Hopp til innhold

Barnevernet rapporterte feil om hvor mange barn de har i fosterhjem

I en tilsynsrapport fra Statsforvalteren får barnevernet i Bodø hard medfart. Både for feilrapportering og for dårlig oppfølgning av barna de har i fosterhjem.

Barnevernet i Bodø

Barnevernstjenesten i Bodø er den største i Nordland. Den omfatter også kommunene Steigen, Værøy, Røst, Gildeskål, Hamarøy og Rødøy.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Det bor om lag 9000 barn i fosterhjem i Norge.

Regelverket er strengt for disse barna som det offentlige har ansvaret for en kortere eller lengre periode.

Nå viser et tilsyn som ble gjort nå i høst store mangler og avvik hos barnevernet i Bodø.

De følger opp «sine» barn som er i fosterhjem for dårlig.

Det er ikke første gang det blir «avslørt» at barnevernet ikke har god nok oppfølging av fosterhjem.

Ett av problemene er at ikke alle fosterhjem får de årlige besøkene de ifølge loven skal ha.

Men ikke nok med det.

I Bodø rapporterte barnevernet feil om hvor mange barn de hadde i fosterhjem for første halvår 2023:

«Barnevernstjenesten har ikke sikre tall for hvor mange fosterbarn de har ansvaret for, eller hvor mange fosterbarn som ikke har fått lovpålagt oppfølging.»

Dette skriver Statsforvalteren i Nordland i sin rapport.

Statsforvalteren: – Uvanlig

Avdelingsdirektør Gisle Berg sier de fikk beskjed om at barnevernet heller ikke hadde kapasitet til å til å gå inn i tallene og rette feilen.

Rapporten ble dermed sendt inn til Bufdir med åpenbare feil, med en feilmargin på anslagsvis 10 prosent.

Gisle Berg, avdelingsdirektør for oppvekst og velferd hos Statsforvalteren i Nordland. En mann med grått skjegg og briller.

Gisle Berg, avdelingsdirektør for oppvekst og velferd hos statsforvalteren i Nordland.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

At en kommune gir beskjed om at de ikke har kapasitet til å korrigere feil i rapporteringene er uvanlig, slår han fast.

– Hva kan det føre til når man ikke har oversikt?

Vi har ikke grunn til å tro at barnevernstjenesten ikke har oversikt over sine aktive saker. Men på det aktuelle tidspunktet hadde de ikke presise tall.

Les også Barnevernet mangler akuttplasser – ungdom plasseres på hotellrom og i politiarrest

Noen ganger er barnevernet nødt til å ta i bruk rom på pensjonat som akuttplasser

Barnevernslederen: – Hang ikke på greip

Konstituert leder for barnevernet i Bodø, Mary Brattøy medgir at de rapporterte feil.

Tallet på fosterbarn som framkom i halvårsrapporten hang ikke på greip i forhold til et større regnestykke.

Men hun sier de har oversikt.

Barnevernstjenesten Bodø har selvsagt god oversikt over hvor mange fosterbarn tjenesten har.

De fikk bare ikke tid til å rette opp feilen.

Det ble ikke tid før rapporteringsfrist til å finne ut av hvor feilen lå, slik at det ut fra rapporten ser ut til at barnevernet ikke har oversikt.

I etterkant av innsendt rapport fant vi at en del tilsynsbarn hadde blitt registrert med feil type tiltak, og dermed blitt telt som fosterbarn. Dette er selvsagt retta opp i.

Les også Ny rapport viser utbredt bruk av tvang i norske foster­hjem: Mener barns velferd står i fare

Jente med svart bakgrunn. Ser trist og ensom ut.

Store avvik i antall besøk

I rapporten etter høstens tilsyn heter det at barnevernet i Bodø ikke besøker fosterhjemmene så ofte som nødvendig.

« ... med den følge at fosterbarn under omsorg ikke sikres nødvendig oppfølging og hjelp, også i kritiske faser.»

Det skal skje minimum fire ganger i året, unntaksvis to ganger.

Tallene som er rapportert inn til Bufdir viser avvik i antall besøk både for barn i nye fosterhjem (56 prosent) og for dem som har vært plassert mer enn ett år (39 prosent).

Også for kommunene Hamarøy og Steigen er det store avvik.

«Til sammenligning med tallene over har Narvik kommune rapportert at lovkravet på fosterhjemsoppfølging er innfridd uten avvik første halvår 2023, mens Rana har rapportert avvik på under 2 prosent

Får ikke de besøkene de skal ha

Det mest alvorlige er at ikke alle fosterbarn får god nok oppfølging i form av tilstrekkelig antall besøk, sier Gisle Berg til NRK.

Mary Brattøy i Barnevernet i Bodø sier fosterhjemmene har fått oppfølging, men ikke alle har fått 4 besøk per år.

En av årsakene til det er mangel på personell.

– På bakgrunn av risikovurdering i den enkelte sak har vi vært nødt til å prioritere hvilke fosterhjem som ikke kunne få fire oppfølginger, men måtte få færre.

Mary Brattøy, konstituert barnevernsleder Bodø

Mary Brattøy, konstituert barnevernsleder Bodø

Foto: Barbro Andersen / NRK

Hun sier også at de har for dårlige rutiner når det gjelder de «nye» barna i fosterhjem. De får egentlig flere besøk enn fire i året, ifølge henne.

– Men vi har for dårlige rutiner når det gjelder å registrere besøkene som oppfølgingsbesøk i fosterhjem. De har blitt registrert som vanlige hjemmebesøk.

Barnevernsbarna: – Lovpålagt plikt

Rapporten fra Bodø får Landsforeningen for barnevernsbarn til å reagere.

Barnevernet har en lovpålagt plikt til å følge opp barn i fosterhjem og en særlig plikt til journalføring og dokumentering i barnets sak.

Brudd på dette er en krenkelse av barnevernsbarns rettssikkerhet, sier barneadvokat og leder i foreninga Cecilia Dinardi.

Barneadvokat og leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Cecilia Dinardi

Barneadvokat og leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Cecilia Dinardi.

Foto: Moment Studio

Hennes største bekymring er hva barn kan bli utsatt for når barnevernet ikke følger opp som de skal.

– Vi risikerer at barn som opplever krenkelser eller ikke mottar forsvarlig omsorg ikke får sagt fra. Dermed får de ikke hjelp og nødvendig ivaretagelse. Dette er klart uholdbart.

Les også Ny rapport: Psykisk syke må ut av barnevernet

Marcus Kvitflo Andersen (21) på Stormen bibliotek i Bodø. Han sitter i barneverninstitusjonsutvalget, som har laget en rapport om hvordan barn på institusjoner kan få det bedre.

Sprengt kapasitet

I nesten to år har den delen av barnevernet i Bodø som følger opp fosterhjem hatt for lite folk på jobb.

«Perioden har vært preget av betydelig turnover, parallelt med vakanser og sykemeldinger. Kapasiteten har av den grunn vært sprengt det siste året. », står det i rapporten.

De ansatte mener dette er den største risikoen i arbeidet med å følge opp fosterbarn:

«Samtlige pekte på bemanningssituasjonen; at de har for få saksbehandlere sett i forhold til antall saker pga. ubesatte stillinger, sykemeldinger og høy turnover.»

Barnevernsleder Mary Brattøy sier de likevel har greid å gjøre jobben.

På tross av stor mangel på personell har vi klart å utføre over 80 prosent av oppfølginga.