Diskuterer sannhet og forsoning

Flere tunge saker tas opp i det halvårlige møtet mellom kommunal- og moderniseringsministeren og sametingsrådet.

Anne Karin Olli, Jan Tore Sanner med flere

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) møter i dag sametingsrådet til et halvårlig møte. Møtet holdes i sametingsbygget i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsrådet har halvårig møte med statsråd Jan Tore Sanner mandag 26. juni i Karasjok.

Møtet er i henhold til konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og regjeringen.

Jan Tore Sanner og Vibeke Larsen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella).

Foto: Ann Kristin Lindaas / KMD

Saksliste: