NRK Meny
Normal

– Klart for et pinlig samisk 10-årsjubileum

Sametingspresident Vibeke Larsen mener det er flaut for Norge at det i 2018 er ti år siden det siste nye samiske kulturbygget stod ferdig.

Vibeke Larsen

MISFORNØYD: Sametingspresident Vibeke Larsen mener det ikke er Kongeriket Norge verdig at det går så lang tid mellom hver gang det bygges et nytt samisk kulturbygg.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Til neste år er det ti år siden det siste nye samiske kulturbygget ble ferdigstilt. Det er flaut. Det er enda flauere at det bare er åpnet to nye nasjonale samiske bygg på de siste 17 år. Sametingsbygget ble åpnet i år 2000 og i år åpnet Østsamisk museum, opplyser sametingspresident Vibeke Larsen til NRK Sápmi.

Larsen er Partipolitisk uavhengig, men står som toppkandidat for den samepolitiske lista Šiella i Vesthavet valgkrets.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) gir et skikkelig politikersvar når han blir konfrontert med sametingspresidentens synspunkter.

– Det er jo da en prioritering som Stortinget foretar hvert år i budsjettene. Nå er det flere prosjekter det har vært jobbet med, ikke minst Saemien Sijte. Og der er det kommet et nytt prosjekt på bordet og hvor den økonomiske rammen er skalert ned. Så må da regjering og senere Storting ta stilling til når det kan realisereres, svarer Sanner.

Jan Tore Sanner

ULLENT SVAR: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner unngår å svare på kritikken.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Lite penger på kanapeer

Sametingsrådet møtte i går kommunal- og moderniseringsministeren til et halvårlig møte. Flere store og tunge saker ble tatt opp, blant annet finansiering av kulturbygg.

Her presenterte sametingsrådet sin plan for fremtidige samiske kulturbygg.

– Vi har ikke brukt mye penger på kanapeer, sjampanje og røde løpere. Vi har en forventning om at det skal åpnes flere samiske kulturbygg i nær fremtid, understreker sametingspresidenten.

Østsamisk museum, Äʹvv Saa ́mi mu ́zei

ÅPNET I 2017: Äʹvv Saa ́mi mu ́zei er det siste nye samiske kulturbygget som er blitt ferdigstilt. Bygget stod ferdig i 2008, men ble offisielt åpnet for to uker siden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Trenger budsjettprosedyrer

I gårsdagens møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner forklarte sametingsrådet at det er behov for skikkelige budsjettprosedyrer, som vil gjøre Sametinget i stand til å stå for byggingen av samiske kulturbygg.

– Dette er viktig å få på plass, dersom departementet mener at det er vi som skal stå for byggingen av disse byggene. Hvis dette ikke lar seg gjøre, så er det departementet som må prioritere, forklarer Vibeke Larsen.

Sametinget, sametingsbygget

ÅPNET I 2000: Sametingsbygningen i Karasjok ble offisielt åpnet 2. november 2000 av H. M. Kong Harald V. Sametingsbygningen huser samenes folkevalgte forsamling og administrasjonen for Sametinget i Norge.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det sørsamiske kulturbygget Saemien Sijte har i årevis vært prioritert øverst av Sametinget, uten at bygget ennå holder på å reise seg.

– Kostknadsoverslaget til Saemien Sijte er nå godkjent av både kulturdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå blir det opp til kulturdeparementet å løfte det inn på bordet til regjeringskonferansen om statsbudsjettet. Nå går oppfordringen til dem at de må gjøre det før august, sier Larsen.

Når kan Samemien Sijte bli realisert?

– Hvis vi får en oppstartsbevilgning på ti prosent av totalbudsjettet, så kan dette bygge bli realisert ganske fort. Kanskje i løpet av et par års tid. Det vi håper på er å få dette på statsbudsjettet i 2018, håper Vibeke Larsen.

– Prekært behov

I Sametingets museumspolitiske redegjørelse i 2013 kom det frem at det står dårlig til med eksisterende samiske kulturinstitusjoner:

Saemien Sijte, Snåsa: Behovet for nytt bygg for Saemien Sijte er prekært.

Samisk kunstmuseum, Karasjok: Forholdene for lagring, bevaring og formidling av samiske kunstverk er svært dårlige.

Beaivváš samiske nasjonalteater, Kautokeino: Behovet for nytt bygg er skrikende.

Investeringsbehov ved andre museer: Det er ingen samiske museer som i dag har tilfredsstillende magasiner for å kunne ta imot gjenstander fra Norsk folkemuseum eller Kulturhistorisk museum.