Frykter økt nett-hets av samer

Samepolitiker og forsker Pekka Aikio frykter økt trakassering av samer på nettsider.

Nettsak i Finnmark Dagblad som skapte debatt
Foto: Åse Pulk / NRK

Samer i Norge, Sverige og Finland blir ofte trakassert og hetset på nettsider. Samer blir ikke bare hetset på diskusjonsforumer på nettet. Folks synspunkter om samer kommer også frem i andre nettsider. For noen år siden var det en grov filmsnutt på You Tube som oppfordret samer til å ta livet av seg.

Trodde ikke at det fantes

Pekka Aikio

Samepolitiker og forsker på finsk side, Pekka Aikio.

Foto: NRK

Samepolitiker og forsker på finsk side, Pekka Aikio, trodde ikke at slike sider fantes.

– Jeg har ikke sett slikt før og visste heller ikke at det fantes slike sider. Man skulle tro at de var skrevet av folk som ikke er riktig vel bevart.

I Norge har både NRK Sámi Radio og Finnmark Dagblad måttet slette grove innlegg på sine diskusjonsforumer .

Aikio frykter at slik hets på nettet vil øke, på grunn av at nettbruken øker.

– Jeg tror at slikt bare vil øke i framtida, og det ligger rasisme bak. Internett er farlig for minoriteter og de som er annerledes.

Nettrasisme-sak i retten

I fjor var det en stor diskusjon i Finland om nettrasisme, da politikeren Jussi Halla-Aho i tingretten i Helsinki ble dømt for grove rasistiske uttaleler om islam og innvandrere på sin blogg. Saken behandles nå i lagmannsretten.

Forsker ved Universitetet i Helsinki, professor Päivi Tiilikka, har forsket på nettrasisme og hun frykter at denne saken i Finland vil føre til at nettrasismen også mot samene øker.

– Denne saken kan få konsekvenser også for samene. Nye måter å hetse og traksassere på blir godtatt.