NRK Meny
Normal

– Godt grunnlag for å styrke samiske språk

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener Samisk språkutvalg har gitt regjeringen gode råd til å sikre bruk av samisk språk også etter eventuelle kommunesammenslåinger. Likevel er det ikke sikkert at han vil følge rådene.

kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skal diskutere språkutvalgets delrapport med Sametinget.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er det for tidlig å si, men utvalget har gitt oss et godt grunnlag for den videre diskusjonen, og et godt grunnlag for å styrke de samiske språkene, sier statsråd Jan Tore Sanner (H).

Det regjeringsoppnevnte Samisk språkutvalg offentliggjorde mandag en delrapport om hvordan kommunereformen vil påvirke bruken og utviklingen av samisk språk.

Sametinget har tidligere vært bekymret for at kommunereformen vil gå utover samisk språk, men utvalgets innstilling ble svært godt mottatt av Sametingspresident Aili Keskitalo.

Liker fleksible løsninger

Utvalget foreslår å dele språkforvaltningskommunene i tre kategorier, etter hvor sterkt språket står i de enkelte kommunene. Kommunene vil da få ulike språkkrav ut ifra om kommunen skal være en språkbevaringskommune eller en språkrevitaliseringskommune, eller om det er en bykommune.

Sanner mener at en slik fleksibilitet virker fornuftig.

– Det at man tenker fleksible løsninger for kommunene mener jeg er interessant, fordi kommunene er i ulik situasjon, i noen kommuner står de samiske språkene sterkt, og i noen kommuner står de mindre sterkt, sier Sanner.

– Diskuterer med Sametinget

10 samiske kommuner omfattes i dag av Samelovens språkforvaltningsregelverk.

Utvalget foreslår at ved eventuelle kommunesammenslåinger skal de samme reglene gjelde for den nye kommunen.

Sameminister Jan Tore Sanner vil foreløpig ikke ut med om dette også er en interessant løsning.

– Vi har ikke tatt stilling til noen av forslagene, vi fikk rapporten for noen dager siden, og vi har behov for å studere den nøye og diskutere den med Sametinget, sier Sanner.

– Anbefalingene bør følges

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo forventer at regjeringen raskt følger opp innstillingen fra språkutvalget.

Foto: Pressebilde / preassagovva

Sametingspresident Aili Keskitalo mener det er på tide at regjeringen nå begynner å fortelle hva de mener om denne saken.

Innholdet i den ferske delrapporten er ikke ulik de anbefalingene som Sametinget også har kommet med i forbindelse med kommunereformen.

– Jeg forventer virkelig at regjeringen legger til grunn utvalgets forslag, og at de følger de anbefalingene som utvalget kommer med, sier Sametingspresident, Aili Keskitalo.