Hopp til innhold

Alle elevene skal bli tospråklige

Kautokeino kommune ønsker at alle elever i grunnskolen skal bli tospråklige, og går nå i gang med å lage en egen språkplan for å oppnå dette målet.

Kautokeino barneskole

Onsdag er det skolestart ved Kautokeino barne og ungdomsskole.

Foto: Marie Elise Nystad

– Vi ser at vi må ha en helhetlig plan for å lykkes med dette, sier enhetsleder for kultur og oppvekst, Bodil Utsi Vars.

Kautokeino kommune er Norges største samekommune, hvor 95 prosent av befolkningen har samisk som morsmål. Kommunen har som mål at alle elevene i grunnskolen skal beherske både samisk og norsk når de er ferdige på grunnskolen.

Legger ned norskspråklige klasser

Bodil Utsi Vars

Enhetsleder for kultur og oppvekst, Bodil Utsi Vars ser behovet for en egen språkplan for å lykkes med målet om å få alle skolebarn funksjonelt tospråklige.

Foto: Kjell Are Guttorm

Derfor har de tidligere i år bestemt å legge ned de norsk-språklige klassene, slik at alle elever fra og med 5. klasse begynner i samiskspråklige klasser fra i høst.

Dette har Foreldrerådets arbeidsutvalg både ved barne- og ungdomsskolen reagert på, og i et brev til kommunen tidligere i sommer har de bedt kommunen stanse disse planene til man har på plass en språkplan for skolen og kommunen.

​Les også: Norske elever flyttes over til samiskklasser

« En plutselig overflytting fra en norskspråklig klasse til en samiskspråklig klasse uten noen form for opplæring i samisk eller forberedelse, fremmer ikke det samiske språket til eleven, tvert imot så svekker den skolens mulighet til å fremme elevenes samiske språkferdigheter», skriver FAU i brevet til kommunen.

De ber kommunen lage en språkplan som må innholde tiltak for å få norsktalende barn til å bli funksjonelt tospråklige tidlig i skoleforløpet slik at de kan følge undervisningen i samiske klasser.

– Prioriterer samisk språk

– Samisk språk er noe av det vi prioriterer, og når foreldreutvalget kommer med slike påpekninger, så må vi ta det på alvor, sier fungerende ordfører Anders S. Buljo.

Han sier at kommunen har jobbet mye med å styrke samisk språk det siste året, og viser blant annet til at kommunen vil forplikte nyansatte til å lære seg samisk.

​Les også: Vil forplikte nyansatte til å lære seg samisk

Les også: Her vil de pålegge nyansatte å lære seg samisk

Anders S. Buljo i Flyttsamelista

Kautokeino kommune prioriterer samisk språk, sier fungerende ordfører Anders S. Buljo.

Foto: Åse Pulk/NRK

– Alle i Kautokeino må få muligheten til å lære seg samisk, norsk lærer man seg uansett. Jeg kunne ikke ett ord norsk da jeg begynte på skolen, men det tok ikke lang tid før jeg lærte meg det. Slik bør det være med samisk også her i Kautokeino, at kan du det ikke når du begynner på skolen, så skal det ikke gå lang tid før du har lært deg det, sier Buljo.

Han innrømmer at man så langt ikke har lyktes helt med det.

– Kanskje man ikke har satt inn nok ressurser, og kanskje er det fordi man ikke har hatt en overordnet plan som styrer dette. Jeg er derfor glad for at vi nå går i gang med å lage en språkplan for kommunen, sier Buljo.

Tidlig i prosessen

Enhetsleder for kultur og oppvekst Bodil Utsi Vars sier at de fortsatt er tidlig i språkplanprosessen, men kommunen vil nå sette ned en gruppe som skal jobbe videre med dette.

– Når det gjelder klassesituasjonen for norsk og samisk språklige elever, så blir det slik at alle elevene fra 5.klasse begynner i samiskspråklige klasser nå i høst. Fra 1.-4. klasse vil det fortsatt være en egen norskspråklig klasse, men her vil vi legge vekt på tospråklig undervisning, sier Vars.

– Vi må selvsagt fortløpende vurdere hvordan dette går, det er jo en viss fare for at norsk språk blir dominerende i klasser hvor det er både samiskspråklige og norskspråklige elever, men her må lærerne gå inn å styre språkbruken, sier Vars.

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover