Hopp til innhold

– Jesus var en stor sjaman

Samisk sjaman hevder at Jesus Kristus også var sjaman. Samisk kirkeleder har lite sans for for denne karakteristikken.

Jesus Kristus på korset i India

Jesus Kristus på korset i India.

Foto: NOAH SEELAM / AFP

Eirik Myrhaug

Sjamanen Eirik Myrhaug (68).

Foto: NRK

– Jeg ser på Jesus faktisk som en stor sjaman. Han var jo 40 dager og 40 netter ute i ørkenen og det er jo en typisk sjamanistisk seanse, forklarer sjamanen og healeren Eirik Myrhaug.

Han mener det er både viktig og riktig å trekke frem den bibelske figurens sjamanistiske trekk. I Bibelen bekrives Jesus som Guds sønn og han endte sitt liv med å bli korsfestet. Dette var nødvendig for at Guds sønn skulle bøte på alle verdens synder.

– Også det at Jesus var så kollektiv, er noe jeg liker å trekke frem i den sjamanistiske praksisen. Vi kan ikke bare leve individuelt, men også få frem et samfunn som er mer spirituelt og åndelig. Der advarte jo Jesus veldig sterkt imot mammon - altså det å dyrke penger. I dag er det faktisk pengene som er vår gud, påpeker Myrhaug.

– Jesus var ingen sjaman

Sjamanisme er en verdensomspennende åndelig praksis og var tidligere en fremtredende del av den samiske kulturen. Sjamanens funksjon var blant annet å forebygge sykdom, helbrede og å veilede den avdødes sjel eller motsatt å hjelpe en nyfødt sjel inn i verden.

Etter at samene ble kristnet ble sjamanisme av kirka og misjonærene dømt som djevelens verk. Den dag i dag er det mange samer som tar sterk avstand fra sjamanisme, spesielt gjelder dette læstadianerne.

Tore Johnsen, generalsekretær i Samisk kirkeråd.

Kirkeleder Tore Johnsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Daglig leder i Samisk kirkeråd, Tore Johnsen, sier han på ingen måte er enig i Eirik Myhaugs karakteristikk av Jesus.

– Etter min mening var ikke Jesus en sjaman. Hvis man skal følge den vanlige definisjonen av ordet sjaman i den religionsvitenskapelige betydningen, så passer ikke denne karakteristikken for Jesus, påpeker Johnsen.

Den samiske kirkelederen mener det i en samisk kontekst er viktig å diskutere sjamanisme.

– Men verden er ikke helt svart/hvitt heller. Det er sider ved ulike religioner som har likhetstrekk og er mulig å sammenligne. Det synes jeg ikke er så underlig. Sjamanisme er en annen religion enn kristendom. Det er likevel en lite fruktbar inngang på en diskusjon om hva man kan lære av sjamanismen å hevde at Jesus var sjaman, mener Johnsen.

– Den historiske Jesus var sjaman

Pieter Craffert er professor ved avdelingen for bibliske og oldtidstudier. Han er en av de som har forsket på den historiske Jesus og har blant annet skrevet boken «The Life of a Galilean Shaman: Jesus of Nazareth in Anthropological - Historical Perspective» (2008).

I boken skriver Craffert blant annet:

«Som en galileisk sjamanisk figur har Jesus typisk nok utført både healing og exorcisme (djevelutdrivelse). Han har kontrollert sjeler samtidig som at også fremsto som profet, læremester og en som innehar stor kunnskap.» - (fritt oversatt av redaksjonen fra engelsk til norsk)

Crafferts bok er et bidrag i debatten om Jesus, som setter Jesus fra Nasaret i et historisk perspektiv.

Korte nyheter

 • Ruoššat čiehkkádit Suomas

  Suoma eiseválddit jáhkket oallugat dan máŋga duháha ruoššain geat čakčat rasttildedje ráji, leat lobiheamet riikkas. Eanemusat rasttildedje 7000 ruošša stáhtaborgára ráji beaivválaččat. Rádjeeiseválddit leat maid maŋemus áiggi fuobmán fálskkár pássaid ja orrunlobiid, dieđiha Yle.

  Grense Finland
 • Ii šatta oljobohkin Barentsábis

  Dál eai áiggo ohcat oljju ja gássa ođđa guovlluin Barentsábis, dan eai daga ovdal áramusat jagi 2026. Dat čielggai maŋŋel go ráđđehusbellodagat ja Sosialisttalaš Gurutbellodat šihtte reviderejuvvon našunálabušeahta ikte eahkes.
  Lágideaddjiindustriija goavdeorganisašuvdna Arctic Energy Partners, ja beaivválaš jođiheaddji Kjell Giæver, jáhkká fitnodagat bohtet dovdat dan guhkit áigge badjel, go lea stuora eahpesihkkarvuohta bargosajiid hárrái.

  Boreriggen Transocean Enabler, har gjort funn av olje i Snøfonn Nord i Johan Castbergfeltet.
  Foto: Jan Arne Wold/Woldcam / Equinor ASA
 • Ii daga bures oaiviliskkadallamis

  Bargiidbellodat ii daga bures oaiviliskkadallamis. Dán jagi maŋemus mihtideapmi, maid Norstat dahká NRK ja Aftenposten ovddas, čájeha ahte 17,1 proseantta jienasteddjiin dorjot bellodaga. Dat lea dat heajumus mihtideapmi maid bellodat goassege lea ožžon NRK mihtideamis. Olgešbellodat lea stuorámus mihtideamis, 30,1 proseantta jienasteddjiin dorjot bellodaga.

  Arbeiderpartiet Youngstorget
  Foto: Hans Erik Weiby / NRK