Hopp til innhold

Her er det samiske språkutvalgets forslag

Blir du tatt på fersk gjerning av politiet, skal du der og da kunne forlange å bli avhørt på samisk – uansett hvor i Norge. Det er ett av forslagene fra det samiske språkutvalget.

Offentlig utvalg for samiske språk

OFFENTLIGGJØR UTREDNING: Det samiske språkutvalget består av Elin Fjellheim (f.v.), Jon Todal, Bård Magne Pedersen (leder), Liss-Ellen Ramstad (sekretær), Jens Johan Hjort, Frøydis Nilsen og Finn-Arne Schanche Selfors (nestleder). Fotografert ved en tidligere anledning.

Foto: Utvalget

– Utvalget har tatt i betraktning at avhør i dag er ment å skje «på stedet» for hendelsen. Dette vil kunne begrense muligheten for å bli avhørt på samisk.

– Utvalget foreslår at retten til å snakke samiske språk under avhør skal gjelde i hele landet – og skal gjelde der tjenestehandlingen finner sted, herunder avhør på stedet.

Dersom tjenestepersonen ikke behersker det aktuelle samiske språket, må det legges til rette for avhør via fjerntolk.

Slik lyder et av flere forslag fra det regjeringsoppnevnte samiske språkutvalgets utredning, som nå er offentliggjort og overlevert Jan Tore Sanner.

Vil opprette «språkbevaringskommuner»

Jan Tore Sanner forteller om kommunereformen

MOTTAR FORSLAGENE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) får i dag språkutvalgets utredningsrapport i hende i Trondheim.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Utvalget vil justere på ordningen omkring det samiske språkforvaltningsområdet (se faktaboks lenger ned).

Her foreslår utvalget å innføre forskjellige regler for ulike kommuner.

Dette innebærer at Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana blir såkalte «språkbevaringskommuner».

– Dette er kommuner som har tilstrekkelig samiskspråklig kompetanse til at det aktuelle samiske språket er et komplett og samfunnsbærende språk, skriver utvalget.

Andre kommuner som i dag er medlemmer av språkforvaltningsområdet, slik som eksempelvis Porsanger, Kåfjord, Tysfjord, og Snåsa, bør anses som såkalte «språkvitaliseringskommuner».

Barnehager og skoler

Kriteriet i dag for at samisk som språkfag skal bli tilbudt skoleelever i kommuner som ikke er en del av det samiske språkforvaltningsområdet, er at minst ti elever krever det.

Men språkutvalget foreslår at minstekravet reduseres til tre elever.

Utvalget foreslår også at alle kommuner i Norge skal ha plikt til å tilby et samiskspråklig barnehagetilbud, dersom foreldrene ønsker det.

Samisk som første- eller andrespråk må for øvrig bli obligatorisk i Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana mener utvalget, som også foreslår å lovfeste pasienters rett til å benytte samisk i kontakt med helse- og omsorgspersonell i hele landet.

– Bestemmelsen er særlig aktuell for personer som i liten grad behersker norsk, skriver utvalget.

Vil opprette språkråd

Språkutvalget ønsker å hindre at de samiske språkene utvikler seg i forskjellige retninger i Norge, Finland og Sverige.

– Utvalget foreslår derfor en hjemmel i Sameloven om at Sametingets arbeid for samiske språk i Norge helt eller delvis kan overføres til et internasjonalt fellessamisk organ.

– Sametinget i Norge bør ikke normere nye ord uten at dette skjer i samarbeid med sametingene i Sverige og Finland. Utvalget foreslår at Sametinget i Norge oppretter et samisk språkråd, som skal være det norske Sametingets bidrag i språksamarbeidet.

Utvalget vil fremheve at et godt samiskspråklig barnehagetilbud med overgang til samiskspråklig skole er det viktigste enkelttiltaket for bevaring og vitalisering av de samiske språkene.

Fra det samiske språkutvalgets utredning

Stor usikkerhet til kostnader

Fra språkutvalgets side erkjenner man at det har vært utfordrende å utrede økonomiske og administrative konsekvenser, på grunn av mangelfullt statistikkgrunnlag.

– Utvalget vil derfor påpeke at det for flere av tiltakene er stor usikkerhet knyttet til kostnadsanslagene.

– Disse tiltakene krever videre analyser og utredning, skriver utvalget.

 • Les alle punktene i detalj i boksen nedenfor (klikk på nedoverpilen):

Korte nyheter

 • Dansekritikerpris to år på rad: – En befestelse av sterkt kunstnerskap

  Dagbladets teateranmelder, Hedda Fredly, fikk æren av å overrekke Dansekritikerprisen 2023.

  Prisen gikk i år til koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Dermed har Elle Sofe Sara fått denne prisen for andre år på rad.

