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Ignorerer miljøråd

Han reagerer på at regjeringen nå ikke hører på de miljøfaglige rådene som har kommet i saken.

– Vedtaket følger et skremmende mønster. Nærings- og fiskeridepartementet gav sin velsignelse for noen uker siden, trass i innsigelse fra Fiskeridepartementet, sterke advarsler fra Havforskningsinstituttet og store protester fra sjømatnæringen.

– Før det valgte Landbruks- og matdepartementet å svikte reindriftsnæringen ved å tilrå og ignorere deres protester til reguleringsplanen. Berørte næringer og miljøeksperter er så langt blitt konsekvent overkjørt til fordel for gruvenæringa, sier Haltbrekken.

Må få tillatelse fra Miljødirektoratet

Likevel er det fortsatt være noen skjær i sjøen for gruveselskapet. For selv om regjeringen sier ja, må Miljødirektoratet gi Nussir en utslippstillatelse.

– Når det gjelder miljøhensynene så har vi fortatt en helhetsvurdering og vi mener dette er forsvarlig. Men når det gjelder utslippene så må det godkjennes av miljødirektoratet, sier Sanner.

Kommunalministeren mener likevel det er svært sannsynlig at gruveprosjektet nå kan starte opp.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Nussir2» i nytt vindu