Hopp til innhold

Bokberg støver ned på lager

133.000 samiske lærebøker er lagret i kjelleren i forlaget Davvi Girji. Samtidig mangler skolene læremidler.

Davvi Girjis Marit Kirsten A. Gaup og Johan Ingvar Sara viser bokberget.

Marit Kirsten A. Gaup og Johan Ingvar Sara viser fram bokberget.

Foto: Lars Birger Persen

– Vi var i mange år underlagt krav fra Sametinget om at alle bøker måtte trykkes opp i minst 2.000 eksemplarer. Det ble altfor mye og lageret vokste raskt, forteller Davvi Girji-direktør Synnøve Solbakken-Härkönen til avisen Ságat i dag.

– Kommuner kjøper ikke

Direktøren hevder videre at kommunene ikke kjøper samiske lærebøker og derfor havner de på lageret.

– Dette kan vi ikke dokumentere med tall, men det er en klar oppfatning om at det skjer i betydelig utstrekning. Vi selger ikke så mange lærebøker som det skal være marked for, sier Solbakken-Härkönen til Ságat.

Hun sier at forlaget ikke kan tvinge noen til å kjøpe bøkene. Disse er ifølge avisen produsert etter samisk læreplan (L97-S) og kan fortsatt brukes i dag.

Overrasket sametingsråd

Bokberget som består av 211 titler fordelt på 182 lærebøker, 17 ord- og gramatikkbøker og sju cd/dvd´er, overrasker medlem av sametingsrådet Jørn Are Gaski.

– Det er nok slik at skoler kjøper inn en bok pr. fag og kopierer fra den, sier Gaski til Ságat.

Han hevder at en del av problemet ligger i at kommunene ikke kjøper bøkene som produseres.

"Stensilbarna"

NRK Sámi Radio viste like før jul i fjor en dokumentar om mangelen på samiske lærebøker.

I programmet kom det blant annet fram at staten bevilger flere titalls millioner kr til Sametinget. Likevel må lærere selv lage og kopiere læremidler til samiske barn.

I dag avdekkes et gigantbokberg i en kjeller.

LES OGSÅ: Tar tak i læreboksituasjonen

LES OGSÅ: Barneombudet refser Sametinget

Korte nyheter

 • Gearggus vuolláičállit ovttasbargošiehtadusa

  Sámediggi lea čađahan gulahallanproseassa sámi valáštallan birrasiin máŋggaid jagiid badjel, ja lea dál gearggus vuolláičállit ovttasbargošiehtadusa Sámi Valáštallan Lihtuin. Dáinna ođđa valáštallan šiehtadusain lea Sámediggi gearggus searvat bargui loktet sámi valáštallama politihkalaš dásis, dieđiha Sámediggi preassadieđáhusas.

 • Meannuda ođasmahttojuvvon oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána

  Norgga stáda bealis lea unnon ruhtajuolludeapmi sámi oahpponeavvuid váste, mii dagaha ahte Sámediggi šaddá rievdadit vuoruheami sámi oahpponeavvuid ektui. Sámedikki dievasčoahkkin meannuda dán vahku ođasmahttojuvvon oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána 2020-2024, mii galgá sihkkarastit ahte sámi oahpponeavvuid ráhkadeamis lea buorre kvalitehta. – Lea dárbbašlaš buoridit buot lađđasiid oahpponeavvoráhkadeamis, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget
 • Mátta-Várjjaga gielda ovttasbargagoahtá Sámedikkiin

  Ovttasbargosoahpamuš Mátta-Várjjaga gieldda ja Sámedikki gaskkas lea dál sáddejuvvon gulaskuddamiidda.

  Soahpamuša mihttun lea láhčit ovttasbargodili seailluhit ja ovdánahttit sámi giela ja kultuvrra gielddas.

  Soahpamuš nanne earret eará dan ahte Mátta-Várjjat lea oassin árbevirolaš sámi guovllus. Okta mihttomearri lea ásahit nuortalaš- ja davvisámegiel giellaguovddáža.

  Gulaskuddanáigemearri lea ođđajagimánu 27. beaivve 2023.

  Sameflagg
  Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK