– Gruveslam er Norges skam!

Mellom 450 og 500 gruvedemonstranter samlet seg til kamp for rene fjorder i vårsola utenfor Stortinget i Oslo lørdag.

Gruvedemonstrasjon i Oslo

Regjeringen ønsker å åpne opp for sjødeponi i blant annet Repparfjorden i Kvalsund, noe som nå ser ut til å mobilsere bredt til motstandskamp.

Foto: Bente Bjercke

– Gruveslam er Norges skam! Hold fjorden rein, ikke dump stein! Slagordene fra Natur og Ungdoms runget over Eidsvolds plass.

Både politikere, miljøvernere, Norske lakseelver og Norsk reiseliv deltok i punktmarkeringen foran Stortinget i Oslo i dag.

Natur og Ungdom, Norges naturvernforbund og Norske Samers Riksforbund (NSR) sto for arrangementet, som er en reaksjon på at kommunalminister Jan Tore Sanner åpner for å dumpe gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjord i Finnmark.

Kampsang runget i dag i Oslo, og plakater og et reinskinn med slagord skinte i sola. John Nystad fra Samefolkets parti, Kirsti Guvsám (NSR) og partilederne Trine Skei Grande (Venstre) og Audun Lysbakken (SV) var blant appellantene. Artisten Tommy Tokyo sto for de musikalske innslagene.

– Vi lenker oss fast

Bakerst på plassen sto et bord fylt med kreps og fisk. Der var det mulig å hente smaksprøver fra de ennå rene fjordene. Tradisjonen skriver seg fra Vevring og Førdefjorden. En koftekledd Ane Margrethe Ugelvik fra Natur og Ungdom i Alta smaker.

– Jeg må jo ta en smaksprøve før det blir for sent, sier hun.

De unge miljøvernerene har varslet at de vil aksjonere med sivil ulydighet både i Kvalsund og Førde om planene for gruvedrift går igjennom.

– Vi kommer til å lenke oss fast om Nussirs planer om gruvedrift går igjennom. Nå har vi over 200 stykker på lista. Vi har lovet kommunalminister Jan Tore Sanner et helvete. Vi har allerede møtt ham fire ganger, sier Ugelvik.

Piera Muotka og Kirsti Guvsám fra NSR

Fra venstre i bildet: Ane Margrethe Ugelvik fra Natur og Ungdom, Piera Muotka og Kirsti Guvsám fra NSR deltok på demonstrasjonen i dag.

Foto: Bente Bjercke

Håper at Nussir stoppes

– Sanners gruve-ja i Nussir-saken er både trist og beklagelig, sier Kirsti Guvsám, parlamentarisk leder i NSR til NRK Sápmi. Det forrige Samtingsrådet leverte ingen innsigelse på miljø i Nussir-saken.

– Vi hadde nok både tatt med miljø og reindrift, sier Guvsám.

Hun har fremdeles et håp om at klima-og miljøministere Trine Sundtoft stopper Nussir utslippssøknad.

– Klima-og miljøminsteren kan fremdels stoppe Nussir.

John Nystad

– Inngrepene rydder bort fundamentet for den samiske levemåtene og den samiske identiteten, sa John Nystad fra Samefolkets parti.

Foto: Bente Bjercke

Naturvernere vil presse regjeringen

Leder Lars Haltbrekken for Naturvernforbundet forteller at Norge er ett av få land som fortsatt bruker sjødeponi for å kvitte seg med avfall fra gruveinstrurien.

– Regjeringa bør snu i denne saken, og ikke gi tillatelse til å bruke våre fjorder som avfallsplass. Vi håper nå at miljøvernministeren sørger for å høre på de tunge miljøfaglige rådene som har kommet fra blant annet Havforskningsinstituttet. Og at hun når hun skal behandle utslippstillatelsen, snur og sier at vi ikke kan bruke fjordene som avfallsplass, sier han.

– Det aller mest fornybare vi har

Hilde Charlotte Solheim

Hilde Charlotte Solheim vil selge rene fjorder til turistene.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Nå har også norsk reiseliv reist fanen for å kjempe for de norske fjordene.

– Rene fjorder er Norges eneste trestjernes attraksjon i reiselivet. Det aller mest fornybare vi har, er en inntakt natur som vi kan leve av og i som en reiselivsnasjon, sa Hilde Charlotte Solheim fra Reiselivsorganisjonen Virke i sin appell.

Solheim sier til NRK Sápmi gruvenæringen må komme opp med alternativer.

– Dette handler om kostnader og det handler om å stille krav om at næring kun kan settes igang hvis det skjer på en bærekraftig måte. Hvis gruvenæringen ønsker å etablere seg i Norge, så må de finne andre løsninger enn sjødeponi for der er interessemotsetningene mot reiseliv, fiskeri og naturbasert aktivitet, uløselig.

Norge har et internasjonalt ansvar for den transatlantiske villaksstammen, noe også Torfinn Evensen fra Norske lakseelever understreket i sin appell.

