Aili Keskitalo valgt som president

Aili Keskitalo (NSR) er valgt som ny sametingspresident. Hun går inn i sin tredje periode som president, og vil spesielt arbeide for de samiske språkene.

Nyvalgt sametingspresident er ydmyk over å bli valgt som sametingspresident igjen.

NYVALGT PRESIDENT: Aili Keskitalo er nå formelt valgt som ny sametingspresident.

Selv om Keskitalo nå starter på sin tredje periode som president, så har hun aldri sittet perioden ut. Første gangen valgte hun å gå, og andre gangen ble hun kastet et halvt år før høstens valg. Hun er fra Kautokeino i Finnmark.

Da Sametinget samlet seg torsdag klokken 10:00 ble Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) formelt valgt som president.

NSR og Aili Keskitalo ble de store vinnerne etter sametingsvalget 11. september 2017.

Det nye sametingsrådet 2017

SAMETINGSRÅDET: Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Henrik Olsen (NSR), Aili Keskitalo (NSR), Silje Karine Muotka (NSR), Berit Marie Eira (Flyttsamelista) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh).

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Grupperinga har et flertall med 22 av Sametingets 39 representanter. Av disse har NSR 18, Senterpartiet 2, Åarjel-Saemiej Gïelh 1 og Flyttsamelista 1 representant.

– De samiske språkene er viktige

Keskitalo sier at en av hjertesakene hennes er de samiske språkene. Hun vil arbeide enda mer for at språkene skal utvikle seg.

Det er i samsvar med det Hans Majestet Kong Harald V sa under åpningen av det åttende Sametinget i onsdag..

– Levende – og levedyktige – samiske språk og samisk kultur er også et kollektivt ansvar. Her har både Sametinget og staten viktige oppgaver, sa Hans Majestet.

Like før hun ble valgt som president, sa hun med gråt i stemmen, at hun blir rørt når hun ser alle disse representantene, som alle er klare for å gjøre en gjerning for det samiske folket.

Men før Kaskitalo og det øvrige rådet kunne velges, ble det en lang diskusjon som gikk ut på forretningsorden, så presidentvalget tok sin tid.