– Utbredt netthets

Antirasistisk senter mener at man i Norge godtar altfor mye nettrasisme og hets.

Samedebatt illustrasjon

Illustrasjon: Samiske spørsmål i mediene setter ofte sinnene i kok og kommentarfeltene fylles opp av rasistiske ytringer. Antirasistisk senter mener for mye slipper igjennom.

Foto: Bildemontasje: NRK/Eilif Aslaksen

– Nettrasisme og hets er veldig utbredt i Norge og det har det vært i mange år. Vi ser at noe av nettrasismen er åpen, mens noe er lukket, sier nestleder Mari Linløkken i Antirasistisk senter.

Hun mener at takhøyden for hatefulle ytringer er altfor høy i Norge.

– Mange mener at bare man får rasismen frem i lyset, så vil det sprekke som trollet, men slik som vi ser det, vil hatefulle ytringer på nett alltid oppfordre noen til å handle, sier hun.

FN bekymret for nettrasisme

I forrige uke offentliggjorde FNs spesialrapportør om rasisme, Mutuma Ruteere, en rapport om rasisme på internett. Spesialrapportøren skriver at han er bekymret for økt nettrasisme og ber derfor stater, internasjonale organer og internett-leverandører om å samarbeide for bekjempe dette.

I rapporten heter det blant annet:

– «Til tross for tiltak rettet mot rasisme, ser man en økning av nettsteder som tillater ekstreme rasistiske ytringer, og en økt bruk av sosiale medier av ekstremistgrupper og individer som blant annet oppfordrer til rasistisk motivert vold og som fremmer propaganda.»

– Fritt fram på nettet

Mari Linløkken

Nestleder Mari Linløkken i Antirasistisk senter.

Foto: Privat

Nestleder Mari Linløkken ved Antirasistisk senter sier at også ytringsfriheten har sine grenser, og peker på at det norske lovverket har lover mot ytringer som blant annet maner til vold.

Hun sier at det er positivt at eiere av norske nettsteder og nettmedier innimellom velger å stenge kommentarfeltene dersom ytringene går for langt.

Det problematiske er at det er moderatorene som sitter med den vanskeligste jobben med å fastsette grensene for hva som er rasisme.

Mari Linløkken understreker at på internett godtas det fortsatt for mye.

– Vi mener at det er et veldig stort rom for trakasserende og sårende ytringer. Fortsatt ser det ut som om det meste er lov når det gjelder rasistiske og hatefulle ytringer. Ofrene blir pålagt å tåle altfor mye og de som ytrer, slipper ansvaret. Ord er ikke bare ord, man bruker ord for å påvirke folk til å handle.