Hopp til innhold

Ailis nye råd – ett rådsmedlem på oppsigelse

Aili Keskitalo (NSR) offentliggjorde mandag morgen det nye sametingsrådet. For henne er det viktig å satse på de med bred erfaring, samtidig som nye representanter får en mulighet.

Cecilie Hansen, Aili Keskitalo og Ellinor Marita Jåma signerer samarbeidsavtale

SIGNERER SAMARBEIDSAVTALE: Her signerer Cecilie Hansen (Sp), Aili Keskitalo (NSR) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh) signerer samarbeidsavtalen, som danner grunnlaget for nytt sametingsråd.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det er min store glede å fortelle at vi er de fire politiske grupperingene, som har gått sammen for å etablere et flertallsstyre på Sametinget, sier Norske Samers Riksforbunds (NSR) Aili Keskitalo.

Hun blir etter alt å dømme president på torsdag. Grupperingene hun viser til NSR, Senterpartiet, Åarjel-Saemiej Gielh og Flyttsamelista.

Aili Keskitalo (NSR) presenterer sitt nye sametingsråd.

Se video fra offentliggjøringen av det nye flertallssamarbeidet på Sametinget. Fra venstre Cecilie Hansen (Sp), Aili Keskitalo (NSR), Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gïelh) og Berit Marie Eira (Flyttsamelista) under dagens pressekonferanse på Sametinget.

– Nå kan vi tilby våre velgere et råd som både har kontinuitet, erfaring og fornyelse, og ikke minst stabilitet, sier Keskitalo til NRK.

Med seg til å styre Sametinget som rådsmedlemmer har hun valgt: Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista og Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh skal dele på et rådssete.

Der Eira er i rådet i to år først, før Jåma tar over de to neste årene.

Det nye sametingsrådet 2017

DISSE VIL AILI HA MED: Når Aili Keskitalo blir valgt på torsdag så vil dette være rådet hennes, fra venstre: Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Henrik Olsen (NSR), Aili Keskitalo (NSR), Silje Karine Muotka (NSR), Berit Marie Eira (Flyttsamelista) og Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh).

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Fornøyde samarbeidspartnere

Både Ellinor Marita Jåma og Berit Marie Eira sier at de er fornøyde med at de skal dele ett sete. For Jåma sin del er det viktig at hun nå kan fortsette som leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund før hun tar over som rådsmedlem om to år.

Også Senterpartiets Cecilie Hansen sier seg veldig fornøyd.

– Vi har fått en rådgiver, som vil være Senterpartiets stemme direkte inn til rådet, og vi har fått en viktig komitéleder i plan- og finanskomiteen. Ikke minst får vi løftet fram primærnæringene, sier Hansen.

– Første gang en slik løsning

NRK Sápmis politiske kommentator Nils Johan Heatta hadde forventet at det ville være fire fra NSR i rådet. Den siste plassen var litt mer usikker, forklarer han.

Nils Johan Heatta studerer valgresultater på laptop

POLITISK KOMMENTATOR: NRK Sápmis politiske kommentator tror at Aili Keskitalo denne gangen vil klare å styre Sametinget, uten å måtte gå i perioden.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Dette er jo noe som ikke er blitt gjort før, nemlig at to partier deler på en rådsplass. Da er det jo naturlig å stille så spørsmålet; vil personen som sitter i rådet være motivert til å gjøre en innsats etter halvannet år? Da vet vedkommende at det bare er halvt år igjen, og da spørs det om entusiasmen er like stor, når man vet at man snart skal ut av rådet, sier Heatta.

Aili Keskitalo hadde kun trengt å få med seg Flyttsamelista og Åarjel-Saemiej Gielh på samarbeid for å få flertall. NRKs kommentator tror Keskitalo denne gang ønsker seg stabilitet.

– For henne har det vært viktig å sikre stabil styring, slik hun også selv sier. Det er nok derfor hun har tatt med flere på samarbeidet enn hun hadde trengt, sier Nils Johan Heatta.

Korte nyheter

 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK
 • Sendes til obduksjon

  Politiet er i gang med etterforskningen av dødsfallet i Alta i går, hvor en kvinne i 20-årene ble funnet død. Nå håper politiet å få personen obdusert, og at dette vil gi nærmere svar på hva som var dødsårsaken.

  – Før vi får obduksjonsrapporten kan vi ikke gi noen opplysninger utover at saken er til etterforskning. Og at politiet fortsatt jobber med tekniske og taktiske undersøkelser. Det skriver leder for fellesstraffesaksinntak (FSI) hos politiet i Finnmark, Anette H. Sætrang, i en e-post til NRK.

 • Lea meannudan dieđihanášši

  Guovdageainnu dárkkistanlávdegoddi lea otne meannudan suohkandirektevra dieđihanášši, čállá Ávvir.

  Dárkkistanlávdegoddi čuovvulii čállingotti árvalusaid ja nu ávžžuha lávdegotti suohkanstivrra earret eará váidit vejolaš láhkarihkkumiid ja vuoruhit dárkilis guorahallama dieđihanáššis. Dárkkistanlávdegoddi lasihii vel ovtta čuoggá mas árvalit ahte suohkanstivra mearrida ahte suohkana ehtalaš njuolggadusat ođasmahttojuvvojit.

  Ášši duogáš lea dieđihanášši mas suohkandirektevra Kent Valio balaha ahte máŋga suohkanpolitihkkarat leat seaguhan rollaid ja geahččalan fidnet alcceseaset persovnnalaš buriid.

  Kautokeino kommune-skilt
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK