Én million til oppfølging av Hjertespråket

Høyre har nå startet valgkampen før høstens sametingsvalg. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kom med en «valgfleskebit» til de som jobber med samiske språk.

Sametingsråd Lars Filip Paulsen (H) er glad for at statsråd Jan Tore Sanner (H) bevilger mer penger til samiske språk.

EKSTRABEVILGNING: Visepresident Lars Filip Paulsen (H) er fornøyd med at statsråd Jan Tore Sanner (H) ikke kom med en tom pengesekk til Sametinget.

– Sametinget og Regjeringen har en felles oppgave i å styrke samiske språk. Vi fikk på plass en NOU om Hjertespråket for et år siden. Nå har den vært ute til høring og nå skal vi starte opp med tiltak. Derfor overfører vi nå en ekstra million til Sametinget, som gjør det mulig å starte med tiltak som kan bidra til at vi styrker de samiske språkene, opplyser statsråden Jan Tore Sanner til NRK Sápmi.

Sanner forteller at Regjeringen har foretatt en omprioritering på kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Han ser også at det i årene som kommer er behov for mer midler for å styrke de samiske språkene.

Sanners partikamerat, visepresident Lars Filip Paulsen setter pris på ekstrabevilgningen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for at vi får den millionen fra Regjeringen nå. Sametingsrådet gikk til valg på at arbeidet med Váibmugiella – Hjertespråket og oppfølgningen av det er en av våre viktigste saker nå i denne perioden. Denne millionen kommer veldig godt med. Nå har vi muligheten til å sette i gang utredninger som er foreslått i Váibmugiella – Hjertespråket. Vi får komme tilbake til hvilke utredninger vi starter opp med, sier Paulsen.

– Det trenges flere språkbrukere

Samisk språkutvalg ble oppnevnt 19. september 2014 for å utrede lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene.

Utvalget leverte rapporten Váibmugiella – Hjertespråket til statsråd Jan Tore Sanner 10. oktober 2016.

Utvalget skal redegjøre for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk.

Anne Karin Olli, Jan Tore Sanner med flere

SAMLET: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holdt i dag sitt halvårlige møte med sametingsrådet. Med ryggen til sitter sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) og sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Utvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk.

Styrking av samiske språk i barnehager

Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk.

Økt bruk og styrking av samiske språk i barnehager og skoler vil være blant de viktigste tiltak.

Utvalget har vurdert hvordan moderne teknologi kan være med på å heve språkenes status og gjøre det lettere å tilby et godt tjenestetilbud til samiskspråklige.

Utredningen viser at det behøves mer personell med samiskspråklig kompetanse i offentlig tjenesteyting.

Utvalgets innstilling er enstemmig.