NRK Meny
Normal

– Det må rekrutteres flere samiske fosterhjem

Barneombud Anne Lindboe har registrert varskoropene fra fortvilte foreldre.

Barneombud Anne Lindboe

Norske myndigheter må gjøre mer for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon, mener barneombud Anne Lindboe.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Barneombudet er enig med sametingsråd Henrik Olsen i at barnevernet mangler kunnskap om samisk kultur og samfunnsforhold når de velger bort samiske fosterhjem når dette finnes.

– Vi ser at det er manglende kompetanse om verdien av å få opplæring på eget språk og opplæring om egen kultur, svarer barneombud Anne Lindboe.

  • Hør:

Hun viser til FNs barnekonvensjon som Norge har undertegnet.

– Konvensjonens artikkel 30 er tydelige på at alle barn, også samiske, har rett til å kunne ivareta sin kultur og sitt språk. Det vil være ekstremt viktig at norske myndigheter gjør alt for å oppfylle denne rettigheten, svarer Lindboe.

I dag finnes det ikke nok samiske fosterhjem. Nå Barneombudet har en klar melding:

– Myndighetene må gå aktivt inn for å rekruttere flere fosterhjem med samisk bakgrunn. I tillegg må de sørge for gode fritidstilbud, skole og barnehage som ivaretar den retten som samiske barn har, svarer Lindboe.

– Må se over landegrensene

Hun mener at man også bør vurdere å se over landegrensene til Finland og Sverige, for å finne ut om det kan finnes samiske fosterhjem der.

– Det er barnets behov som skal være det grunnleggende når man leter etter fosterhjem, understreker barneombudet.

I tilfeller der man ikke klarer å skaffe samisk fosterhjem, må andre tiltak vurderes.

– Det kan være barnehagetilbud, skoletilbud, kulturtilbud eventuelt besøkshjem som kan ivareta rettighetene som barnet har i henhold til FNs barnekonvensjon, forklarer Lindboe.

– Dette er tilbakevendene problem. Gjøres det nok fra sentrale myndigheter?

– Det varierer nok veldig i forhold til rekruttering av fosterhjem med riktig kulturbakgrunn. Så der har vi nok en lang vei å gå fra myndighetenes side, svarer barneombud Anne Lindboe.