– Flere enn samer må kunne drive med reindrift

ARENDAL (NRK): Frps ungdomsleder i Finnmark og Troms mener reglene for hvem som kan drive med rein, må endres. I dag er det bare samer som har denne retten.

Skilling av tamrein

ÅPNE REINDRIFTA: I dag arbeider omlag 3000 samer i reindrifta i Norge.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Regelverket i reindriftsnæringen må liberaliseres, sier Martine Tennholm (21) til NRK.

Hun er formann i Fremskrittspartiets ungdom i Troms og Finnmark. Utspillet om liberaliseringen av reindrifta kom i et intervju med NRK etter en debatt på Arendalsuka.

– Hvis de har lyst til å drive med reindrift, så ser jeg ikke at det skal være et problem. Med liberalisering mener jeg at flere enn samer kan drive på med det, sier Tennholm.

Martine Tennholm

FRP-UNGDOM: Martine Tennholm fra Troms og Finnmark.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Eksklusivt for samer

Bare personer av samisk bakgrunn har lov til å eie rein i Norge i dag. I tillegg må vedkommende ha foreldre eller besteforeldre som har hatt reindrift som hovednæring. Dette gjelder innenfor det samiske reinbeiteområdet.

I tillegg er det reinbeiteområder i Sør-Norge hvor andre enn samer kan eie rein.

Omlag 3000 mennesker er tilknyttet næringen, og 2200 av disse er i Finnmark.

Dagens lov legger opp til at reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.

Ungdomspolitikeren fra Frp understreker at reindrifta fortsatt skal være en samisk næring.

– Jeg mener ikke at dette er noe vi skal frata dem. Det er ikke et nytt marked som skal inn. Men kanskje er det flere som vil prøve det og etter hvert drive det, sier Martine Tennholm.

– En fremmed tanke

For lederen i Norske Samers Riksforbunds ungdom er idéen om liberalisering av retten til reindrift en fremmed tanke.

– Det er samer som alltid har drevet med rein, og jeg undrer hvilke konsekvenser en liberalisering vil føre til. Reindrift er en samisk næring og kulturbærer. I ytterste konsekvens kan dette føre til at staten overtar alt, sier Maren Benedicte Nystad Storslett (23) til NRK.

Maren Nystad Storslett

NSR-UNGDOM: Maren Benedicte Nystad Storslett.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Hun reagerer med undring på idéen om å slippe andre enn samer inn i reindrifta.

– Det sies at det er for mye rein i Finnmark. I tillegg hevdes det at arealene ikke vil tåle mer reindrift, og så snakker man om å slippe andre enn samer inn. Det høres merkelig ut, sier hun.

Også Nystad Storslett deltok i debatten under Arendalsuka. Fem ungdomspolitikere fra Nord-Norge snakket om framtida. Grunnlaget for debatten var nordnorges rike naturressurser, og at utvinningen av disse ofte kommer i konflikt med samisk reindrift.

Maren Nystad Storslett (f.v.), Vilde Sofie Nohr, Sander Delp Horn, Martine Tennholm og Jon Machlik.

NORD-NORGEBANEN: Slik svarte ungdomspolitikerne om det skulle bygges jernbane i Nord-Norge. Maren Nystad Storslett (f.v.) fra NSR-ungdom, Vilde Sofie Nohr fra Unge Venstre, Sander Delp Horn fra AUF, Martine Tennholm fra Frp-U og Jon Machlik fra Sosialistisk ungdom.

Foto: Nils John Porsanger / NRK