Hopp til innhold

Sjamanrådet vil ha godkjenning av sjamaner

Føler du at du har en åndelig kraft som du kan hjelpe andre med i livet? Nå kan du søke om å bli en godkjent sjaman.

Isogaisa sjamanråd

SJAMANRÅDET: Her er sjamanrådet Isogaisa som ønsker at det skal opprettes kjøreregler for hvem som kan bli sjaman. Fra venstre: Nadia Fenina, Jane Folsted, Eirik Myrhaug, Hege Dalen, Robert Vars-Gaup, Erena Rhöse og Ronald Kvernmo.

Foto: Privat

– I søknaden tar en med sine kvalifikasjoner, utdannelse, hvilke spirituelle krefter en har opplevd, sammen med en attest fra noen i lokalsamfunnet, en sjaman som går god for personen, samt tre evalueringer fra klienter som en har hjulpet, som sjamanrådet kan ringe opp og sjekke med, sier Eirik Myrhaug i Sjamanrådet.

Tanken er at rådet utnevner de nye kvalifiserte sjamanene på sjamanfestivalen Isogaisa med en seremoni og diplomutdeling, men først må en bli foreslått av andre, eller søke.

Sjaman Eirik Myrhaug

«RIKSSJAMAN»: Erik Myrhaug regnes som «rikssjaman» av sjamanrådet, og har vært med i en rekke TV-program, blant annet «Jakten på den 6. sans».

Foto: Hilde Malme

– Det er en sikring for klienter som oppsøker en sjaman. Klienter kan klage til oss hvis sjamanen ikke fungerer etter det som er satt opp, mener Eirik Myrhaug som er den eldste i sjamanrådet.

Sjamanrådet Isogaisa ble opprettet for å fremme sjamanismen ut fra et urfolks perspektiv og rådet består av syv sjamaner.

– Vi ser at veldig mange kaller seg sjamaner uten å ha tilknytning til urfolkstradisjon, sier Myrhaug, og fortsetter:

– En sjaman skal komme fra urfolkstradisjon, eller en kultur som har brukt sjamanisme historisk. Man må være tilknyttet det.

En voksende religion

Flere forskere påpeker at sjamanisme representerer en av de raskest voksende religiøse strømmene i den vestlige verden, forklarer professor i samisk kulturvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Trude Fonneland.

Trude Fonneland

– Tall sier oss svært lite om hvor mange mennesker fenomenet sjamanisme faktisk omfatter, mener Fonneland.

Foto: Privat

– Det ser vi blant annet på den stadige tilveksten av kurs og produkt som utvikles innenfor dette feltet og på en stadig økende tilvekst av publikum på ulike sjamanistiske arrangement.

Professoren tror at forslaget om å sette kriterier på hvem som kan kalle seg sjaman fremmes fordi sjamanisme har vært såpass populært i samfunnet.

– Tanken er at sjamanrådet skal bidra til en kvalitetssikring. Det henger nok også sammen med et ønske om å beskytte samisk kultur og tradisjon mot kulturell appropriasjon, sier Fonneland.

Første utkast er nå sendt til høring:

Korte nyheter

 • Áigot dutkat jievjaskuolffi

  Les på norsk.

  Návuona suohkan lea addán Norgga luonddudutkan instituhttii (NINA) lobi seaivut ja girdit vuollegaččat helikopteriin suohkanis.

  Girdin dáhpáhuvvá áitojuvvon jievjaskuolfenáli dutkanprošeavtta oktavuođas.

  Girdin galgá dáhpáhuvvat suoidnemánu loahpas.

  Instituhtta lea maid ohcan helikopterlobi Hámmerfeasttas, Omasvuonas, Ráissas ja Gáivuonas, dieđiha Framtid i Nord aviisa.

 • Stuorra balloŋŋa áicojuvvon máŋgga sajis Davvi-Norggas

  Les på norsk.

  NRK lea ožžon máŋga cavgilemiid olbmuin geat leat oaidnán stuorra balloŋŋa girdimin máŋgga sajis Davvi-Norggas. Dat lea earret eará áicojuvvon Trænas, Oarjjelij Bájddáris, Bådåddjos, Evenáššis, Skánihis, Beardogoržžis ja Čáhcesullos.

  Čájehuvvo ahte Esrange Space Center Gironis lea sádden balloŋŋa. Das lea Davvi-Amerihká ulbmilin, ja lea 1,7 miljovnna kubihkkamehtera stuoris. Nu boahtá ovdan preassadieđáhusas.

  Balloŋŋa lea nu gohčoduvvon NASA BOOMS-balloŋŋa, ja dat lea stuorámus mii goassege lea sáddejuvvon Davvi-Ruoŧa gomuvuođaguovddážis.

  Balloŋŋa geavahuvvo poláraáibmogearddi røntgensuonjardeami dutkamii. Bohtosat geavahuvvojit dutkama várás.

  Balloŋŋa sáhttá girdit sullii 45,7 kilomehtera eatnama bajábealde.

  NASA BOOMS balloon skutt opp fra Kiruna, flyvende på blå himmel.
  Foto: Mattias Forsberg / SSC
 • Mii oastit ja vuovdit eambbo geavahuvvon gárvvuid

  Dađistaga eanet olbmot geavahišgohtet márkansajiid Tise ja Finn.no go vuvdet gárvvuid. Ollu gárvvut mat leat vuovdimassii, eai leat goassege geavahuvvon.

  Eambbosat vásihit ahte lea váddáset vuovdit gárvvuid lassáneami geažil.

  – Ádjána guhkit vuovdit. Ovdal manai jođánit jos almmuhin čuvlla .Muhto dalle eai lean seamma olu geavaheaddjit, muitala Tise geavaheaddji Paolla da Silva, gii lea geavahan márkansaji 2017 rájes.

  Maŋimus jagi lea Tise geavaheddjiid lohku lassánan 20 proseanttain.

  Maiddái Finn.no dieđiha ahte sis lea leamaš ollu lassáneapmi maŋemus jagiid Torget geavahusas, erenoamážit gárvvuid gávppašeamis ja vuovdimis.

  Paolla Da Silva holder en rosa kjole i hånda. Hun har på seg en stripete topp.

  Vi sel og kjøper meir brukt: – Det er kjøpars marknad no

  Stadig fleire tar i bruk marknadsplassane Tise og Finn.no for å selje kleda sine. Og mange av kleda som er til sals, har aldri vore brukte.