Kommunestyret utsatt igjen

Porsanger kommunestyre skal behandle ny skolestruktur i kommunen, men møtet er utsatt igjen.

Kommunestyremøte i Porsanger

Varaordfører Thorvald Aspenes (FrP) på talerstolen under kommunestyremøtet i desember i fjor.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Opprinnelig skulle kommunestyremøtet holdes torsdag 10, mai, men er nå flyttet til onsdag 16. mai.

Bakgrunnen for flytting av kommunestyremøtet er behov for å kunne ivareta et innspill om ny skolestruktur for Porsanger kommune. Opprinnelig tid for møtet var satt til klokken 18.00, men dette tidspunktet flyttes fram til kl 10.00, grunnet ønske fra flere kommunestyremedlemmer.

D-dag for to distriktsskoler

Flertallet i kommunestyret i Porsanger består i denne perioden av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). På kommunestyremøtet 14. desember i fjor vedtok dette flertallet å legge ned Børselv oppvekstsenter og redusere tilbudene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Bare tilbudet for 1. til 4. klasse skal bestå ved skolen i Billefjord.

Vedtaket ble gjort med ti mot ni stemmer.

Billefjord sjøsamiske oppvektssenter

Billefjord sjøsamiske oppvektssenter.

Foto: Illustrasjon / Privat

Vedtaket og behandlingen av saken ble senere klagen inn til Fylkesmannen i Finnmark, blant annet fordi kommunestyret ikke har fulgt Forvaltningsreglene for skolenedleggelse .

I disse reglene sies det klart ifra om at det er ulovlig å legge ned en skole eller ta bort et årskull fra en skole bare som en del av et budsjettvedtak. Det kreves blant annet forhåndsvarsling, konsekvensanalyse og høringsrunde før saken kan legges frem for kommunestyret.

Fylkesmannen har godtatt klagen og derfor må kommunestyret behandle saken på nytt. Kommunestyret har tatt lovlighetsklagen til følge og derfor blir det nå ny behandling av skolestrukturen i kommunen.

Børselv-elever i tilhørerbenken

Elever fra Børselv oppvekstsenter satt på tilhørerbenken da kommunestyret vedtok å legge ned skolen deres.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Før kommunestyremøtet har foreldreutvalget ved Billefjord sjøsamiske oppvektssenter gått ut med at ikke vil akseptere et eventuelt vedtak om nedleggelse av noen årstrinn ved skolen i forbindelse med Porsanger kommunestyrets behandling av årsbudsjett for 2012.

Fakkeltog mot skolenedleggelser

23. mars i år holdt folk i Billefjord og Børselv et felles fakkeltog mot skolenedleggelser . Parolene var «La skolene bestå!» og «Ikke en spiker - vi vil ikke ha den siste spikeren i kista for bygdene våre!». Fakkeltogene startet i Børselv og Billefjord og endte opp utenfor rådhuset i Lakselv.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Billefjord, Børselv og Lakselv

Billefjord og Børselv ligger på hver sin side av Porsangerfjorden, henholdsvis tre og fem mil fra kommunesenteret Lakselv.

Foto: Nils Egil Gaup / NRK/Grafikk

I inneværende skoleår er det 21 elever ved Børselv oppvekstsenter og 29 elever ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.

Billávuotna/Billefjord anses som et viktig område sjøsamisk kultur i Porsanger. Bissojohka/Børselv er den kvænske bastionen i kommunen.