Hopp til innhold

– Man blir utenfor hvis man ikke kan samisk

– Samiskspråklige og norskspråklige barn bør begynne i samme klasse allerede i første klasse, sier Linn Henriette Bæhr, som først lærte seg samisk da hun på ungdomsskolen ble plassert i en samisk klasse.

Kautokeino skole

Linn Henriette Bæhr mener man burde slå sammen den norske klassen med den samiske allerede fra første klasse. Bilde fra skolen i Kautokeino.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

– Hadde jeg fått valgt på nytt, ville jeg begynt i samisk klasse allerede på barneskolen, sier hun.

Linn Henriette Bæhr er oppvokst i Norges største samekommune Kautokeino, hvor 95 prosent av befolkningen har samisk som morsmål.

Men med en norsktalende mor og en samisktalende far ble hun plassert i en norsk klasse da hun begynte på barneskolen på 90-tallet.

Samme klasse på ungdomsskolen

– Jeg husker at vi ble veldig utenfor på skolen, og var lite sammen med de som gikk i samiske klasser. De tok ikke kontakt med oss som snakket norsk. Selv om faren min snakket samisk, så valgte jeg å snakke kun norsk også hjemme, sier hun.

Da hun begynte på ungdsomsskolen ble norsk og samisk språklige elever plassert i samme klasse. Det er hun veldig glad for i dag.

Linn Henriette Bæhr

Linn Henriette Bæhr lærte seg samisk først da hun på ungdomsskolen ble plassert i en samisk språklig klasse.

Foto: Privat

– Jeg fikk veldig press på meg til å begynne å snakke samisk, og selv om jeg knotet mye i begynnelsen, så slo jeg over til samisk.

Tøff og freidig

Hun husker at de andre elevene lo av henne når hun sa noe feil, men hun ga ikke opp av den grunn.

– Jeg var litt tøff og freidig, og hadde bestemt meg for at jeg skulle prate samisk, så jeg orket ikke å bry meg så mye om det. Jeg merket fort med en gang jeg slo over til samisk, så begynte de andre elevene også å ta mer kontakt med meg.

Linn Henriette er veldig glad for at man har bestemt seg for å legge ned norskklassene ved Kautokeino barneskole, og sette alle elevene i samiskspråklige klasser fra 5.klasse.

– Det er veldig viktig å få spåket allerede når man begynner på skolen, fordi det er da man legger grunnmuren for spåket. De burde sette alle elevene i samme klasse allerede fra 1.klasse, sier hun.

Korte nyheter

 • SÁNAG fas ásaha vuosttašceahkkefálaldat

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta ja Fovsen-ášši čuovvuleami oktavuođas fállá Sámi klinihkka - SÁNAG psyhkalaš veahki sidjiide geat dan dárbbašit.

  Mánát ja nuorat sáhttet váldit oktavuođa telefovdnanummiris 78 96 74 20 ja ollesolbmot ges telefovdnanummiris 78 96 74 30 jos dárbbašat diimmu.

  Vuosttašceahkkefálaldat lea sápmelaččaid várás sihke Norgga, Suoma ja Ruoŧa bealde ja bistá geassemánu lohppii.

  Dan čállet Finnmárkku buohcciviessu neahtasiiddus.

  Les på norsk.

  Demonstranter er samlet foran Slottet i anledning at det er 599 dager siden Høyesterett slo fast at to vindindustriområder på Fosen har ugyldige konsesjoner.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • SANKS gjenopptar lavterskeltilbud

  I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og oppfølgingen av Fosensaken oppretter SANKS igjen et lavterskeltilbud.

  Voksne og barn/unge kan kontakte SANKS dersom de har behov for samtale.

  Tilbudet gjelder den samiske befolkningen på norsk, finsk og svensk side av Sápmi og er gjeldende ut juni 2023.

  Les mer på Finnmarkssykehusets nettside.

  Loga sámegillii.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

  Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

  For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

  – 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

  Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

  SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

  Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

  Turbiner på Storheia, Fosen
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK