Hopp til innhold

– Helbredere tar ikke betaling

Anette Langås Larsen har møtt med 15 tradisjonelle helbredere. Forskeren har også snakket med folk som oppsøker hjelp fra helbredere mot smerter og sykdom.

Forsker Anette Langås Larsen i kofte

DOKTORGRAD: Anette Langås Larsen har tatt doktorgrad i tradisjonell helbredelse av UiT/Norges arktiske universitet.

Foto: Vegard Mikal Sørnes

Vorter, øreverk, tannpine, betennelser, hodepine og blodstopping.

Men også alvorlig sykdommer og i forkant av alvorlige operasjoner gjør at folk tar kontakt med såkalte helbredere.

– De bruker det som et mestringsverktøy, og oppga at de følte seg roligere og tryggere, sier Anette Langås Larsen til forskning.no .

44-åringen er forsker og førsteamanuensis ved UiT - Norges arktiske universitet. I 2018 fullførte hun doktorgradsavhandlingen i tradisjonell helbredelse.

Debatten om sjamanisme har skutt fart i Norge etter at prinsesse Märtha Louise ble kjæreste med Durek Verrett . Han kaller seg for sjaman.

Ingen betaling og markedsføring

Langås Larsen møtte 15 tradisjonelle helbredere, 24 personer som hadde oppsøkt disse og 32 helsepersonell.

Studien ble gjennomført i to kystnære samisk-norske kommuner i Nord-Norge.

– Helbrederne jeg intervjuet kaller seg ikke helbredere selv. De tar ikke betalt for tjenestene sine og de markedsfører seg heller ikke. De ønsker ikke å bli nedringt av folk som trenger hjelp, forteller hun til nettstedet.

Ifølge forskeren tar helbrederne avstand fra andre helbredere som tar seg betalt for tjenestene sine. De anser hjelpen de gir som en kraft fra Gud.

– Grunnen til at de ikke tar seg betalt, er at de ikke vil gjøre seg høyere enn kraften, sier Anette Langås Larsen til NRK.

Hun forteller også at ingen helbrederne hun snakket med lovte å gjøre pasientene friske.

– De sa de vil prøve å gjøre det de kan, sier forskeren.

De anbefalte også pasientene til å fortsette med ordinær medisinsk behandling i tillegg til hjelpen de bidro med.

Behov for å bli sett og hørt

Pasientene forskeren møtte i de to nordnorske kommunene fortalte at i disse områdene er det nesten like naturlig å kontakte en helbreder som å ta ibux eller paracet mot hodepine.

– Det er ryggmarksrefleks å kontante en helbreder. Mange av pasientene oppga at de har et behov for å bli sett og hørt på som helsepersonell ikke har tid til å oppfylle. De ønsker en større respekt og åpenhet fra helsevesenet for at de benytter seg av dette som et supplement til skolemedisinen, uten å bli møtt med skepsis eller fordømmelse, sier hun.

Til NRK sier forskeren at dette er endel av en del av nordnorske pasienters tro, kultur og åndelig omsorg som helsevesenet ikke har tid til å oppfylle.

Hender healing

LOVER IKKE NOE: Helbrederne forsker Anette Langås Larsen møtte, fortalte at de hadde medfødte gaver eller evner som pårørende merket at de hadde.

Foto: TOM NICOLAI KOLSTAD / NRK

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam) har i flere år arbeidet med alternative behandlingsformer i Norge.

Informasjonssjef Ola Lillenes ved Nafkam sier til forskning.no at åndelig baserte tjenester er blant de mest brukte innen alternativ behandling.

– Forskningen gir ingen støtte for de påstandene om effekt av sjamanisme og lignende mot konkrete kroppslige plager som er kommet fram gjennom media den siste tiden, sier Lillenes.

Han sier at forhold som «den gode kraften» er metafysiske faktorer som ikke kan kontrolleres i kliniske forsøk etter vanlige forskningsmetoder.

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK