– Kjærligheten til språket er der, på tross av fornorskningen

Et lettet medlem av det regjeringsoppnevnte samiske språkutvalget ser nå fremover til å få de foreslåtte tiltakene på plass. Kommunalministeren erkjenner at det er på tide.

Overrekkelse av forslag fra samisk språkutvalg.

Utvalgets leder Bård Magne Pedersen overrekker NOU Hjertespråket til kommunal- og moderniseringsministerminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Målet må jo være at samisk skal være et levende og holdbart språk, sier et av utvalgets medlemmer, Inga Lill Sigga Mikkelsen.

Mandag overleverte samisk språkutvalg sin innstilling til regjeringen og Sametinget. Utvalget foreslår tiltak for å legge til rette for at samisk skal bli et virkelig levende språk.

– Forteller om folkets vilje

Mikkelsen synes det har vært spennende og givende å være med på å utforme forslag til hvordan hjertespråket skal bevares og utvikles.

– Når man tenker på alle de ting som har skjedd gjennom tidene, som fornorskning og slikt, så er det fantastisk at samiske språk ennå høres. Det forteller om folkets vilje og kjærlighet til språket, sier hun.

Hun håper at utredningen vil være til nytte for de som er opptatt av å ta vare på de samiske språkene.

– Nå er dette en NOU (Norges offentlige utredning) der vi kommer med tiltak der vi tror at de samiske språkene skal bli holdbare og levende språk i framtiden, for å støtte den viljen og det engasjementet som er blant det samiske folk, sier Mikkelsen.

Inga Lill Sigga Mikkelsen er glad for rapporten som både viser utfordringene og kommer med forslag p

Inga Lill Sigga Mikkelsen er glad for rapporten som både viser utfordringene og kommer med forslag på tiltak.

Foto: Skjermdump/KMD

Barn og unge

Mikkelsen var det yngste medlemmet i utvalget.

– Jeg tror at det har vært viktig å ha de unges opplevelser med seg. Jeg tror de erfaringene der er viktige for vårt arbeid. Og særlig når vi understreker at det viktigste er å prioritere barn og unge.

– Når man tenker på alle de ting som har skjedd gjennom tidene, som fornorskning og slikt, så er det fantastisk at samiske språk ennå høres. Det forteller om folkets vilje og kjærlighet til språket.

– Sårende å bli kritisert

I sin takketale etter overrekkelsen av NOU sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, at det for en språkbruker er sårende å bli kritisert for språket.

Statsråden ser utfordringene med de samiske språkene, og også mulighetene.

– Vi må synliggjøre de samiske språkene mer i samfunnet vårt. Det er frustrerende å ikke bli forstått, og det er sårende for språkbrukeren å bli kritisert for språket. Der må vi legge bedre til rette for at folk kan bruke samisk språk, sier Sanner.

Statsråden får bevis for at samisk er et levende språk. Her lytter han på Marja Helena Fjellheim Mor

Statsråden får bevis for at samisk er et levende språk. Her lytter han på Marja Helena Fjellheim Mortenson som på en mesterlig måte fremførte en umesamisk joik under seansen i Trondheim på mandag.

Foto: Sander Andersen / NRK

Hva er det viktigste med denne NOU som er overlevert?

– Kanskje det aller viktigste er erkjennelsen av at nå er det på tide å iverksette tiltak over en bred front.

– Vi må synliggjøre de samiske språkene mer i samfunnet. Vi må få opp bevisstheten i forvaltningen, og hvilke forpliktelser man har over de samiske språkene. Og så må vi gjøre det lettere å både lære å bruke samiske språk, både i skole, men også i samfunnet for øvrig, sier han.

Mange tiltak er nevnt og mange tiltak er foreslått, men følger det penger med dette?

– Vi skal samarbeide og konsultere Sametinget om hvordan dette skal følges opp videre. Jeg er helt sikker at det ligger forslag i denne rapporten som vi kan iverksette forholdsvis raskt. Og så er det andre forslag som nok trenger mere tid, sier Sanner.