  Dette er svært imponerende, mener Fredly.

  – Det hender jo at noen får denne prisen flere ganger, men det er jo en befestelse av hvor sterkt dette kunstnerskapet er, og hvor berørt kritikere og publikum, blir, sier Fredly.

  I fjor fikk Sara Dansekritikerprisen for forestillinga «Vástádus eana. The answer is land».

  Forestillingen «Birget- ways to deal, ways to heal» handler blant annet om fornorskningspolitikken.

  Fredly tror at en slik danseforestilling når ut til publikum på en annen måte enn en politisk debatt gjør.

  – Det er på grunn av hele formen på forestillingen. At man tør å gå bort fra det verbale. Det er kroppene som får snakke. Kroppslige erfaringer er veldig tydelige på scenen.

  – Og at publikum også innlemmes i forestillinga gjennom ritualer, at man får en kroppslig forståelse av tematikken selv, sier hun.

  .

  Hedda Fredly
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Kritiker-bálkkašupmi «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhussii

  Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche vuite dan nu gohčoduvvon Dansekritikerprisen - maid sii geat árvvoštallet dánsun- ja eará lávdedáiddačájáhusaid geigejit jahkásaččat.

  Bálkkašumi ožžot sii «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa ovddas.

  Čájáhussii lea earret eará maid sámi komponista Anders Rimpi bidjan jienaid ja musihka.

  Diibmá vuittii Elle Sofe Sara seamma bálkkašumi «Vástádus eana» čájálmasa ovddas

  «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa fáddá lea dat hástaleaddji gaskavuođat mat dál leat sámiid ja dáža njunuš stivrejeaddjiid gaskka.

  Go dáiddárat barge dáinna čájáhusain, de lei Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna gárvemin iežas barggu. Heahkkasáhka servodagas lei maid Alimusrievtti duopmu Fovse-áššis, ja dat vuohki movt ráđđehus lea bargan áššiin maŋŋá go duopmu bođii.

  Bálkkašumi geigemis deattuhedje Kritikerlaget árvvoštallit ahte čájáhus earret eará lea duostil, go lahkona váttisvuođaid ođđa vugiin. Seammás dat lea gelddolaš ja ivdnás čájáhussan soabadeami birra.

  Kritikerlaget lea searvi mas dáidda-,musihkka-,girjjálašvuođa-, teáhter ja dánsun- ja lávdedáidda árvvoštallit Norggas leat miellahttun.

  Fra Birget av Carte Blanche
  Foto: Øystein Haara
 • Dansekritikerpris til forestilling om fornorskningspolitikken

  I dag ble det klart at koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche får Dansekritikerprisen 2023.

  De vinner prisen for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

  Den samiske komponisten Anders Rimpi har stått for forestillingas elektroniske komposisjoner.

  Utgangspunktet for stykket er forholdet mellom det norske og det samiske, et forhold som av mange oppleves både komplisert og betent.

  Arbeidet med forestillinga skjedde parallelt med innspurten av rapportarbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen – en rapport som nå foreligger.

  Kritikerlagets Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en Teaterkritikerpris, en Musikkritikerpris og en Dansekritikerpris.

  I begrunnelsen for årets Dansekritikerpris står det (ekstern lenke):

  «Kunst kan formidle temaer på en mer umiddelbar, engasjerende og nyansert måte enn politisk debatt, og det er årets vinner av Kritikerprisen for dans et lysende eksempel på. Om forestillinga er det blitt sagt at den er menneskelig og nestekjærlig, at den «tør å nærme seg det vanskelige på en forfriskende måte» og at den er ei «fascinerende, fargesterk forestilling om forsoning»

  Dette er andre år på rad Elle Sofe Sara vinner prisen. I fjor mottok hun pris for forestillinga Vástádus Eana.

  Nestleder i styret for Carte Blanche, Suzanne Bjørneboe og forestillingens komponist, Anders Rimpi, tok imot prisen på vegne av alle som står bak forestillinga.

  – For kompaniet er det stor stas og bli stemt fram av dere kritikere som den største kunstneriske prestasjonen innenfor dans i 2022-2023, med en forestilling som betyr så mye for kompaniet, sa Bjørneboe under overrekkelsen av prisen.

  Sara og Nango hadde ikke anledning til komme til Oslo til prisoverrekkelsen.

  Elle Sofe Sara hadde følgende hilsen i forbindelse med prisen:

  – Det er spesielt å se hvordan forestillinga utvikler seg, og hvordan den på sin måte berører klimaet som er i dag mellom det samiske og norske samfunnet. Det er fortsatt et menneskerettighetsbrudd 712 dager etter høyesterettsdommen.

  Suzanne Bjørneboe og Anders Rimpi mottar Dansekritikerprisen 2023
  Foto: Mette Ballovara / NRK