Normal

– Distriktsskolene skal bestå

Barneskoletrinnet beholdes i Billefjord og Børselv. Kun ungdomsskoleelevene skal flyttes til Lakselv. Det vedtok sektorstyret for oppvekst og miljø i Porsanger.

Billefjord, Børselv og Lakselv

Billefjord og Børselv ligger på hver sin side av Porsangerfjorden. Nå foreslås det at elevene i ungdomsskoletrinnet skal flyttes til kommunesenteret Lakselv.

Foto: Nils Egil Gaup / NRK/Grafikk

Et enstemmig sektorstyre for oppvekst og kultur i Porsanger vedtok at barneskoletrinnet beholdes i Børselv og Billefjord og at elevene flyttes inn i barnehagene.

Kun ungdomsskoleelevene skal flyttes til Lakselv, foreslo arbeidsgruppa som er satt ned for å vurdere fremtidig skolestruktur i Porsanger.

– Vil opprettholde et skolemiljø

Onsdag vedtok et enstemmig sektorstyre at man går for denne løsningen. Å bare sende ungdomsskole­elevene til Lakselv anses som den beste løsningen av skolepolitikerne.

De mener dette vil kunne opprettholde et skolemiljø både i Billefjord og Børselv. Ungdomsskoleelevene vil kunne få flere valgmuligheter og større sosialt miljø. Barns behov og lokal samfunnsmessige hensyn vil bli bedre ivaretatt enn gjeldende vedtak om skolestruktur. I tillegg vil kultur og kvalitative forhold kunne ivaretas, fastslår utvalget i sin innstilling til kommunestyret.

Dette vil uansett koste mye penger. Skolebudsjettet trenger en oppjustering på to millioner kroner for at dette skal kunne gjennomføres.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fakkeltog mot skolekutt, Porsanger

I slutten av mars gikk folk fra de to bygdene i fakkeltog mot skolenedleggelser.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Sektorstyreleder Jonas Nymo mener man har funnet en meget god løsning, og kaller ikke vedtaket en retrett i forhold til budsjettvedtaket fra desember der kun 1. til 4. trinnet fikk bli igjen i Billefjord.

– Absolutt ikke. Dette er en veldig god løsning. Vi har helt andre tall å forholde oss til nå. Vi har funnet ut at denne løsningen koster kun to millioner kroner mer enn det vi budsjetterte med i desember, sier Nymo til Ságat .

Ifølge rådmann Gunnar Lillebo er innsparingspotensialet kun 6,8 millioner kroner, ikke 13,7 millioner kroner, ved å legge ned skolene.

16. mai er D-dag for skolene

Det er de borgerlige partiene Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) som har flertall i kommunestyret i Porsanger i inneværende valgperiode. På kommunestyremøtet 14. desember i fjor vedtok dette flertallet å legge ned Børselv oppvekstsenter og redusere tilbudene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Bare tilbudet for 1. til 4. klasse skal bestå ved skolen i Billefjord.

Vedtaket ble gjort med ti mot ni stemmer.

Kommunestyrets vedtak ble senere meldt til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen i Finnmark blant annet fordi kommunestyret ikke har fulgt Forvaltningsreglene for skolenedleggelser . Fylkesmannen har godtatt klagen og derfor må kommunestyret behandle saken på nytt. Kommunestyret har tatt lovlighetsklagen til følge og derfor blir det nå ny behandling onsdag 16. mai av skolestrukturen i kommunen.

I Børselv er foreldreutvalgsleder Monica Dagsholm tydelig lettet over sektorstyrets enstemmige ønske om å opprettholde 1. til 7. trinn ved oppvekstsenteret. Helst skulle de ønske de fikk beholde 1. til 10. trinn, men etter hvert har de innsett at det neppe vil la seg gjøre.

– I utgangspunktet var vi vedtatt nedlagt. Derfor anser jeg enigheten om 1. til 7. trinn som et veldig positivt signal fra politikerne, sier Dagsholm til Ságat.

Helén Johannessen og foreldrerådet i Billefjord vil derimot ikke la seg bli avspist med smuler. De vil beholde hele skolen.

– Det er ikke lovlig å legge ned årstrinn uten at saken er grundig utredet og hensynet til barnets beste ifølge barnekonvensjonen er dokumentert, sier hun til avisa. Hun lovet allerede i forrige uke at lovlighetsklage ligger og venter.