– Oppdrettslaks har vi nok av, det er villaksen som trenger vern, sa han.

Tilbake til Alta-aksjonen

–Vi satser på at vi får enten Høyre eller Arbeiderpartiet til å snu i gruvesakene.Vi skal prøve alle muligheter, lovet Venstre-leder Trine Skei Grande etter sin appell.

Grande sier til NRK Sápmi at denne saken har paralleller til Alta-aksjonen.

– Vi må faktisk tilbake til Alta-aksjonen. Denne saken vil ha store konsekvenser for naturvernet. Det er viktig at det mobiliseres bredt i saken, både lokale miljøer, urbefolkning, naturvernere og nasjonale partier som kjemper imot sjødeponi må nå øve press mot de store partiene. Nå er det tre partier som åpner opp for denne type virksomhet og vi trenger en av dem for å vippe balansepunktet.

– Ikke konsultert

Etter demonstrasjonen huker vi fatt i Piera Muotka (NSR). Han satser på demokratiske prosesser og blir neppe å finne i en fremtidig lenkegjeng.

– Etter vårt syn, har ennå ikke Samtingsrådet blit konsultert i saken. Vi forventer å bli konsultert i Nussir-saken.

Regjeringen har tidligere uttalt at konsultasjonen har skjedd gjennom det forrige Sametingets innsigelse.

Noereh på gruvedemo

Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh var representert ved bl.a leder Helge Aslaksen Ravna, Aili Elisa Thomassen og Piera Heaika Muotka, som er leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Har ikke råd til å ødelegge

Anne-Line Thingnes Førsund fra Vevring og Førdefjorden gledet seg stort over det store fremmøtet.

– Vi har ikke råd til å ødelegge omdømmet for norsk sjømat, norsk reiseliv og den norske naturen. Norge har ikke råd til å ødelegge Førdefjorden og Repparfjord, sier hun.

Norge med grunnest sjødeponi

Norge er sammen med Patua Ny-Guinea og Tyrkia de eneste land i verden som tillater sjødeponering av gruveavfall.

I Norge ligger utslippsrørene på cirka 30 meter under havet, mens i de to andre landene kun tillater sjødeponi på havdybder som er 1000-2000 meter. Norge er det eneste landet i verden som tillater at man legger utslippsrør i den øverste delen av vannsøylen.

Nussir som ønsker gruvedrift i Kvalsund, har søkt om å legge utslippsrøret 30 til 60 meter under havoverflaten. Repparfjorden er 150 meter på sitt dypeste.

– En forutsetning for å drive mineralutvinning

Norsk Bergindustri mener det er helt i orden at miljøverninteresser markerer sin motstand, men at de gjerne vil komme med noen faglige presiseringer.

– Deponering av restmineraler er en forutsetning for å drive mineralutvinning, Lokale forhold avgjør hvilke metoder for deponering som er mest hensiktsmessige. Norge er på grunn av geografiske og topografiske forhold blant få land i verden der undervannsdeponering er mulig, skriver generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, i en pressemelding.

Gammelsæter forteller videre at tekniske og miljømessige forhold tilsier i mange tilfeller at undervannsdeponi er beste praksis, og derfor å foretrekke fremfor landdeponi.

– Ingen deponier vil bli godkjent dersom miljøpåvirkningen fra dem ikke er i henhold til gjeldende lovverk. Det er også grunnen til at blant andre fiskeriminister Elisabeth Aspaker anbefaler undervannsdeponi i de sakene regjeringen nå har til behandling, sier Gammelsæter.Korte nyheter

 • Samisk design i byer

  Loga dán sámegillii. Stadig flere samiske klesdesignere åpner butikker i byene. Leder for Samerådets kulturavdeling Christina Hætta sier det er viktig at folk får pynte seg med samisk design, for det styrker vår selvfølelse. Se hele videoen her.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Sámi designa gávpogiin

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea mávssolaš go olbmot besset čiŋadit sámi designain, go dat nanne min iešdovddu. Geahča eanet dán videos. Les på norsk.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Stuorra erehusat dálkkis

  Skábmamánus leat leamaš stuorra erohusat dálkkis Norggas. Guovdageainnus ii leat 30 jahkái leamaš ná buolaš skábmamánus go skábmamánu 28. beaivve lei, dalle mihtiduvvui 36,7 gráda buolaš. Lea buollašeamos temperatuvrra mii lea mihtiduvvon Norggas skábmamanus 2002 rájes. Holmestrand Vestfold ja Telemarkkus lei fas Norgga lieggaseamos báiki skábmamánus, skábmamánu 19. beaivve mihtiduvvui doppe 16,8 gráda liekkas. Gaska-Norggas lea fas arván ja muohttán eanet go gossige ovdal, ja Østlánddas fas lei áibbas goikkis. Riikkadásis lea arván ja muohttán vihtta proseantta eambbo go dábálaččat.

  Kautokeino sentrum
  Foto: Liv Inger Somby