Hopp til innhold

Kongen: – Å ta vare på samisk språk er et kollektivt ansvar

Kong Harald V holdt en innsiktsfull tale i forbindelse med den høytidelige åpningen av Sametinget.

Kronprins Haakon og Kong Harald på Sametinget

Hans Majestet Kong Harald fikk applaus for sin tale under den høytidlige åpningen av det åttende Sameting. Kronprins Haakon var også tilstede under åpningen.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Levende – og levedyktige – samiske språk og samisk kultur er også et kollektivt ansvar. Her har både Sametinget og staten viktige oppgaver.

Norge som nasjon har en plikt til å sørge for at samiske barn får et tilfredsstillende undervisningstilbud, i og på samisk, sa Hans Majestet Kong Harald i sin tale.

Kongen stilte for andre gang på sametingsåningen sammen med sin sønn og tronarving, Hans kongelige høyhet Kronprins Haakon.

Det er en kongelig tradisjon at kongehuset åpner Sametinget, Slik har det vært siden Kong Olav åpnet det første Sametinget 9. oktober 1989.

Kong Harald på sametingsåpningen

Kong Harald på sametingets talerstol.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Det samiske 100-årsjubileet

Under talen sin snakket H.M. Kong Harald også om det samiske jubileumsuka, som ble holdt i Trondheim rundt 6. februar.

Den 6. februar 1917 i Trondheim møttes representanter fra store deler av Sápmi, for å diskutere det som da var aktuelle samepolitiske saker.

Hundre år etter ser vi at flere av sakene er gjenkjennbare også i dag, slik som spørsmål om utdanning og samiske næringer.

Som folkevalgte representanter har dere i Sametinget et ansvar for å bringe arven fra dette første samiske landsmøtet videre, sa Kongen.

Kong Harald V åpnet det 8. sameting

Her kan du se og høre hele talen til Hans Majestet Kong Harald V under dagens sametingsåpning.

Kongen var også sterk og klar på hva oppgaven til samenes eget folkevalgte organ er:

– Sametinget har en helt spesiell oppgave: Sametinget representerer ett folk – samene – Norges urfolk.

Sametinget skal målbære det samiske folkets stemme. Dere er gitt et viktig ansvar for at denne stemmen blir tydeliggjort, og hørt, når politikk skal utformes.

Korte nyheter

 • Jan-Helge Balto (70) vant norgesmesterskapet i NM Maraton

  Jan-Helge Balto (70) kunne denne helgen kalle seg norgesmester, etter at han vant maratonløpet i sin klasse.

  – Det gikk jo veldig bra selv om det var litt tung mot slutten, forteller en fornøyd Balto til NRK.

  Balto, som representerte Sirma IL, vant i klassen 70 til 74 år, og forteller at dette ikke var første NM-seieren.

  – Dette er femte gang jeg vinner et NM Maraton i min klasse, så det er jo veldig gøy, sier Balto.

  NM Maraton ble i år arrangert i Knarvik, utenfor Bergen.

  Jan-Helge Balto under NM Maraton 2024
  Foto: Privat
 • Stuorra eamiálbmot luossadeaivvadeapmi čakčat

  Sámediggi Norggas ja Sámiráđđi lágideaba «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» čakčat Kárášjogas.

  Deaivvadeapmái čoahkkanit davveguovlluid luossaálbmogat juohkkin dihte máhtu, vásáhusaid ja digaštallat eamiálbmot hálddašeami.

  – Luossabivdu lea giddejuvvon Deanučázadagas jo njealját geasi. Luossanálli lea garra deattu vuolde miehtá davviguovlluid. Mis lea dárbu dakkár deaivvadeapmái gos beassat juohkit dieđuid ja vásáhusaid eará eamiálbmogiiguin, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  – Ođđa guollešládja, ruoššaluossa, uhkida luossajogaid Sámis, ja orru ahte jogaid ekovuogádaga rievdama ii leat vejolaš bissehit. Dát deaivvadeapmi lea buorre liiban oahppat nubbi nuppis eamiálbmotluossahálddašeami ja -máhtu birra, ja maiddái mo mii buoremusat sáhttit ávkkástallat dáinna ođđa guollešlájain, dadjá Áslat Holmberg, Sámiráđi ságadoalli.

  «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» lágiduvvo čakčamánu 30. beaivvi rájes golggotmánu 2. beaivvi rádjai Kárášjogas Sámedikkis. Deaivvadeapmái bohtet 80 oasseváldi Sámis, Canadas, USAs ja Ruonáeatnamis.

  Dát deaivvadeapmi lea čuovvuleapmi vuosttaš International Gathering of Indigenous Salmon Peoples mii lágiduvvui Musqueam-álbmoga eatnamiin, Vancouveris Canadas 2022:s.

  Silje-Karine-Muotka-Sametinget-bak-seg
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Lakseurfolk møtes i Karasjok til høsten

  Sametinget i Norge og Samerådet arrangerer «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» til høsten i Karasjok.

  Lakseurfolk vil møtes for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og diskutere forvaltning av laks fra et urfolksperspektiv.

  – Laksefisket i Tanavassdraget er stengt den fjerde sommeren på rad. Laksebestanden er under hardt press rundt hele den nordlige halvkule. Vi trenger å møtes for å dele kunnskap og erfaringer med andre urfolk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  – Denne samlingen er en utmerket mulighet til å lære fra hverandre om urfolks lakseforvaltningstradisjoner og -kunnskap, men også hvordan nye arter kan benyttes som ressurser, legger Aslak Holmberg til, president i Samerådet.

  Arrangementet vil finne sted på på Sametinget i Karasjok 30. september–2. oktober, og rundt 80 deltakere fra Sápmi, Canada, USA og Grønland vil være representert.

  Samlingen er en oppfølging av den første« International Gathering of Indigenous Salmon Peoples», som ble holdt i Musqueam-folkets områder i Vancouver, Canada i 2022.

  Aslak Holmberg
  Foto: Piera Heaika Muotka