Stolte på sine egne - taper millioner

Staten ga nytt millionlån til selskap i store økonomiske vansker uten å sjekke situasjonen. I dag er pengene som reinkjøttselskapet Boalvvir fikk, tapt.

Reinslakting

Illustrasjonsfoto.

Foto: Allan Klo

Ola T. Heggem

Statssekretær Ola T. Heggem.

Foto: Torbjørn Tandberg

– Jeg har ikke lyst til å være etterpåklok og si at varsellampene burde ha lyst klarere enn de gjorde. Her var det litt tvil og tro, og litt usikkerhet omkring beslutningsgrunnlaget er ikke noe uvanlig, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i Landbruksdepartementet.

I juni ga departementet klarsignal til Reindriftsforvaltingen om å begjære Boalvvir konkurs .

Vil ikke kritisere

Det samme departementet godkjente i 2006 et lån på to millioner kroner til selskapet. Tilsammen fikk Boalvvir fem millioner kroner fra Reindriftens utviklingsfond (RUF) etter at departementet ga grønt lys.

Det er Landbruksdepartementet som har ansvaret for reindrifta i Norge. Departementet så ingen grunn til å undersøke ståa i Boalvvir selv om det forelå informasjon om at selskapet var i trøbbel.

– Vi gjør vanligvis ingen store undersøkelser på egenhånd hvis det ikke er noen spesielle grunner for det, sier Ola T. Heggem til NRK.

Han ønsker ikke å kritisere RUF for å ha vært for ukritisk med å gi lån til Boalvvir.

– Det finnes alltid argumenter for og imot under en avveining, og det var det også i denne saken, sier Heggem.

Stanset drifta

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta var i tvil om Boalvvir burde få nye millioner i gunstig lån i 2006. Likevel fremmet hun en positiv innstilling.

RUF-styret ble også gjort oppmerksomme på at selskapet led av mangel på økonomistyring. En prognose fra selskapets side var det viktigste grunnlaget for den positive behandlingen.

Selv om daværende styremedlem i RUF, Mariann Wollmann Magga, mente at forretningsplanene til Boalvvir var altfor optimistiske og ikke godt nok fundamentert, godkjente altså departementet lånet.

– Planene var urealistiske, sa hun til NRK i forrige uke .

Statssekretær Ola T. Heggem sier at initiativet om Boalvvir var godt i forhold til å få ned reintallet i Finnmark og få bedret markedssituasjonen for reinkjøtt.

Under et år etter at Boalvvir fikk det siste lånet fra RUF, ble drifta stanset fordi det ikke lenger var kapital.

Penger til undersøkelser

Departementet ga fullmakt til reindriftssjefen til å fremsette konkursbegjæring. Dette skjedde i slutten av juni, men det er enda ikke oppnevnt bostyre.

Landbruksdepartementet mener utgiftene til konkursbehandlingen må dekkes av Reindriftsforvaltningen. Det er satt av 43.000 kr til dette. Pengene skal blant annet brukes til å undersøke om det kan antas at det foreligger brudd på lover og regler.

– I en situasjon hvor det måtte foreligge slik mistanke, er det videre mulig å dekke nærmere undersøkelser gjennom Justisdepartementets særskilte garantiordning, skriver departementet i et brev til Reindriftsforvaltningen.

Statssekretær Ola T. Heggem avventer behandlingen til bostyret.

– Jeg skal ikke utelukke at departementet kan bidra med midler dersom det viser seg at det ikke er midler i boet for videre undersøkelser. Først må imidlertid bostyret gjøre sin jobb før vi tar stilling til det.

Korte nyheter

 • RomsaDál čievččastuvvo johtui

  Odne čievččastuvvo johtui RomsaDál, man ulbmil lea ovddidit sámevuođa Romssa gávpogis ja čájehit vuostemiela rasismii. Áŋgiruššama duogábealde leat earret eará Romssa valáštallansearvi (TIL), Romssa ja Finnmárkku spábbačiekčanbiire, Romssa gielda ja máŋga eará searvvi. Prošeaktajođiheaddjin lea virgáduvvon Elle Nystad.TIL servodatoktavuohta Tom Høgli ovttastahttá bargguid.

 • Eanetlohku elrávdnjeárvalussii   

  Dál áigot ásahit doarjjaortnega olbmuide geat rahčet máksit divrras elrávdnjerehkegiid. Muhto eai dieđe vel makkár ortnet šaddá. Bargiidbellodat, Guovddášbellodat ja Sosialisttalaš Gurutbellodat leat soahpan ovttas gávdnat čovdosa ja ovddidit iežaset árvalusa Stuoradiggái duorastaga. Lea dehálaš ortnet boahtá ávkin sidjiide geat eanemusat dárbbašit veahkki, lohká SG jođiheaddji Audun Lysbakken.

  Máŋga bellodaga leat jo dáhtton ráđđehusa álggahit doaibmabijuid, ja leat ovddidan árvalusaid, muhto dáidda ii leat vejolaš oažžut eanetlogu, go Bargiidbellodat, Guovddášbellodat ja SG leat ovttas ovddidan árvalusa.

  Ap-leder Jonas Gahr Støre t.h. , Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken
  Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen
 • Romsa šaddamin sámi mohtagávpogin

  Dađistaga eanet sámi bivttashábmejeaddjit rahpet gávppi Romssa gávpogis. Gaskavahku rahppui kárášjohkalačča/romsalačča Kajsa Kvernmo gávpi. Sus lea áibbas ođđa bivttasčoakkáldat man dáiddár Britta Marakatt-Labba lea leamaš mielde hábmemin. Kvernmo lea Australiijas váldán hábmenoahpu. Doppe son vuittii bálkkašumi ovttas ovttasbargoguimmiinis, Kate Brook. Mánotbaji áigi kárášjohkalaš Anne Berit Anti rabai Abanti-gávppi Romssas. Ovddežis lea jo Rein Love Clothing fitondagas buvda gávpogis.