Kongen: – Å ta vare på samisk språk er et kollektivt ansvar

Kong Harald V holdt en innsiktsfull tale i forbindelse med den høytidelige åpningen av Sametinget.

Kronprins Haakon og Kong Harald på Sametinget

Hans Majestet Kong Harald fikk applaus for sin tale under den høytidlige åpningen av det åttende Sameting. Kronprins Haakon var også tilstede under åpningen.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Levende – og levedyktige – samiske språk og samisk kultur er også et kollektivt ansvar. Her har både Sametinget og staten viktige oppgaver.

Norge som nasjon har en plikt til å sørge for at samiske barn får et tilfredsstillende undervisningstilbud, i og på samisk, sa Hans Majestet Kong Harald i sin tale.

Kongen stilte for andre gang på sametingsåningen sammen med sin sønn og tronarving, Hans kongelige høyhet Kronprins Haakon.

Det er en kongelig tradisjon at kongehuset åpner Sametinget, Slik har det vært siden Kong Olav åpnet det første Sametinget 9. oktober 1989.

Kong Harald på sametingsåpningen

Kong Harald på sametingets talerstol.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Det samiske 100-årsjubileet

Under talen sin snakket H.M. Kong Harald også om det samiske jubileumsuka, som ble holdt i Trondheim rundt 6. februar.

Den 6. februar 1917 i Trondheim møttes representanter fra store deler av Sápmi, for å diskutere det som da var aktuelle samepolitiske saker.

Hundre år etter ser vi at flere av sakene er gjenkjennbare også i dag, slik som spørsmål om utdanning og samiske næringer.

Som folkevalgte representanter har dere i Sametinget et ansvar for å bringe arven fra dette første samiske landsmøtet videre, sa Kongen.

Kong Harald V åpnet det 8. sameting

Her kan du se og høre hele talen til Hans Majestet Kong Harald V under dagens sametingsåpning.

Kongen var også sterk og klar på hva oppgaven til samenes eget folkevalgte organ er:

– Sametinget har en helt spesiell oppgave: Sametinget representerer ett folk – samene – Norges urfolk.

Sametinget skal målbære det samiske folkets stemme. Dere er gitt et viktig ansvar for at denne stemmen blir tydeliggjort, og hørt, når politikk skal utformes.