– Det er ikke plass til alle i reindrifta

Jon Mikkel Eira styremedlem i NRLs ungdomsutvalg mener det ikke er plass til flere i reindriften. Mens Martine Tennholm i Fpu mener at alle i Norge skal få drive med reindrift.

Jon Mikkel Eira styremedlem i NRLs ungdomsutvalg

Styremedlem i NRLs ungdomsutvalg Jon Mikkel Eira.

Foto: Privat

– Det er flere samiske ungdommer som har lyst å begynne med reindrift, dessverre må mange slutte med reindrift, sier Eira.

Det er mangel på plass, og derfor mener Jon Mikkel Eira at liberalisering av reindrifta ikke lar seg gjøre.

I ett intervjue med NRK under Arendalsuka sier Martine Tennholm at regelverket i reindriftsnæringen må liberaliseres. Tennholm er formann i Fremskrittspartiets ungdom i Troms og Finnmark.

Det var mye følelser med i bildet da vi diskuterte akkurat dette i NRL, sier Eira.

Eira føler at reindrifta går i medvind for tiden.

– Det er forståelig at flere ønsker å prøve seg med reindrift, og forhåpentligvis bli rik på det, sier styremedlem i NRLs ungdomsutvalg.

Han understreker at i reindriften er det uvanlig å få en årslønn på en halv million, som folk er vant til. Mange i reindrifta tjener mindre.

Frp har lenge ønsket å legge ned Sametinget.

I en ny samepolitisk vri fra ungdomspartiet, ønsker nå Fpu, at flere skal kunne drive med reindrift, selv om dagens politikk i regjeringen er at beiteområder er under press og at det er for mye rein.

– Hvordan mener du det skal være plass til flere i næringen?

– Det er klart det er pressede områder. Vi ser at selv om man åpner opp for at flere skal kunne drive, så trenger ikke det å bety at det kommer til å bli flere folk. Det er bare at man åpner opp for at flere i reindriften, sier Tennholm.

– Også er det slik i næringen at noen slutter og noen går inn, sier hun

Inviterer Fpu til reinarbeid

Jon Mikkel Eira i NRLs ungdomsutvalg utfordrer Martine Tennholm i Fpu til å prøve og jobbe med reindrifta på den kaldeste og mørkeste tiden av året.

Martine Tennholm

Frps ungdomsleder i Finnmark og Troms Martine Tennholm.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Jeg tar gjerne utfordringen, sier Tennholm.

Det hadde vært veldig spennende å oppleve reindrift på nært hold, og ikke minst lære av det, sier Martine Tennholm i Fpu.

– Nedarvet rett

Førsteamanuensis ved UiT Bård A. Berg, som er reindriftshistoriker, forklarer hvorfor det bare er reindriftssamer som får drive med reindrift innenfor de samiske beiteområdene.

Førsteamanuensis ved UiT Bård A. Berg

Reindriftshistoriker ved Universitet i Tromsø Bård A. Berg

Foto: Privat

– Det er en nedarva rett, sier Berg, og påpeker til sedvaneretten.

Da landegrensene mellom Danmark-Norge og Sverige – Finland ble trukket i 1751 (ekstern lenke), fikk reindriftssamene rett til å bevege seg fritt mellom landegrensene. Nettopp fordi det er var en nedarva samisk rett, uavhengig av de nye grensene, forklarer førsteamanuensis ved UiT Bård A. Berg.

– For å endre på regelverket i reindriftsnæringen er det ikke nok med politiske vedtak. Saken må til retten, det vil si til Høyesterett.

Eksperten mener også at det vil være høyst usannsynlig at Høyesteretten vil gå med på å åpne reindriften innenfor de samiske reinbeiteområdene for alle.