NRK Meny
Normal

Tar selvkritikk for manglende kulturforståelse i barnevernet

– Vi kan ikke leve med en situasjon der barnevernet mangler kunnskaper om samisk kultur og samfunnsforhold, sier sametingsråd Henrik Olsen. Nå vil han ta saka opp med barneministeren.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen lover bot og bedring for samiske fosterbarn.

Foto: Harrieth Aira

Han reagerer sterkt på saka hvor barnevernet valgte bort samisk fosterhjem .

– Jeg forstår godt den fortvilelsen som dette har skapt for mora som vil at barnet skal få vokse opp i et samisk miljø. Morsmålet blir tapt når barnet blir plassert i et norsktalende fosterhjem, svarer Olsen.

Historien gjentar seg

Han har ingen oversikt over hvor ofte dette skjer i dag.

– Men historien forteller at det er altfor mange som har vært utsatt for slike overgrep, forklarer Olsen.

At historien gjentar seg, er etter hans mening svært unødvendig.

– Norge har nemlig undertegnet FNs barnekonvensjon som skal sikre minoritets- og urfolksbarn sine rettigheter til å vokse opp i trygge miljøer hvor de kan erverve sitt språk og sin kultur, forteller Olsen.

Når samiske barn likevel blir plassert i norske fosterhjem, kan dette ifølge Olsen skyldes manglende kunnskap om de forpliktelser Norge har undertegnet, samt kunnskaper om hvordan man kan ivareta interessene til samiske familier.

Tar selvkritikk

Han mener at dette er systemfeil som rettes opp fortest mulig.

– Fagfolk må rett og slett få bedre opplæring om samisk kulturforståelse og samfunnsforhold.

– Hvor mye selvkritikk tar du som ansvarlig politiker?

– Sametinget må som kontaktledd til norske myndigheter, ta sin del av ansvaret for at barnevernskonvensjonen ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Kontakten må bli tettere, og vi må tydeliggjøre mer de forventninger som vi har til systemet , svarer Olsen.

Forstår hvis folk blir provosert

Han lover å følge opp saka på generelt basis med barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

– Slike løfter er også blitt gitt tidligere. Men fortsatt blir samiske barn plassert i norske fosterhjem. Forstår du hvis dette provoserer folk?

– Selvsagt. Spesielt for de som blir rammet og kommer i en fortvilet situasjon. Det kan virke som en fattig trøst å høre politikernes forsikringer om at ting skal bli bedre. Men det er et stort system som skal settes i sving, svarer Olsen.

Han synes det fortsatt er lang vei å gå før systemet fungerer, men lover å bruke enhver anledning til å rette på situasjonen.